Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 1 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka ne demektir? Açıklayınız.

 • Cevapİtikat; inanç anlamına gelir. Arapça bir kelimedir.
  -Tüm bu olanlardan sonra ona itikatımı kaybettim.
  -Dini bütün,itikatlı bir insandı.

  Fıkıh; İslami yasaların uygulanması anlamına gelir.Fıkıhla ilgilenen kişiye de fakih adı verilir.
  -Müslümanlar, fıkıh hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

  Mezhep; bir dinin farklılaşmış kollarına verilen addır.
  -Farklı mezheplerden olmak çatışmaya sebep olmamalıdır.

 • Tasavvuf; yaratanla yaradanın bir olduğuna inanılan,varlık birliğine dayanan din, akımdır.
  -Mevlana’nın bu kitabını okuduktan sonra tasavvufa karşı ilgim arttı.

2. İslam düşüncesindeki dinî yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Sıralayınız.

 • Cevap:  Din anlayışında farklı yorumların ortaya çıkması bir zenginlik olarak görülmelidir. Eğer dinin kuralları farklı biçimlerde yorumlanamaz olsaydı yaşanması zor olurdu. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebepleri:Dini metinlerden kaynaklanan sebepler,
  Sosyal sebepler,
  Kültürel sebepler,
  İnsan yapısından kaynaklanan sebepler,
  Coğrafi sebepler,
  Siyasi sebepler.

3. İslam düşüncesindeki siyasi ve itikadi yorumlar hangileridir? Genel özelliklerine göre sınıflandırınız.

 • Cevap: İslam düşüncesinde yer alan siyasi itikadi yorumlardan biri olan Haricilik, İlk olarak Sıflîn Savaşı’nda ortaya çıkmıştır. Şia, Hariciler, Mezhepler bu gruba girer. 

4. İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlar hangileridir? Belirtiniz.

 • Cevap:  İslam bilginlerinin görüş ve düşüncelerini temel alan Caferilik, Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik gibi mezhepler oluşmuştur. Caferilik, Peygamberimizin soyundan gelen İmam Cafer Sadık’ın görüşlerini temel alan mezheptir.

5. Nisâ suresi 59. ayetten çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

“itikad – din – din anlayışı – Ehl-i Sünnet – Şia – fıkıh – mezhep”
1. Dinin temel kaynaklarının içinde bulunulan koşullara, sosyal ve kültürel durumuna göre yorumlanma ve yaşanma biçimlerine……..din anlayışı..………………………..denir.
2. İslam düşüncesinde siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi vb. sebeplerle ortaya çıkan belli yorumlar veya kişiler etrafındaki sistematik gruplaşmalara………...mezhep….…………….denir.
3. İnsanın dünya ve ahirette mutlu olabilmesi için Yüce Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu emir ve yasakların hepsine…….din..……….denir.
4. Dini anlama ve yaşamada Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetini rehber edinen, sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğuna………..Ehl-i Sünnet….……………….denir.
5. Yüce Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu emir ve yasakların hepsine kesin bir şekilde inanmaya itikad denir.

 • Cevap:
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close