Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Alzheimer’a Erken Teşhis Koyan Yapay Zekâ Cevapları

blank

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Haber Metni Sayfa 274, 275, 276, 277 Alzheimer’a Erken Teşhis Koyan Yapay Zekâ Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Alzheimer’a Erken Teşhis Koyan Yapay Zekâ Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 274 Cevabı

1. Bir olayın, durumun, konunun haber yazısı olabilmesi sizce neye bağlıdır?

 • Cevap: Haberi verilecek olayda ya da olguda ilgi çekicilik ve toplumun genelini ilgilendirme nitelikleri aranır. Bu niteliklere sahip olay ve olgular haber değeri taşır. Haberciler bunu “Köpeğin insanı ısırması haber değildir, insanın köpeği ısırması haberdir.” sözüyle basitçe ilkeleştirmişlerdir.

2. Sizce insanlarda çevre bilinci oluşturmak için neler yapılabilir?

 • Cevap: Çevre konusunda toplumun temelini oluşturan aileye, toplumu eğitmekle görevli eğitimcilere, toplumsal yaşamı düzenleyen yerel yönetimler ve devlet kurumlarına, kısacası toplumun bütün bireylerine sorumluluklar düşmektedir. Toplumda çevre bilincinin oluşması bireylerde sorumluluk duygusu ve çevre bilinci oluşmasından geçer.

1. • Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimali yüksek olan kişilerin beyinlerindeki değişimleri hastalığa teşhis konmadan on yıl önce tespit edebilen yapay zekâya dayalı bir teknik geliştirildi.
• Erken teşhis ayrıca hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için bireylerin yaşam tarzlarında değişiklikler yapmasına da imkân verebilir.

Okuduğunuz haber metninden alınan yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

 • Cevap:

tespit edilebilme: bir durumu kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde göstermek, belirlemek, saptamak.
imkan verme: bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek

2. Okuduğunuz metne göre Alzheimer’ın erken teşhisi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış mıdır?

 • Cevap: Hayır daha tamamlanmamıştır. Gelişme kaydedilmesine rağmen tamamen hastalığın kesin teşhisi olmamıştır.

3. Okuduğunuz metinden yola çıkarak yapay zekâya dayalı gelişmelerin insanların yaşamında ne gibi değişikliklere yol açabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.

 • Cevap: Yapay zeka hayatımızın birçok alanını etkileyecek. Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi ve Bilgisayar Devrimi’nde yaşananlara benzer bir şekilde, insanlık tarihindeki dönüm noktalarında olduğu gibi bir etkisi olacak. Örneğin Sanayi Devrimi’nde elde üretilen birçok ürün, buhar makinasının devreye girmesiyle birlikte otomatik bir şekilde üretile hale geldi. Bilgisayar Devrimi de muhasebe gibi karmaşık mekanik hesaplamalar için otomasyon sağladı.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 275 Cevabı

4. Metinde anlatılanlardan hareketle metnin konusunu belirleyiniz.

 • Cevap: Metnin konusu Alzheimer hastalığının teşhis ve tedavisinde kullanılacak yapay zekanın önemidir.

5. Okuduğunuz haber metninde ilginizi çeken unsurlar nelerdir?

 • Cevap: Yapay zeka ve unutma ile ilgili olan hastalıktır. Çünkü unutmak insanın belleğini yitirmesi demektir. Buna çare belki de insanın bütün vücudunun tamamıyla keşfedilmesidir.

6. Metne konu edilen olayın hedef kitlesini belirtiniz.

 • Cevap: Hedef kitle hem bütün okular hem de Alzheimer hastalığının ilgilendirdiği araştırmacılar, hastalar ve yakınlarıdır.

7. Metinde yazar ve anlatıcı aynı kişi midir? Metinden örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Evet yazar ve anlatıcı aynı kişidir. Örnek verecek olursak: “Araştırmacılar ilk olarak 38’i Alzheimer hastalarına, 29’u sağlıklı bireylere ait 67 MRI tarama görüntüsü kullanarak algoritmayı eğitti. Amaç algoritmaya hastalıklı ve sağlıklı beyinleri birbirinden ayırt etmeyi öğretmekti.”

8. Okuduğunuz metinde gözlem ve izlenimler, metnin dil anlatım özelliklerini nasıl etkilemiştir?

 • Cevap: Metnin dilinin süslü sanatlı olmasından çok göndergesel işlevde kullanılan dilin özelliklerinin görülmesini sağlamıştır. Metinde kişisel görüşlerden çok bilimsel veriler yer alır. Bu da dilin sade anlaşılır olmasını gerektirir.

9. Metinde 5N1K kuralının bütün unsurları var mıdır? Belirleyiniz.

 • Cevap: Evet vardır. Zaman, mekan, kahramanlar ve olayın nedenleri ortaya konulmuştur.

10. Metinde kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

Anlatım Biçimleri: Açıklama ve karşılaştırma vardır.
Düşünceyi Geliştirme Yolları: Örnekleme, alıntılama ve istatistiki verilerden yararlanma vardır.

11. Okuduğunuz haber metninde bilgi ve yoruma açık cümle örneklerini bulunuz.

 • Cevap: “Algoritmanın özellikle de Alzheimer’a yönelik önleyici tedaviler bulunması durumunda sağlayacağı fayda muazzam” Muazzam kelimesi ile söylenmek istenen şey kişiden kişiye değişebilecek bir durumdur.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 276 Cevabı

Aşağıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümleleri yapılarına, anlamlarına, yüklemlerinin yerine ve türüne göre inceleyerek aşağıdaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:

Araştırmacılar beyin tarama görüntülerini küçük parçalara böldü.

 • Yapılarına göre: Basit cümle
 • Anlamına göre: olumlu cümle
 • Yüklemine göre: kurallı cümle
 • Türüne göre: fiil cümlesidir

Erken teşhis ayrıca hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak için bireylerin yaşam tarzlarında değişiklikler yapmasına da imkân verebilir.

 • Yapılarına göre: birleşik cümle
 • Anlamına göre: olumlu cümle
 • Yüklemine göre: kurallı cümle
 • Türüne göre: fiil cümlesi

Araştırmacılar ellerindeki verilerle sınırlıydı, bu yüzden algoritmanın hastalığın başlamasını daha da erken öngörüp öngöremeyeceğini test edemediler.

 • Yapılarına göre: birleşik cümle
 • Anlamına göre: olumsuz cümle
 • Yüklemine göre: kurallı cümle
 • Türüne göre: fiil cümlesi

Amaç algoritmaya hastalıklı ve sağlıklı beyinleri birbirinden ayırt etmeyi öğretmekti.

 • Yapılarına göre: birleşik cümle
 • Anlamına göre: olumlu cümle
 • Yüklemine göre: kurallı cümle
 • Türüne göre: fiil cümlesidir

2. Okuduğunuz metinde geçen kesme işaretinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.

 • Cevap: kesme işareti: Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 277 Cevabı

Aşağıda teknolojinin hayatı nasıl etkilediği ile ilgili bir haber yazısı okuyacaksınız. Bu haber yazısını dil ve anlatım ile tema yönünden Alzheimer’a Erken Teşhis Koyan Yapay Zekâ metniyle karşılaştırınız.

 • Cevap: İkinci metin ilk metne göre daha nesnel yargılar içermektedir. Ama iki metinde de dil sade anlaşılır amaç bilgi vermek olduğundan da dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Tema olarak ise ilk metin Alzheimer araştırmalarını konu edinirken ikinci metin ise cep telefonlarının zararlarını işlemektedir.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 274, 275, 276, 277 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
3
3
1
11
3
0
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!