Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Hz. Peygamber (s.a.v.) gençlik yıllarını aşağıdakilerden hangisinin yanında geçirmiştir?
A) Annesi Âmine B) Dedesi Abdülmuttalip C) Amcası Ebu Talib
D) Amcası Abbas E) Amcası Hz. Hamza

  • Cevap: C

2. Aşağıdakilerden hangisi genç yaşta Müslüman olan sahibilerden değildir?
A) Hz. Ali B) Abdullah b. Ömer C) Zeyd b. Harise
D) Abdullah b. Mes’ud E) Amr b. Âs

  • Cevap: E

3. 18 yaşında iken ilk Müslüman olan genç sahabilerdendir. Ailesi Mekke’nin ileri gelen zengin ailele- rindendi. Ailesinin konum ve durumu sebebiyle bolluk ve zenginlik içinde yaşayan bir gençti. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) davetini duyunca hemen kabul etti. Güzel konuşmak, insanlarla iyi iletişim kurmak gibi becerilere sahipti. Genç sahabiler içinde öğreticiliği ile öne çıkmıştı.
Hakkında bilgi verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyd b. Harise B) Mus’ab b. Umeyr C) Muaz b. Cebel
D) Cafer b. Ebi Talib E) Üsame b. Zeyd

  • Cevap: B

4. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Yemen’e vali olarak gönderdiği genç sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali
B) Muaz b. Cebel
C) Abdurrahman b. Avf
D) Zübeyr b. el-Avvam
E) Sa’d b. Ebi Vakkas

  • Cevap: B

5. İlk Müslüman olan gençlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çoğunluğu fakir aile çocuklarıdır.
B) Çoğunluğu zamanlarına göre iyi eğitim almış gençlerdir.
C) Sadece erkekler değil, genç kız ve hanımlar da vardır.
D) Çoğunluğu Mekke’nin zengin, itibarlı ve nüfuzlu ailelerinin çocuklarıdır.
E) Çoğunluğu o dönemdeki diğer dinlere mensup ailelerin çocuklarıdır.

  • Cevap: A

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de örnek gösterilen genç bayanlardan biridir?
A) Hz. Hatice B) Hz. Fatıma C) Hz. Meryem
D) Hz. Âmine E) Hz. Esma

  • Cevap: C
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close