Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Hakan ÖZDEMİR tarafından 222 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Fatma Seval SOYCANLI tarafından yapılmış.

10. Sınıf Uygun Basın Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

Ç. Aşağıdaki cümleleri, verilenlerden uygun olanları ile tamamlayınız.

  • Cevap:

1. 1 mol oksijen içeren N205 bileşiği 0,2 moldür.
2. 4,4 gram C02 bileşiği….0,1…..moldür. (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)
3. 12,04.1023tane NaOH molekülünün kütlesi….80…….gramdır. (Na: 23 g/mol, O: 16g/mol, H: 1 g/mol)
4. C2H4 gazının yanma tepkimesi yazılıp en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde 02 nin kat sayısı…….3…….olur.
5. Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerle etkileşerek yeni madde oluşturmasına…..kimyasal…………tepkime denir.
6. Asitler bazlarla tepkimeye girdiğinde suve….tuz……oluşur.
7. Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara…….izotop……….atom denir.
8. Eşit sayıda molekül içeren CO ve C2H4 kütleleri……eşittir….. (C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, H: 1 g/mol)
9. 0,2 mol CaX03 20 gram ise X’in mol atom ağırlığı……12……dır. (Ca: 40 g/mol, O: 16 g/mol)
10. 1 mol C4H10 (bütan) yandığında….9….gram su oluşur. (H:1 g/mol,0:16 g/mol)
11. 0,5 mol C3H8 molekülü….2….mol hidrojen molekülündeki kadar hidrojen atomu içerir.
12. 2 gram Ca’dan 10 gram kalsiyum bromür oluştuğuna göre, 14 gram Ca ile birleşecek brom kütlesi……56…..gramdır.
13. AI4C3+ H20—►AI(OH)3 + CH4 tepkimesi denkleştirildiğinde H20’yun katsayısının CH4 katsayısına oranı….4…….dir.
14. C2H6 + 7/2 02 —► 2C02 + 3H20 tepkimesine göre, 4 mol C2H6, 7 mol 02 ile tepkimeye sokuluyor …….4….mol C02 elde edilir.
15. Hidrojen gazı ile oksijen gazı tepkimeye girerek suyu oluşturulurken kütlece 1/8 oranında birleşirler. 5 gram hidrojen ile yeterli oksijenden……45…..gram su oluşur.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close