Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017 - 2018

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Tarih Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesi çeşitli nedenlerle zayıflamaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri olarak gösterilemez?
A) Şehzadelerin sancağa çıkması uygulamasına son verilmesi
B) Devlet görevlerinin rüşvetle alınıp satılması
C) Saray kadınlarının devlet işlerine karışmaları
D) Yöneticilerin yetersiz ve tecrübesiz olmaları
E) Dirliklerin has, zeamet ve tımar adlarıyla bölümlere ayrılması

2. Aşağıda 17. yüzyıl Avrupa tarihi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Rusya’da Batılılaşma hareketi başlamıştır.
B) İngiltere’de Haklar Bildirisi kabul edilmiştir.
C) Yedi Yıl Savaşları yapılmıştır.
D) Almanya, Otuz Yıl Savaşları’ndan yenilerek çıkmıştır.
E) İngiltere’de meşrutiyet yönetimine geçilmiştir.

3. I. Yeniçerilerin sayısının artması
II. Savaşların yenilgiyle sonuçlanması
III. Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 17. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasının nedenleri arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Yeniçeri Ocağının bozulması
B) Padişahların yetersizliği
C) Azınlıkların bağımsızlık istekleri
D) Gelirlerin azalması
E) Beşik ulemalığı uygulamasının başlaması

5. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde tahta geçme usulündeki belirsizliğin giderilmesine yönelik düzenlemelerden biri olduğu söylenebilir?
A) Sancağa çıkma uygulamasına geçilmesi
B) Ülke hanedanın ortak malıdır, anlayışının benimsenmesi
C) Devşirme sisteminin başlatılması
D) Ekber ve erşed sistemine geçilmesi
E) Kardeş katli kanununun çıkarılması

6. Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda yapılan ıslahatlar geçici bir rahatlama sağlamış ancak devletin karşı karşıya bulunduğu sorunlara kalıcı ve köklü çözümler getirememiştir. Bu durumun en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahatların sorunların nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik olmaması
B) Sorunların şiddet kullanılarak çözülmeye çalışılması
C) Yabancı devletlerin isyancıları kışkırtmaları
D) Halkın ıslahatlara destek vermemesi
E) Islahatların kişilere bağlı kalması

7. I. Celâli İsyanlarıyla karşı karşıya kalmıştır.
II. Avrupa karşısında geri çekilme sürecine girmiştir.
III. Mali alanda ıslahat yapmaya karar vermiştir.
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri
Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatması’nda uğradığı başarısızlık sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda uygulamaya başladığı iltizam sisteminin sonuçlarından biri olduğu söylenemez?
A) Mültezimlerin ortaya çıkması
B) Tarımsal üretimin azalması
C) Köyden kente göçün artması
D) Yeniçeri Ocağının bozulması
E) Ücretli asker sayısının artması

9. Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Askerlere ayarı düşük akçe ile maaş ödenmesi
B) Rüşvet ve kayırmanın yaygınlaşması
C) Tımarların adaletsiz şekilde dağıtılması
D) Savaşların uzun sürmesi veya yenilgilerle sonuçlanması
E) Eyaletlerdeki yöneticilerin keyfî uygulamaları

10. Katolik Avusturyalıların baskıları altında bulunan Macarlar 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nden yardım istemişlerdir.
Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) II. Viyana Kuşatması’na
B) Girit Adası’nın kuşatılmasına
C) Vasvar Antlaşması’nın imzalanmasına
D) Osmanlı Devleti’nde padişah değişikliğine
E) Macaristan’ın Osmanlı topraklarına katılmasına

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir