Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017 - 2018

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

SORU: Osmanlı Padişahı III. Selim hakkında neler biliyorsunuz?

CEVAPSULTAN 3. SELİM 1761-1808Doğum / Ölüm: 1761-1808Saltanat Süresi: 1789-1807 28.Osmanlı padişahı olan III. Selim, III. Mustafa’nın oğludur. Amcası I. abdülhamid ölünce tahta çıktı. Saraydaki altın ve gümüş eşyaları eritip para bastırarak, ekonomik durumu düzeltmeye çalıştı. Islahat hareketlerine girişti Nizam-ı Cedid adı altında, yeni bir ordu kurdu.Osmanlı tarihinde ilk kez, Londra’ya, Paris’e, Viyana’ya elçiler atadı.Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirildi.

SORU: Nizamıcedit ıslahatları hakkında bir araştırma yapınız.

CEVAP:

✎ İlk kez plânlı ve programlı ıslahata başlayan padişahtır.Aynı zamanda ilk radikal değişiklik yapmaya başlayan Patişahtır.

✎ Islahatlarının geneline Nizâm-ı Cedit (Yeni Düzen) adı verilmektedir.

✎ Bu dönemde danışma meclisi (Meşveret Meclisi) toplanarak yapılacak ıslahatlar için raporlar (layihâlar) hazırlatılmıştır.

✎ Subay ihtiyacını karşılamak için Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun (Kara Mühendishanesi) kurulmuştur.

✎ İlk devlet matbası olan Matbaa-i Âmire (Dârü’t- Tıbâtü’l Âmire) kurulmuştur.

✎ Nizâm-ı Cedit adı ile ilk kez Batılı tarzda bir ordu kurulmuştur.Ordunun masraflarını karşılamak için “İrâd-ı Cedit” adlı bir hazine oluşturmuştur.

✎ Ordunun eğitimi için Levent ve Selimiye Kışlaları yaptırılmıştır.

✎Fransa’dan subaylar ve eğitmenler getirilmiştir.

✎ Askerî okullarda ilk kez yabancı dil (Fransızca) eğitimi başlamıştır.

✎ İlk kez “yerli malı” teşvik edilmiştir.

SORU: Haritadaki sınırlardan yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin önceki yüzyıllar ile 18. yüzyılın sonlarındaki durumunu karşılaştırınız.

CEVAPOsmanlı Tarihinde Karlofça Antlaşması’ndan Yaş Antlaşması’na kadar geçen süreye (1699- 1792) Gerileme Devri denir.Gerileme Devrinde dış siyasette temel amaç Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen toprakları geri almaktır. Bu amaçla Venedik, Avusturya, Rusya ile savaşmıştır. Ancak başarılı olamayınca doğuda İran ile savaşmıştır. Ayrıca Fransa ile 18.yüzyılda savaştı (VARİF ). Ancak Osmanlı Devleti 18.yüzyılda kaybedilen  topraklar geri alınamadığı gibi ,yeni topraklar kaybetti. İç siyasette ise: Devlet kurumlarındaki bozulmaları ıslahatlar yaparak yeniden düzenlemek ve devleti eski gücüne kavuşturmaktır.

SORU: Yukarıdaki metne göre Rusya’nın dış politika hedefleri nelerdir?

CEVAPKırım’ı alıp Karadeniz’e hakim olarak sıcak denizlere inmektir. Bu amaç hem ticari hem siyasi bir amaçtır. Çünkü Karadeniz hakimiyetinden sonra Rusya’nın hedefi boğazları ve Ege Denizi’ni ele geçirip Akdeniz limanlarına hakim olarak dünya siyaset arenasında gücünü göstermek ve dünya siyasetine hakim olmaktı. Tüm bu amaçlar Osmanlı Devleti’ni yakinen ilgilendirmektedir. Çünkü o dönemde Akdeniz, Karadeniz ve  Ege’nin ayrıca boğazların kontrolü Osmanlı Devleti’ne aitti.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir