Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

1. Destandan alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

“Sabah bizim asker uykuda iken İngiliz bahriye efradı karakolu işgal etmekte iken askerlerimiz uykudan şaşkın kalkınca müsademe başlıyor. Neticede bizden altı şehit, on beş mecruh olup İngilizler zırhlıları rıhtıma yanaştırıp Beyoğlu ve Tophane’yi işgal edip.

 • Cevap:

İşgal etmek: Başkasının elinde bulunan bir toprağı, bir yeri ele geçirme.
Şaşkın: düşünceleri karışmış, dağılmış, ne yapacağım bilemez duruma gelmiş (kimse)
Müsademe: Silahlı iki grup arasındaki kısa çatışma,
Mecruh: Yaralı
Rıhtım: Deniz taşıtlarının indirme bindirme yapmaları, yük alıp vermeleri için yapılmış yer.

2. Okuduğunuz yapay destan türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz.

 • Cevap: Yapay destan toplumu derinden etkileyen herhangi bir olayı bir şairin doğal destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlarda-. Bu yapay destanda Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olan Kurtuluş Savaşı bölümler halinde anlatılmaktadır.

3. Yapay destanlar, yakın tarihte toplumu etkileyen herhangi bir olayı konu edinir. Buna göre okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz.

 • Cevap:

Teması: Vatan sevgisi, kahramanlık…

Konusu: Kurtuluş Savaşı’nda Manastırlı Hamdi Efendi ve Reşadiyeli Memet’in hikayesidir.

4. Okuduğunuz destanda olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı fiziksel, psikolojik ve kültürel çatışmaları belirtiniz.

 • Cevap:

5. Okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

 • Cevap:

OLAY ÖRGÜSÜ

16 Mart günü İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesi.

Manastırlı Hamdi’nin Ankara’ya durumu bildiren telgraf çekmesi.

İngilizlerin harbiye Telgrafhanesi’ni işgal etmeleri

Manastırlı Hamdi’nin Ankara’ya işgali bildiren telgraf yollaması.

İngiliz askerlerinin Manastırlı Hamdi’yi, Abdullah Çavuş’u, Zileli Abdülkadir’i, Ahmet oğlu Nasuh’u, Osman’ı şehit etmeleri.

6. Okuduğunuz destanın kahramanlarının fiziksel, psikolojik özellikleri ve toplumsal statülerinin olayların akışına etkisini belirterek bu kahramanların tip mi, karakter mi olduğunu belirtiniz.

 • Cevap:
Metindeki kahramanlar:
 • Manastırlı Hamdi Efendi
 • Reşadiyeli Veli Oğlu Memet
 • Abdullah Çavuş
 • Ahmetoğlu Nasuh
 • Şarkışla’dan Osman
 • Zile’den Abdülkadir

7. Okuduğunuz destanın, anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz.

 • Cevap: Anlatıcı hakim ve kahraman anlatıcıdır.

8. Okuduğunuz destanda, yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.

 • Cevap: Öyküleyici, betimleyici ve destansı (epik) anlatım… Bu anlatım biçimleri anlatılanların daha iyi kavranmasını, anlaşılmasını sağlar.

9. Okuduğunuz destanda; cümle yapılarına, kelime kadrosuna, anlatım tekniklerine, söz sanatlarına, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlara dikkat ederek yazarın metindeki üslup özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Sade, yalın, akıcı bir dil; şiirsel, epik bir söyleyiş özelliğine sahiptir.

10. Okuduğunuz destanda, destanın yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve destanın dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek destandaki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

 • Cevap:

* İngilizlerin İstanbul’u işgal etmesi.
* Haberleşmenin telgrafla sağlanması vb. dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlardır.
* Vatan uğruna şehit olma milli ve manevi ögelerdendir.

11. Okuduğunuz destandaki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

 • Cevap: Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında nice vatan evladının fedakarlığı vardır. Kurtuluş Savaşı’nda işgal güçlerine karşı destansı bir mücadele verilmiştir.

12. Okuduğunuz destanı ve yazarın biyografisini de dikkate alarak yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap: Toplumcu-gerçekçi bir anlayışa sahip Nazım Hikmet’in  Kuvayi Milliye Destanı Kurtuluş Savaşı’nı anlatan en görkemli epik destanıdır. Bu destan şairin sanat anlayışını, vatanseverliğini yansıtmaktadır.

13. Türk edebiyatında oluşturulan yapay destanları ve yazarlarını sıralayınız.

 • Cevap: Türk edebiyatında oluşturulan yapay destanlar şunlardır:

* Kayıkçı Kul Mustafa → Genç Osman Destanı.
* Fazıl Hüsnü Dağlarca → Üç Şehitler Destanı, Çakır’ın Destanı.
* Gülten Akın → Maraş ve Ökkeş’in Destanı.
* Mehmet Akif Ersoy → Çanakkale Şehitleri.
* Nazım Hikmet → Kuvayi Milliye ve Kurtuluş Savaşı Destanı, Şeyh Bedrettin Destanı.
* Cahit Külebi → Atatürk Kurtuluş Savaşında.
* Ceyhun Atuf Kansu → Sakarya Meydan Savaşı.
* Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu → Bozkurtların Destanı.

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
30
11
2
5
27

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!