Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

“10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka ne demektir? Açıklayınız.

  • Cevap:

İtikat; inanç anlamına gelir. Arapça bir kelimedir.
➜ Tüm bu olanlardan sonra ona itikatımı kaybettim.
➜ Dini bütün, itikatlı bir insandı.

Fıkıh; İslami yasaların uygulanması anlamına gelir. Fıkıhla ilgilenen kişiye de fakih adı verilir.
➜ Müslümanlar, fıkıh hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Mezhep; bir dinin farklılaşmış kollarına verilen addır.
➜ Farklı mezheplerden olmak çatışmaya sebep olmamalıdır.

Tasavvuf; yaratanla yaratanın bir olduğuna inanılan, varlık birliğine dayanan din, akımdır.
➜ Mevlana’nın bu kitabını okuduktan sonra tasavvufa karşı ilgim arttı.

2. İslam düşüncesindeki dinî yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Sıralayınız.

  • Cevap:

Din anlayışında farklı yorumların ortaya çıkması bir zenginlik olarak görülmelidir. Eğer dinin kuralları farklı biçimlerde yorumlanamaz olsaydı yaşanması zor olurdu. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebepleri: Dini metinlerden kaynaklanan sebepler, sosyal sebepler, kültürel sebepler, insan yapısından kaynaklanan sebepler, coğrafi sebepler, siyasi sebepler.

3. İslam düşüncesindeki siyasi ve itikadi yorumlar hangileridir? Genel özelliklerine göre sınıflandırınız.

  • Cevap: İslam düşüncesinde yer alan siyasi itikadi yorumlardan biri olan Haricilik, İlk olarak Sıflîn Savaşı’nda ortaya çıkmıştır. Şia, Hariciler, Mezhepler bu gruba girer.

4. İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlar hangileridir? Belirtiniz.

  • Cevap: İslam bilginlerinin görüş ve düşüncelerini temel alan Caferilik, Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik gibi mezhepler oluşmuştur. Caferilik, Peygamberimizin soyundan gelen İmam Cafer Sadık’ın görüşlerini temel alan mezheptir.

5. Nisâ suresi 59. ayetten çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Belirtiniz.

  • Cevap:  Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
“itikad – din – din anlayışı – Ehl-i Sünnet – Şia – fıkıh – mezhep”

  • Cevap:

1. Dinin temel kaynaklarının içinde bulunulan koşullara, sosyal ve kültürel durumuna göre yorumlanma ve yaşanma biçimlerine din anlayışı denir.
2. İslam düşüncesinde siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi vb. sebeplerle ortaya çıkan belli yorumlar veya kişiler etrafındaki sistematik gruplaşmalara mezhep denir.
3. İnsanın dünya ve ahirette mutlu olabilmesi için Yüce Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu emir ve yasakların hepsine din denir.
4. Dini anlama ve yaşamada Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetini rehber edinen, sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğuna Ehl-i Sünnet denir.
5. Yüce Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu emir ve yasakların hepsine kesin bir şekilde inanmaya itikad denir.

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Nev Yayınları Sayfa 151 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
clap
1
angry
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!