Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Sınav Soruları / Türk Edebiyatı / 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (10 P)

  • Atabetü’l Hakayık:
  • Divan-ı Hikmet:
  • Divanü Lugat’it Türk:
  • Kutadgu bilig:

2. Gazel nazım şeklinin özelliklerinden 3 tanesini yazınız.

3. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

– İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti ……………………….dır.

– Türklerin ilk alfabesi …………………. alfabesidir.

– Türkçenin bilinen ilk dilbilgisi kitabı…………..…………………………..tür.

– Tasavvufta önemli olan Allah aşkıdır. Buna da ………………………………denir.

– Koşuk nazım şeklinin divan edebiyatındaki karşılığına …………….denir.

4. Aşağıdaki yargıların karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

– 13. yy’da oluşmaya başlayan Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. (    )

– Dede Korkut Hikayelerinin yazarı Dede Korkut’tur. (    )

– 13.yy’da bazı kelime ve ekler zaman içinde değişmiştir. (    )

– Yunus Emre’nin dili dönemin diğer sanatçılarına göre daha sadedir. (    )

– Türkler Köktürk alfabesinden sonra Arap alfabesini kullanmışlardır. (    )

5. “Kutadgu Bilig” adlı eserin özelliklerinden iki tanesini yazınız.

6. İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyat ürünleri nelerdir. Maddeler halinde yazınız.

7. Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre ve Mevlana’nın ortak özelliklerinden biri değildir?

a) 13. yüzyılda yaşamış olmaları

b) Genellikle dini-tasavvufi konuları işlemeleri

c) İçinde yaşadıkları toplumu derinden etkilemeleri

d) Eserlerini sadece Türkçe yazmaları

e)Engin bir hoşgörüye sahip olmaları

Şu dağlar olmasaydı

Çiçeği solmasaydı,

Ölüm Allahın emri

Ayrılık olmasaydı.

8. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mani olduğu

B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği

C) Tam uyakla uyaklandığı

D) Dilinin özentili, süslü olduğu

E) Konusunun ayrılık olduğu

***********************************************

CEVAPLAR

1. Atabetü’l Hakayık: Edib Ahmet Yüknekî 2

Divan-ı Hikmet: Hoca Ahmet Yesevî 2

Divanü Lugat’it Türk: Kaşgarlı Mahmut 3

Kutadgu bilig: Yusuf Has Hacip 3

 

2.

a. Divan Edebiyatının en yaygın nazım şeklidir.

b. Aruz ölçüsüyle yazılır.

c. Nazım birimi beyittir.

 

3.

a. Karahanlılar

b. Göktürk

c. Divan-ı Lügati’t Türk

d. İlahi Aşk

e. Gazel

 

4

a. (D)

b. (Y)

c. (D)

d. (D)

e. (Y)

 

5

a. İlk siyasetname özelliği taşıyan eserdir.

b. İlk İslamî eserdir.

 

6. Koşuk, Sav, Sagu, Destan

7. Doğru seçenek (D)

8. Doğru seçenek (D)

4
like
5
love
1
haha
0
wow
1
sad
3
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir