Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Hakan ÖZDEMİR tarafından 222 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Fatma Seval SOYCANLI tarafından yapılmış.

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Ç. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

  • Cevap:

1. pH değeri 7 olan çözeltilere…….nötral……..çözeltiler denir.
2. Sülfürik asidin halk dilindeki karşılığı……….zaç yağı…………dır.
3. Asitlerin ve bazların tepkimeleriyle………..tuzlar……..oluşur.
4. Sirke ruhunun ana kimyasal bileşeni………asetik asit………tir.
5. Asitlerin ve bazların tanınmasında kullanılan organik boyar maddelere…….indikatör……….denir.
6. Ametal oksitler suda çözündüklerinde………asit……….özelliği gösterirler.
7. Hidroklorik asitle sodyum hidroksidin tepkimesinden…..NaCI……………..tuzu oluşur.
8. Bir çözeltide hidrojen iyonlarıyla hidroksil iyonları eşitse çözeltinin pH’sı…..7…..olur.
9. Sodyum klorürün sulu çözeltisinin özelliği…….nötr…………….dür.
10. Hidrojenden daha az aktif olan metallere……….soy metal……….denir.
11. Öd kesemizden sindirim sistemimize salgılanan asit………HCI……….dir.
12. Bir amonyum bileşiği olup kalaycılık ve lehimcilikte kullanılan tuzun halk dilindeki adı…..nişa…..dır.
13. Kabartmatozu olarak bilinen kimyasal bileşik……….sodyum bikarbonat………..tır.
14. 100 gram suda 0,9 gram tuzun çözülmesiyle oluşan çözeltiye………fizyolojik tuz çözeltisi………denir.
15. Bilinçsizce kullanılan lavabo açıcılar tesisat borularında ……aşınma……..ve …….delinmelere…… neden olur.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close