Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

1. Din, sanat, iktisat ve sosyal değişim kavramlarının anlamlarını sözlük ve ansiklopedilerden araştırınız.

 • Cevap:Din, Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.

  Sanat, Bir duygunun, bir tasarımın, bir düşünce ya da güzelliğin biçimlendirilip anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü, bu yöntemlerle erişilen yaratıcılık.

  İktisat, İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü.

  Sosyal değişimBir toplumda ekonomik büyüme ile birlikte sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda bir ilerlemenin olması.

2. İslam dininin aileye niçin önem verdiği konusunda bilgiler toplayınız.

 • Cevap: Aile ana-baba, çocuklar, biraz daha geniş anlamıyla karı-kocanın akrabasından oluşur. İslamın öngördüğü kutsal bir bağ olan evlilik, aile kurumunu oluşturan, karı-koca arasındaki hayat müşterekliğinin adıdır. Yüce Allah, insanın soyunun korunması ve devamı için, yeryüzünün imarı ve gelişimi için evliliği yasalaştırmıştır.Aileler birleşerek toplumları meydana getirir. Bu çekirdek topluluk her çeşit faziletin kaynağıdır. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Çocuk, yaratılışla ilgili gelişmesini de ahlâk ve terbiyesini de önce buradan alır. İnsan sevgisinin kaynağı da ailedir.

  Evlilik olmadan, evlilik sözleşmesi yapılmadan aile kurulmaz. Bunun için dinimiz evlenmeyi teşvik etmiştir.

3. Kültürümüzdeki dinî motiflere örnekler bulunuz.

 • Cevap: Mesela dilimize yerleşmiş olan kullanımlar.cenaze arabası: allah rahmet eğlesin

  düğün arabası: allah hayırlı uğurlu etsin

 • Yine eve girerken sağ ayakla girme ve besmele çekme gibi kültürel motiflerimiz vardır.

4. Dinin sosyal değişmeye etkisiyle ilgili örnekler araştırınız.

 • CevapSosyal hayat, her toplumda farklı dinamikler doğrultusunda şekillenmektedir. Bazılarında sınıf, bazılarında savaş ve çatışma, bazılarında ise asalet ve hanedanlık gibi özellikler etrafında; bir bölümünde ise, dini ve ahlaki değerler çevresinde şekillenmektedir.

5. İslam’ın sosyal adaletin gerçekleşmesine yönelik getirdiği uygulamalarla ilgili bilgiler toplayınız.

 • Cevap: Herkesin eşit olması
 • Adaletin herkes için aynı işlemesi
 • Paylaşmanın artması
 • Komşuluk ilişkilerine önem verilmesi
 • Kimsenin harama el uzatmaması

6. Âl-i İmrân suresinin 103-105. ayetlerinin anlamlarını Kur’an-ı Kerim mealinden okuyunuz.

 • Cevap:   “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız. Hani siz birbirine düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.” (103. ayet)“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (104. ayet)

  “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onlar için büyük bir azap vardır.” (105. ayet)

Ayetlerde verilen mesajların neler olabileceği konusunda araştırma yapınız.

 • Cevap: Allah’ın yolundan şaşmayın. Onun ışığı olan Kuran’ın gösterdiği yolun dışında başka yollara sapmayın. Şeytan’ın sizi kandırmasına izin vermeyin. 
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close