Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017 - 2018

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1. Osmanlılar Bizans kuvvetleriyle ilk kez Koyunhisar Savaşı’nda karşılaştılar.
2. Anadolu Türk beylikleri içinde Osmanlı Devleti’nin topraklarına kattığı ilk beylik  Karesi Beyliği’dir.
3. Osmanlı Devleti İSKAN  siyaseti ile Balkanlardaki egemenliğini sürekli hâle getirmek istemiştir.
4. Timur  ALTINORDA Devleti üzerine düzenlediği seferlerle Rusya’nın güçlenmesine ortam hazırlamıştır.
5. II. Murat EDİRNE SEGEDİN Antlaşması’nı yaptıktan sonra tahtı oğlu II. Mehmet’e bırakmıştır.
6. Yeniçeri Ocağına DEVŞİRME  sistemi ile asker alınmıştır.
7. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi içinde yetiştirilen askerlere TIMARLI SİPAHİ adı verilmiştir.
8. Osmanlı Devleti’nde ustalık seviyesine ulaşmış kişilere tanınan dükkân açma hakkına GEDİK adı verilirdi.
9. Osmanlı Devleti’nde geliri sınır boylarındaki askerlere bırakılan topraklara YURTLUK adı verilirdi.
10. Anadolu Hisarı, Osmanlı Padişahı YILDIRIM BEYAZID tarafından yaptırılmıştır.
11. 1444 yılında Osmanlılar ile Haçlılar arasında VARNA Savaşı yapılmıştır.
12. Osmanlı Padişahı 1. MURAT  “Hüdavendigâr” unvanıyla tarihe geçmiştir.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) 1. İlk Osmanlı medresesi Çelebi Mehmet tarafından kurulmuştur.
(D) 2. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslüman halka ait olan topraklara “öşri topraklar” denirdi.
(Y) 3. Kapıkulu askerlerine üç ayda bir “cülus bahşişi” verilirdi.
(Y) 4. Çirmen Savaşı’ndan sonra İznik ve İzmit Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.
(D) 5. Yaya ve müsellemlerden oluşan ilk düzenli Osmanlı ordusu Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
(Y) 6. Edirne Sırpsındığı Savaşı’yla fethedilmiştir.
(D) 7. Yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirliklere “zeamet” adı verilirdi.
(Y) 8. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti bir deniz gücü oluşturamamıştı.
(D) 9. Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez Orhan Bey Dönemi’nde geçmişlerdir.
(D) 10. Sırpsındığı Savaşı ilk Osmanlı-Haçlı savaşıdır.
(Y) 11. Şeyh Bedrettin İsyanı II. Murat Dönemi’nde çıkmıştır.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Balkanlar ve Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?

CEVAP: Balkanlarda buluna devletler şunlardır. Bu dönemde Balkanlarda Sırp, Bulgar ve Macar krallıkları ile Arnavut, Bosna, Hersek, Eflâk, Boğdan ve Erdel Beylikleri bulunuyordu.

Anadoluda: İlhanlılar, Altın Orda, Memluklular ve Türkiye Selçukluları

2. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyüyerek güçlü bir devlet hâline gelmesinin nedenleri nelerdir?

1-Coğrafi konum itibariyle karışıklık içinde bulunan Bizans’a komşu olması
2-Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde bulunması
3-Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarda beylikler arasındaki mücadeleye katılmaması.
4-Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi (Planlı iskan=Türkmen göçleri)
5-Merkeziyetçi bir politika izleyerek ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılması geleneğine son verilmesi.
6-Osmanlı padişahlarının başarılı olması (Yetenekli padişahların iş başına geçmesi).
7-Hoşgörü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışını benimsemeleri
8-Ahi şeylerinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenen Osman Bey’in ahilerin desteğini alması

3. İstanbul hangi nedenlerden dolayı Yıldırım Bayezit Dönemi’nde fethedilememiştir?

Bunun pek çok sebebi olabilir. Başlaıcaları şunlardır. Bir kere istanbulu Alacak teknik domanım henüz kurulmamıştır. İkinci olarak Yıldırım beyazıd her istanbulu kuşattığında çeşitli tehlikelerle karşılaşmıştır. Örneğin karaman oğulları ve Timur meselesi bunlara örnek gösterilebilir.

4. Orhan Bey’in Osmanlı Beyliği’ni devlet hâline getiren padişah olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?

Sevgili öğretncilerimiz bunun başlıca sebebi Oehan bey döneminde yapılan teşkilatlanma alanındak gelişmelerdir. Kitabımızın ilgili bölümüne bakailiceğiniz gibi internet araştırması sayesinde de ulaşabilirsiniz. Burada sorumuzun cevabı bu olmadığı için bu kadarla yetiniyoruz.

5. Osmanlı Devleti’nin Karesioğulları Beyliği’ni topraklarına katmasının sağladığı yararlar neler olmuştur?

Denizcilik faaliyeletlerinin osmanlıda gelişmesini sağlamışlardır.

6. Timur’un faaliyetlerinin Türk dünyasına etkileri neler olmuştur?

Timur bildiğiniz gibi yayılmacı bir faaliyet izlemiştir. Osmanlıya karşı ise Ankara savaşı ile büyük bir darbe vurmuştur. Bu Ankara savaaşının Sonucu işte sorumuzun cevabı olabilir değil mi?

Ankara Savaşı’nın sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

  • 1. Balkanlarda hızla ilerleyen Osmanlı Devleti’nin ilerleyişi durma noktasına gelmiştir.
  • 2. Bizans İmparatorluğu’nun ömrü uzamıştır. İstanbul’un alınması gecikmiştir.
  • 3. Kadı Burhaneddin ve Karesioğulları beylikleri hariç, itaat altına alınan Anadolu Beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmişler ve yeniden kurulmuşlardır. Bu sebeple de Anadolu’da siyasi birlik bozulmuştur.
  • 4. Osmanlı Devleti dağılma noktasına gelmiş ve Timur İmparatorluğu’na bağlanmıştır.
  • 5. Balkanlarda bazı devletler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
  • 5. Yıldırım Bayezid’in ölümü ile Anadolu’da Şehzadeler arasında taht kavgaları başlamıştır.

7. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olmuştur?

Tımar sistemi bildiğiniz gibi osmanlıya pek çok faydası olan bir sistemdir. Bu sistemin osmanlıya faydalarını bu makalemizde bulabilirsiniz. Tımar Sisteminin Faydaları Nelerdir. Gayet derecede kapsamlı olarak anlatılmış bu konuyu kolayca öğrenebilieceğinizi düşünüyorum.

8. Osmanlı padişahlarının ticarete önem vermelerinin nedenleri nelerdir?

O devirde ticaret çok önemliydi. Çünkü zengin ülke her zaman üstteydi. Bu nedenle ticarette gelişmek için savaşılmış ve farklı kültürleri tanıması da etmen olmuştur,. Ticarette türk kültüründen etkilemilmiştir ve türkler de etkilenmiştir

9. II. Kosova Savaşı’nın Osmanlı tarihindeki yeri ve önemi nedir?

Osmanli padişahlarindan olan 2. Murat oğlu 2. Mehmed i küçük yaşta tahta getirmiştir.  Bunu fırsat bilen haçlı ittifakı Kosova ya saldırmıştır. En önemli sonucu Avrupalılar Osmanlı Devleti nin Balkanlar daki kalıcılığını kabul etmiştir.

10. I. Murat Dönemi’nden itibaren Osmanlı veraset sisteminde değişikliğe gidilmesinin nedenleri nelerdir?

Ülke yönetiminde padişahın dışında hanedanın diğer kişilerde söz sahibi idi. Zamanla bu yönetim toprak kayıplarına, tecrübesiz kişilerin yanlış kararlar vermesine sebep olmuştur. Bu sebeple I. Murat bu duruma el koyarak ülke padişahın ve oğullarının sayılmaya başlandı.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
2
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir