Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Öğün Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183

1. Okuduğunuz metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Fakat ben… Gizli bir kuvvet tarafından bu garip kahramanlarımla daha uzun zaman el ele yürümek zorundayım. Hayatın bu muazzam akışını görünen kahkahalarla aydınlatarak, ama kimsenin göremediği, sezemediği gözyaşlarımın arkasından izleyerek anlatmak zorundayım!

  • Cevap:

gizli: belli olmaz, görünmez durumda olan.

garip: kimsesi olmayan, kimsesiz, zavallı

el ele yürümek: birlikte olmak, beraber olmak

muazzam akışı: hayatın sürüp giden büyük akışı, seyri…

aydınlatarak: bir sorunu, bir konuyu anlaşılmasını kolaylaştıracak biçimde açıklamak.

sezemediği: fark etmek, duyumsamak…

2. Roman türünün oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin etkisini tespit ederek okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz.

  • Cevap: Roman TDK sözlükte şöyle tanımlanıyor: İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür. Bu konuda Prof. Dr. Orhan Okay ve Alim Kahraman’a ait yazıda roman türünün oluşmuyla ilgili şu bilgiler geçmektedir: “Menşeinin (kaynak, köken) destanlara dayandığı ileri sürülen roman türü Avrupa’da doğmuş, hatta bir dönemin hikâyeleri de roman telakki edilmiştir. Roman denilebilecek ilk edebî ürünler üzerinde ihtilâf olmakla beraber bu türün İspanyol yazarı Cervantes’in Donkişot’undan itibaren (17. yüzyıl başları) geliştiği ve 19. yüzyılda zirveye ulaştığı kabul edilir. Romantizm, realizm, sembolizm, sezgicilik, egzistansiyalizm, psikanalizm gibi estetik, felsefe ve psikoloji doktrinlerinin etkisiyle günümüze uzanan bu gelişmeyle konu, yapı ve anlatım teknikleri bakımından pek çok roman çeşidi ortaya çıkmıştır.

3. Romanlar işlediği konulara göre sosyal roman, serüven (macera) romanı, tarihî roman, egzotik roman, psikolojik roman (tahlil romanı), polisiye, biyografik ve otobiyografik roman gibi türlere ayrılır. Siz de okuduğunuz metnin konu ve temasını belirtiniz.

  • Cevap: Roman Rusya’da köleliğin kaldırılmasından önce toprak sahiplerinin çalıştırdıkları köylü sayısı kadar vergi ödemek zorunda oldukları gibi devletten para da alabilmelerine olanak tanıyan bir yasanın açığından faydalanarak ölmüş köleleri satın alarak devletten para sızdıran bir sahtekârı ve yaşadıklarını anlatmaktadır.

4. Okuduğunuz metinde olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları bularak bunların metne katkısını belirtiniz.

  • Cevap: Sınıflar arası çatışmalar, birey-toplum çatışması

5. Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar. Buna göre siz de okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

  • Cevap:  Çiçikov’un anlaşma metinlerini yazması. Çiçikov’un satın aldığı ölü kölelerin hayatlarını düşünmesi.

6. Roman kahramanının yaşamı, geniş bir zaman çerçevesi içinde baştan sona anlatılır. Roman kişileri “tip” ve “karakter” olarak karşımıza çıkar. Buna göre okuduğunuz metinde olayların akışını etkileyen kahramanların fiziksel ve psikolojik özelliklerini, toplumsal statülerini; tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirtiniz.

  • Cevap: Çiçikov: Romanın baş kahramanıdır. Birtakım sahtekârlıklar yapıp ortadan kaybolan bir dolandırıcıdır. Hayattaki “en büyük amacı zengin olmaktır.”

7. Mekân, romanlardaki kişilerin yaşadığı, olayların geçtiği yerdir. Ayrıca romanlarda zaman kavramı belirgindir. Olay veya olaylar belirli bir zaman diliminde yaşanır. Buradan hareketle okuduğunuz metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

  • Cevap: Romandan alınan metindeki mekan Çiçikov’un evidir. Zaman ise bir sabah vaktidir.

8. Okuduğunuz metinde anlatıcının özelliklerini ve hâkim, kahraman anlatıcı ve gözlemci bakış açılarından hangisinin kullanıldığını belirleyerek metinde kullanılan bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız.

  • Cevap: İlahi bakış açısı, hakim anlatıcı.

9. Metinde kullanılan anlatım biçimini belirleyiniz. Bu anlatım biçiminin metnin anlatımına ne gibi katkılar sağladığını açıklayınız.

  • Cevap: Öyküleyici ve betimleyici anlatım.

10. Her romancı, eserini kendine özgü görüş, anlayış ve anlatış özelliğine göre oluşturur. Anlatmaya bağlı eserlerde, özellikle de roman ve hikâyeler birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır. Buna göre metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.

  • Cevap: İlk bölüm, yazarın iç konuşmasından alınmıştır. Bu bölümde birinci kişi ağzından anlatım vardır. Diğer bölümde ise üçüncü kişi ağzından anlatım vardır. Yazarın dili sade ve akıcıdır.

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close