Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam ahlakının konusu ve amacı nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:  İslam ahlakı, Allah’a (c.c.) ve Allah’ın yeryüzüne göndermiş olduğu elçilerine itaat etmeyi temel alan bir ahlak anlayışını esas almaktadır. İslam ahlakının amacı, Allah’ın (c.c.) tüm yaratmış olduğu canlılara karşı;– Merhametli olmak,
  – Herhangi bir menfaat gözetmeksizin fedakarlıkta bulunmak,
  – Karşılıksız sevgi ve saygı,
  – İnsani ilişkilerde iyi niyetli, dürüst, güvenilir olmak,adil olmak ve kötü davranışlardan uzak durmaktır.

2. İslam ahlakının kaynakları nelerdir? Sıralayınız.

 • Cevap:  İnsanın manevi yönünü ifade eden ‘ahlak’ kelimesi, yaratılış, yaratılmış karakter ve tabiat anlamlarına gelen ‘hulk’ kelimesinin çoğuludur. İslam ahlakının ana kaynakları Kuran’ı Kerim ve Efendimizin sünnetidir. İslam ahlakı, Allah’a (c.c.) ve gönderdiği peygambere itaat etmeye dayalı bir ahlak anlayışını esas almaktadır.

3. Ahlak ile terbiye arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.

 • CevapAhlak ile terbiye doğrudan ilişkili iki kavramdır. Allah (c.c.) iyi ve kötü huyları insanın doğasına yerleştirmiş, onları terbiye etme işini de insana bırakmıştır. Bu durum kişinin istediğinde ve iyi bir eğitim aldığında ahlakı güzelleştireceği, aksine kötü bir terbiye ile de kendini felakete sürükleyeceği anlamına gelmektedir.

4. İslam dininde yerilen davranışların bireysel ve toplumsal zararlarının ortak noktaları nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap:
 • Toplumu ayrıştırır
 • Toplum içinde sorunların olmasına neden olur
 • Huzur ortamının kaybolmasına neden olur. 

5. Hücurat suresinin 11 -12. ayetlerinde bize hangi mesajlar verilmektedir? Belirtiniz.

 • CevapDiyanet İşleri: Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

“İslam ahlakı – suizan – ahlak – iftira – gıybet – israf – yalan – tecessüs”
1. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri ile onun iyiliğini ve mutluluğunu amaçlayan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışların bütününe…...AHLAK.………..denir.
2. Yüce Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bildirilen, onun hayatında şekillenerek görünür
hâle gelen, İslam dininin insanlığa sunmuş olduğu hayat tarzı ve bu hayat tarzının arkasında bulunan düşünce dünyasına………..İslam ahlakı ……………….denir.
3. Bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaya……...TECESSÜS….………….denir.
4. Bir kimseye asılsız ve amaçlı olarak haksız bir şekilde suç, nitelik veya davranış isnat ederek onun
onur ve kişiliğiyle oynamaya………….suizan….………denir.
5. Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmaksızın olumsuz, kötü tahmin ve görüşlerde bulunmaya…………..iftira .……….. denir.

 • Cevap:
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close