Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik  Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehmet BOLAT, İhsan SEVGİ tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise İsmail Aktuna tarafından yapılmış.

10. Sınıf Mega Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

14. Eşit kütleli S ve T cisimleri şekildeki gibi dengede olduğuna göre bu cisimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) S ve T’nin hacimleri eşittir.
B) S ve T’nin özkütleleri eşittir.
C) S ve T’nin sıvıdaki ağırlıkları eşittir.
D) T’nin özkütlesi sıvınınkinden büyüktür.
E) S’ye etkiyen kaldırma kuvveti daha büyüktür.

  • Cevap: C

15. Aşağıdakilerden hangisi, kapalı bir kaptaki gazın basıncının bir özelliği değildir?
A) Gazın türüne bağlıdır.
B) Molekül sayısıyla doğru orantılıdır.
C) Yer çekimine bağlı değildir.
D) Mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.
E) Kabın hacmiyle ters orantılıdır.

  • Cevap: A

16. Türdeş bir sıvıya tümüyle daldırılan cisme bu sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cismin hacmiyle doğru orantılıdır.
B) Cismin özkütleslyle doğru orantılıdır.
C) Yer çekimi alan şiddetiyle doğru orantılıdır.
D) Sıvının özkütlesiyle doğru orantılıdır.
E) Cismin daldığı derinliğe bağlı değildir.

  • Cevap: B

17. Suyun yoğunluğu 1, alkolünki 0,8; X cisminin yoğunluğu 1,7; Y cismininki 0,9; Z cismininki ise 0,7 g/cm3tür. Buna göre X, Y, Z cisimlerinden hangisi hem suda hem alkolde yüzer?
A) Yalnız X B) Yalnız Z C) X ve Y D) X ve Z E) Y ve

  • Cevap: E

18. Ay’ın yüzeyinde çekim alanı şiddeti Dünya’da- kinin yaklaşık altıda biridir. Dünya’dan Ay’daki bir laboratuvara götürülecek birtakım araç gereçle ilgili olarak aşağıdaki öngörülerde bulunuluyor:
I. Çelik tüpteki oksijenin basıncı küçülür.
II. Kovadaki suyun kaldırma kuvveti küçülür.
III. Tüm araç gerecin kütlesi küçülür. Yukarıdaki öngörülerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  • Cevap: B

19. Bir gemi modeli, hacminin beşte ikisi suya batacak şekilde yapılmıştır. Deney yapılmak üzere bu model Ay’daki bir laboratuvara götürülüyor ve henüz deney yapmadan modelle ilgili olarak aşağıdaki yorumlarda bulunuluyor:
I. Modelin kütlesi küçülür.
II. Modelin suya batma oranı değişmez.
III. Modele suyun uyguladığı kaldırma kuvveti küçülür.
Yukarıdaki yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  • Cevap: E

20. Suyun yoğunluğu 1,0; ispirtonun yoğunluğu 0,8; tahtanınki 0,5 g/cm3tür. Buna göre tahtadan bir takozla ilgili,
I. Suda hacminin yarısına kadar batar.
II. İspirtoda hacminin yarısından fazlası batar.
III. Yüzen takoza suyun uyguladığı kaldırma kuvveti, ispirtonun uyguladığı kaldırma kuvvetinden büyük olur.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  • Cevap: C
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir