Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152

1. Okuduğunuz destandan alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Hadi onun dileğine uyalım, binelim gemilerimize, yurdumuza kaçalım.”
O böyle dedi ya, Diomedes atıldı hemen,
Darılma bana Agamemnon, özlediysen yurdunu, toparlan ve git hemen, gemilerin işte şurada, biz Akhalar kalacağız burada Troya’yı yerle bir edene kadar.

 • dileğine uymakistediğini yapmak, isteğini kabul etmek
 • kaçalım: Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak
 • atıldıbir şeye doğru birdenbire gitmek, ansızın bir davranışta bulunmak.
 • darılmaincinmek, gücenmek, alınmak, kırılmak
 • toparlanBir işi, bir hareketi yapmaya hazır duruma gelmek
 • yerle bir etmek: bir yeri yıkmak, tahrip etmek, taş üstünde taş bırakmamak

2. Destanların oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin etkisini tespit ederek okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz.

 • Cevap: Destanlar, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarına bağlı olarak değişen ve zaman içinde gelişerek zenginleşen türlerden biridir. Destanlar, toplumların hayatında meydana gelen olayların olağan üstü güçlerle açıklanmaya çalışılmasıyla oluşmuştur ve bu olaylar halkın hayal gücünde olağan üstü motiflerle efsaneleşmiştir (mitos) Sözlü edebiyat geleneği içinde şairlerin parça parça söyleyerek kuşaktan kuşağa aktardığı destanlar oluşmuştur.

3. İlyada destanı. Yunanlılarla Troyalılar arasında on yıl süren savaşları konu edinir. Bu kısa bilgiden hareketle siz de okuduğunuz destanın konu ve temasını belirtiniz.

 • Cevap:

KonusuAkhaların Troya şehrini kuşatmasıyla başlayan ve yaklaşık on yıl süren bir savaşta Troyalıların yenilmesidir. (Ek bilgi: İlyada Destanı’nda Yunanistan’dan gelip Troya Savaşı’na katılan savaşçıların hepsine birden Akhalar denmektedir)

Teması: Öfke, Savaş, kahramanlık

4. Okuduğunuz destanda olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları bularak bunların metne katkısını belirtiniz.

 • Cevap: Agamemnon ile Akhilleus (Aşil) arasındaki çatışmalar, Agamemnon ile Zeus arasında çatışma, Akhilleus’un içsel çatışmaları vb.

5. Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. Buna göre siz de okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

Cevap:

 • Zor durumda olan Agamemnon’un tüm komutanlarını toplantıya çağırması
 • Akhilleus’a elçi gönderme teklifinin kabul edilmesi
 • Akhilleus’un Agamemnon’un kendi tarafına katılmayı ve tüm hediyelerini reddetmesi
 • Akhilleus’un dinmeyen öfkesinin Akhaları korkutması

6. Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. Buna göre okuduğunuz metinde olayların akışını etkileyen kahramanların fiziksel ve psikolojik özelliklerini, toplumsal statülerini; tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirtiniz.

Cevap:

 • ZeusYunan mitolojisinde Yunanlıların en büyük tanrısı, tanrıların tanrısıdır. Gökle ilgili doğal güçlerin tümünü kişilendiren varlıktır.
 • AkhilleusYunan savaşçılarının en önemlisidir. Hikayenin ana tiplerinden biridir. Başkomutan Agamemnon, kendisine savaş ganimetinden payına düşen Briseis adlı güzel tutsak kadını kendisine vermesini ister. Akhilleus, kendi payına düşen kadından yoksun bırakılmayı reddeder.
 • AgamemnonAgamemnon kraldır, her biri bir bölgenin yönetimini elinde tutan bir çok derebeylerinin başında, onları ordularıyla birlikte yöneten başkomutandır. Destanın en önemli kişilerindendir

7. Anlatmaya bağlı edebî metinlerde ele alınan olay belli bir yerde (mekânda) geçer. Olay veya olaylar belirli bir zaman diliminde yaşanır. Buradan hareketle okuduğunuz destandaki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Verilen metinde olaylar bir sabah vakti geçiyor. Belirsiz zaman ifadeler vardır. Mekan olarak ise metinde Akhilleus’un çadırı geçmektedir.

8. Okuduğunuz destanda anlatıcının özelliklerini ve hâkim, kahraman anlatıcı ve gözlemci bakış açılarından hangisinin kullanıldığını belirleyerek destanda kullanılan bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız.

 • Cevap: Anlatıcı olayların öncesi ve sonrasını, her şeyi bilen hakim anlatıcısıdır. Bakış açısı ilahi bakış açısıdır. İlahi bakış açısıyla yapılan anlatımla okur olayları ayrıntılı şekilde öğrenir.

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

2 Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close