Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

“10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

1. Itikad, mezhep, fırka, ve tevil kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırınız.

  • Cevap

Fırka: Kelime olarak “bölüm, insan grubu, ayırma, topluluk, parti ve tümen” gibi anlamlara gelen fırka, terim olarak, İslâm fikir tarihinde siyasî düşünce veya itikadî telakkilere sahip bulunan mezhep anlamındaki düşünce akımı ve grupları demektir.
➜  tevil: Söylediği bir sözü ya da yaptığı bir davranışı, görünür anlamından çekinip, başka bir anlamdaymış gibi göstermeye çalışma.
İtikat: Kişinin akıl ve mantık yoluyla teslim olduğu ve gönülden inandığı değerlerdir.
İtikadi Mezhepler: İtikat alanında takip edilen yol demektir. Maturudi ve Eşari olarak iki itikadi mezhep bulunmaktadır.

2. İslam düşüncesindeki dinî yorum farklılıklarının sebeplerini araştırınız.

  • Cevap:  Hz. Peygamberin vefat etmesiyle birlikte Müslümanlar arasında dinî konularla ilgili ortaya çıkan sorunlar ve bunlara verilen çeşitli cevaplar farklı yorumların ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Yorum veya mezhep, dinin anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan oluşumlardır. Bu farklılıkların sebepleri şunlardır:

a) İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler.
b) Kültürel Sebepler.
c) Siyasi Sebepler.
d) Sosyal Sebepler.
e) Coğrafi Sebepler.
f) Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler.

3. Maturidilik ve Eş’arilik mezhepleri hakkında ansiklopedilerden bilgi toplayınız.

  • Cevap: Maturidilik akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i sünnet mezhebinin adıdır. Eş’arilik, İslam itikadi mezheplerinden birisidir. Mezhebin kurucusu olan İmam Eş‘arî, hicrî 260 (873) yılında Basra’da doğmuş, kırk yaşına kadar Mu‘tezile mezhebine bağlı kalmıştır.

4. Nisâ suresinin 59. ayetinin anlamını Kur’an-ı Kerim mealinden okuyunuz. Ayette verilmek İstenen mesajların neler olabileceği konusunda araştırma yapınız.

  • Cevap: Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Nev Yayınları Sayfa 125 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!