Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

10. Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

10. Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Matematik Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

10. Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı10. Sınıf Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Tuna Yayınları Matematik Kitabı Sayfa 145 Cevabı  

CEVAPLAR EN AŞAĞIDADIR VE KİTAP ÜSTÜNDE GÖSTERİLMİŞTİR. 

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Analitik düzlemde II. bölgede yer alan A noktasının x eksenine uzaklığı 3 br, y eksenine uzaklığı 4 br ise A noktasının koordinatlarını belirtiniz.

2. Aşağıdaki noktaların orijine uzaklıklarını bulunuz.
a) A(1,0) b) B(0,1) c) C(-1,0)
Ç) D(0, -1) d) E(1, 1) e) F(—1, -1)
f) G(2, 3) g) H(-3, 2)

3. Analitik düzlemde bulunan A(x, y) noktası için x = 4 ve y < 0 dır. A noktasının orijine uzaklığı 5 br ise y ordinatını bulunuz.

4. Orijinden geçen bir doğru denklemi yazınız.

5. A(-1,4) ve B(3, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.

6. A(2, 2), 0(0, 0) ve B(-1, -1) noktalarını analitik düzlemde belirtip doğrusal olup olmadıklarını söyleyiniz.
B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
( ) 1) A(x, y) noktası IV. bölgedeyse x < y olur.
( ) 2) A(1,2) ve B(3, -1) noktaları için [AB] nın orta noktası x ekseni üzerindedir.
( ) 3) Bir doğru analitik düzlemde I, II ve IV. bölgelerden geçiyorsa eğimi negatiftir.
( ) 4) y = -2 doğrusunun eğimi -2 dir.

C) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1. A(-1, 1), B(4, 4) için [AC] nı oranında içten bölen C (……..) olur.
2. A(-2, 0) ve B(0, 2) noktalarından geçen doğrunun denklemi…………………………..olur.
3. d1 doğrusunun denklemi y = 2x – 1 ve
d-| -Ld2 ise d2 doğrusunun eğimi………olur.
4. Orijinden geçen doğru denklemi ……….. olur.

Ç) Aşağıda solda karışık olarak verilen noktalar ile sağda karışık olarak verilen analitik düzlem bölgelerini eşleştiriniz.
1) A(-3, -3) a) I. Bölgede
2) A(-7, 7) b) II. Bölgede
3) A(4, -4) c) III. Bölgede
4) A(9, 9) ç) IV. Bölgede

D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. di doğrusunun eğimi , d2 doğrusunun eğimi -2, d3 doğrusunun eğimi ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)dı//d2 BJd^/dg C)d2//d3 D) d-| -L d3 E) d-| = d2

2. Analitik düzlemde A(-2, 0), B(x, y) ve C(0, 2) noktalar doğrusaldır IABI = IBCI ise (x, y) aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) (0,0) B) (-1, 0) C) (1,0) D) (1,1) E) (-1,1)

3. A(- 1, 1) ve B(2, x) için IABI = 5 ise x aşağı- dakilerden hangisi olabilir?
A) -5 B) 0 C) 3 D) 5 E) 7

4. Analitik düzlemde verilen d1 ve d2 doğruları hangi noktada kesişir?

  • Cevap
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!