Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 268, 269  4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 268 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Tükenecek olan enerji kaynaklarının başlıcaları hangileridir?

 • Cevap:

2. Petrolün taşınması, çevreye ne tür olumsuz etkide bulunabilir?

 • Cevap:

3. Bir gölün kurutulması çevreye ne tür zararlar verebilir?

 • Cevap:

4. Doğal kaynaklar kullanılırken çevreye verilecek zararları azaltmak için neler yapılmalıdır?

 • Cevap:

5. Geri dönüşüm için atıklar nasıl toplanmalıdır?

 • Cevap:

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Gelişmiş ülkeler, doğal kaynakları kullanırken çevreye daha……………………..zarar vermektedir.
2. Tarım alanlarının yerleşmeye açılması……………………..arazi kullanımı örneğidir.
3. Hava kirliliği………………………ölçekte çevre sorunudur.
4. Gaz atıklar, daha çok…………………….yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkmaktadır.
5. Kirli suların…………………….doğaya bırakılması, atıklardan korunma yollarındandır.
6. Atıkların………………………………………………..kullanılması, yeni ürünlerin elde edilmesini sağlar.

C. Aşağıdaki metne göre soruları yanıtlayınız.
Toprak, kendisi ile birlikte madenleri, suyu, dolayısı ile hayat sistemlerinin devamlılığını ve çevrenin üretken kapasitesini bünyesinde barındıran bir ortamdır. Yeryüzünün yalnız bazı bölümlerini örten toprak; çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar sonucunda, uzun zamanda oluşan ince bir tabakadır. Birçok durumda 1 cm toprağın oluşması 100-400 yıl almakta, bu toprağın verimli hâle gelmesi ise 3-12 bin yıl gerektirmektedir. Oysa, yaşam için son derece önemli olan toprak, kısa sürelerde kendisini yenileme kapasitesi olmayan ve kolayca kaybedilebilen bir kaynaktır.
1. Toprağın önemi nedir?

 • Cevap:

2. Erozyonla toprak kaybı neden önemli bir tehlikedir?

 • Cevap:

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımına örnek değildir?
A) Dilovası’nda sanayi kuruluşlarının yoğun olması
B) Silifke Deltası’nın tarım için kullanılması
C) Afyonkarahisar’da organize sanayi bölgesinin şehrin en çok rüzgâr aldığı tarafa kurulması
D) Kayseri şehrinin ovaya kurulmuş olması
E) Hatay’da Amik Gölü’nün kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi

 • Cevap:

2. I. Asit yağmurları
II. Ses kirliliği
III. Sera etkisi
IV. Katı atıkların verimli topraklara bırakılması
Yukarıdakilerden hangileri yerel çevre sorunlarındandır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap:

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde geri dönüşüm uygulamalarının diğerlerine göre daha etkili bir şekilde sürdürülmesi beklenir?
A) İsveç B) Pakistan C) Nijerya
D) İran E) Meksika

 • Cevap:

4. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün sonucunda ortaya çıkmaktadır?
A) Asit yağmurları
B) İklim değişikliği
C) Orman yangınları
D) Küresel ısınma
E) Hava kirliliği

 • Cevap:

5. Aşağıdakilerden hangisi, insanın çevreye olumsuz etkilerine örnek olamaz?
A) Barajlar yapması
B) Ormanları tahrip etmesi
C) Aşırı derecede gübre kullanması
D) Hayvanları evcilleştirmesi
E) Orman yangınlarına neden olması

 • Cevap:

6. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümde ham madde olarak kullanılamaz?
A) Kâğıt
B) Cam
C) Alüminyum
D) Plastik
E) Radyoaktif madde

 • Cevap:

7.Sanayileşme ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde insanlar çevreye daha çok zarar vermektedirler.
Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerde hangisinde çevreye verilen zararın daha az olması beklenir?
A) I B) II C) III
D) IV E) V

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir