Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Hakan ÖZDEMİR tarafından 222 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Fatma Seval SOYCANLI tarafından yapılmış.

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki olaylardan hangisinde oksijen harcanmaz?
A) Kömürün yanması
B) Alüminyumun oksitlenmesi
C) Demirin paslanması
D) Naftalinin süblimleşmesi
E) Hava gazının yanması

  • Cevap: D

2. Saf olmayan 8 gram kalsiyumun (Ca), 3,92 gram sülfürik asitle (H2SO4) tepkimesinden 5,44 gram kalsiyum sülfat (CaS04) ile 0,08 gram hidrojen gazı (H2) oluşuyor.
Buna göre Ca’un saflık yüzdesi kaçtır?
(Ca: 40 g/mol, 0:16 g/mol, S: 32 g/mol, H: 1 g/mol)
A) 10 B) 20 C) 30 D) 70 E)90

  • Cevap: B

3. X(OH)2+ 2HY03—► X(Y03)2 + 2H20 denklemine göre 2,22 gram X(OH)2 ile 3,78 gram HY03 tam olarak tepkimeye girerek 4,92 gram X(Y03)2 oluşturmaktadır.
Buna göre X ve Y’nin atom kütleleri kaçtır? (H: 1 g/mol, 0:16 g/mol)

  • Cevap: D

4. S02 ve 02 gazları karışımının tepkimesinden 16 gram S03 oluşurken 0,3 mol 02 artıyor. Buna göre başlangıçta alınan gazlar kaçar gramdır? (S: 32 g/mol, 0:16 g/mol)

  • Cevap: E
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close