Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017 - 2018

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti, 18. yüzyılın başlarından itibaren Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemiştir.
Buna göre 1699-1718 yılları arasında Osmanlı Devleti;
I. Avusturya,
II. İran,
III. Venedik
devletlerinden hangisi ya da hangileriyle mücadele etmiş olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

2. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanma esasına dayalı denge siyaseti izlemiştir. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki hareketlerinden hangisi bu durumun bir kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Askerî alandaki ıslahatlarda yabancı uzmanlardan yararlanması
B) Avrupa ülkelerine eğitim almak üzere öğrenciler göndermesi
C) Mısır’ın işgali üzerine Rus donanmasına Boğazlardan geçiş izni vermesi
D) Önemli Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler açması
E) Rusya’ya ilk kez kapitülasyonlar tanıması

3. Lale Devri’nde ;
• İlk Türk matbaası açıldı.
• Avrupa ülkelerine geçici elçilik heyetleri gönderildi.
• Kumaş, çini ve porselen imalathaneleri açıldı.
• İlk defa çiçek aşısı uygulandı.
• Kâğıt imalathanesi kuruldu.
Buna göre, Osmanlı Devleti’nin Lale Devri’nde aşağıdaki alanların hangisinde ıslahat yaptığı söylenemez?
A) Askerlik
B) Tıp
C) Ekonomi
D) Devlet yönetimi
E) Kültür hayatı

4. Avusturya, 1787-1792 Osmanlı-Rus, Avusturya Savaşları sırasında Fransız İhtilali’nin çıkması üzerine Ziştovi Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Avusturya’nın bu davranışının nedeni ne olabilir?
A) Osmanlı Devleti’nin Fransa ile ittifak kurması
B) İhtilalin yaydığı fikirlerin kendi ülkesine sıçrayacağını düşünmesi
C) Fransa’nın Avusturya’ya savaş ilan etmesi
D) Fransa’da kurulan cumhuriyet yönetiminin savaşa karşı olması
E) Osmanlı Devleti’ni yenemeyeceğini anlaması

5. Çeşme Vakası, Osmanlı Devleti’ni hangi alanda ıslahat yapma ihtiyacı duymasına neden olmuştur?
A) Denizcilik
B) Yönetim
C) Diplomasi
D) Eğitim
E) Maliye

6. 1739 tarihli Belgrad Antlaşması’yla;
• Belgrad, Osmanlı Devleti’ne geri verilecek,
• Rusya, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacaktı.
Bu hükümlere göre;
I. Karadeniz bir Türk gölü olarak kalmıştır.
II. Osmanlıların Avrupa’daki geri çekilişi sona ermiştir.
III. Osmanlı Devleti Rusya ile ittifak kurmuştur. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in Avrupa’nın askerî ve teknik alanda üstünlüğünü kabul ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilemez?
A) Yabancı ders kitaplarından yararlanılması
B) Ordunun eğitimi için Fransa ve İsveç’ten subaylar getirtmesi
C) Mühendishane-i Berr-i Hümayunda Fransızca dersler verdirmesi
D) Yerli malı kullanımını teşvik etmesi
E) Nizam-ı Cedit ordusuna Avrupa tarzı talimler yaptırması

8. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Rusya’ya;
I. Karadeniz ve Akdeniz’de ticaret yapabilme hakkı tanımıştır.
II. İstediği yerlerde konsolosluk açabilme hakkı vermiştir.
III. Savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir.
Rusya bu maddelerden hangisi ya da hangileriyle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma imkânı elde etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

9. I. Özgürlük ve bağımsızlık insanlara Tanrı tarafından verilmiştir.
II. Bütün insanlar eşit doğarlar.
III. Hükûmetleri değiştirme hakkı sadece halka aittir.
Amerikan Bağımsızlık Mücadelesi sırasında toplanan II. Filedelfiya Kongresi’nde kabul edilen bu kararların hangisi ya da hangilerinde millî egemenlik ilkesi vurgulanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir