Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2017 - 2018

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Matbaacılık Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Kutsal ittifak :2. viyana kuşatmasının ardından Osmanlı devletini Avrupadan atmak amacıyla Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya tarafından kurulan ittifaka verilen addır.
Islahat: Osmanlı İmparatorluğu’nda, gerileme döneminden başlayarak zaman zaman girişilen yenileşme devinimlerine verilen ad
Parlamento : belirli sürelerde ve belirli bir süre için, yurttaşların oylarıyla seçilen milletvekillerinin oluşturduğu, ülkenin yasalarını yapan, devlet bütçesini çıkaran, hükümetini denetleyen ve anayasaya göre daha başka görevleri ve yetkileri bulunan meclis (ya da meclisler).
Meşrutiyet:  bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimidir
Mutlakiyet : Mutlak monarşi, devletin tek bir kişi tarafından hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönetildiği rejim türüdür. Merkezi krallık anlamına ya da padişahın tek elden kendi kararlarıyla yönetimine denir.
Merkantilizm : XV. yüzyıl ile XVIII. yüzyıl arasında egemen olmuş, ticaret burjuvazisinin çıkarlarını öne alan, gönencin üretim alanında değil ticarette ve anamal birikiminde olduğunu öne süren öğreti.
Mültezim : Osmanlı toprak sisteminde açık artırma usulüyle, belirli eyaletleri (Özellikle merkezden uzak olanları) kiraya vermeye iltizam, iltizam sahibi olan kişiye de mültezim denirdi. Bu yolla elde edilen para doğrudan devlet kasasına giderdi. Belli bir ücreti yılın başında devlete verirlerdi ve yıl sonuna kadar topladıkları paralar mültezimlere kalırdı. Eğer zarar ederlerse zararlarını devlet karşılardı. İltizam usulü kiraya verilen eyaletlerde çalışan devlet görevlilerin maaşını devlet karşılardı.
Mukataa : Mukataa hazinenin gelir kaynaklarından biri. Devlete ait bir arazi veya varidatın (gelirin) bir bedel mukabilinde kiraya verilmesi veya geçici olarak temlikidir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir