Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslam’ın aileyle ilgili öğütleri nelerdir? Sıralayınız.

 • CevapBir hadis-i şerifde buyurulmuştur:
  “Evleniniz çoğalınız; çünkü ben kıyamet günü ümmetlere karşı sizinle öğünürüm”
  Fakat kadına zulüm ve eziyet edileceği bilinerek zevce haklarını çiğneyecek olan kimsenin evlenmesi haramdır Çünkü bu durumda aile hayatından beklenen yararlar elde edilemez

islam’ın kültürümüz üzerindeki etkileri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap:-İnsanlar hoşgörülü,misafirperver ve yardımsever olmuşlardır.

  -İnsanlar dinin kurallarına göre hareket ederek ahlak kurallarını dikkate almıştır.

  -Mutlu  toplumlar oluşmuştur.

  -Allah’ın hoşnutluğu kazanıldığı için kavimler devam etmiştir.

3.islam ve sosyal değişim arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnekler vererek açıklayınız.

 • CevapDin bilimle ters düşmez. Çünkü bilimin gerçekçi olarak ifade ettiği konularda dinle tamamen ittifak etmektedir. Bu bakımdan dinimiz mutlak doğru olan bilimsel çalışmaları hiç bir zaman reddetmediği gibi aksine kabul etmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de geçen bir çok bilimsel ayetler mevcuttur ve bu gün bilim de bunu teyid etmektedir. 

4,islam dininin ekonomik hayata ilişkin getirdiği temel ilkeler nelerdir? Listeleyiniz.

CevapBaşkalarının malını haksız yollarla almama İslam için önemlidir. Bunun yanında  Başkalarına haksızlık yapmadan, haram kılınmış yöntemleri kullanmadan ve yasak ürünler satmadan karşılıklı rızaya dayanan alım satım ve ticârî faaliyetlerde bulunmak helaldir. 

5. Sosyal adalet nedir? İslamın sosyal adalete verdiği önem nedir? Açıklayınız.

 • Cevapİslam dininde adaletli olmaya büyük önem verilir. İnsanlardan, birbirlerinin haklarına saygı göstermeleri istenir. Ölçü ve tartıda hile yapmak, haksızlık etmek, yalan söylemek, yalancı şahitlik yaparak adaleti yanıltmak ise dinimizde açıkça yasaklanır. Müslümanlara hakkaniyetli davranmaları ve adil olmaları öğütlenir.

6. Âl-i İmrân suresinin 103 -105. ayetlerinden günümüze yönelik ne gibi mesajlar çıkarılabilir? Belirtiniz.

 • Cevap: Allah’ın gazabından korkmak gerektiği, ona itaat etmenin gerekliliği, Onun gösterdiği yoldan ayrılmamanın gerekliliği anlatılmaktadır. 

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

“toplum – hat sanatı – sosyal adalet – aile – çevre – sosyal değişim – tezhip sanatı”
1. Aynı çatı altında birlikte yaşayan, manevi, ekonomik, sosyal ve koruyucu faaliyetler ile çocukların
bakımında işbirliği yapan, çekirdeğini iki yetişkinin oluşturduğu temel sosyal birime...aile .denir.
2. Arap harfleriyle bir yazıyı estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazma sanatına………hat sanatı. 
denir.
3. İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama……. çevre. denir.
4. Bir toplumun sosyal yapılarında, alışkanlıklarında önceki hâline göre gözlemlenebilen farklılıklara  ….sosyal değişim.. .denir.
5. Toplumun değişik kesimlerinde hayat standardı, gelir düzeyi gibi birtakım ölçülerin fırsat eşitliği çerçevesinde dikkate alınmasıyla sosyal alanda sağlanan denge durumuna……..sosyal adalet ...denir.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close