Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yeryüzündeki Kültürler Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 Yeryüzündeki Kültürler Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yeryüzündeki Kültürler Cevapları

Yeryüzündeki Kültürler

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

Kültürün ne olduğunu ve Türk kültürünün genel özelliklerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

  • Cevap:

Kültürün Genel Özellikleri
1- Kültür görelidir. Yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır.
2- Kültür tarihseldir. Yani geçmişten günümüze süregelmektedir.
3- Kültür insan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluştururlar hem de kültürden etkilenirler.
4- Kültür durağan değildir. Zaman içinde değişir. Maddi öğeler daha hızlı değişir. Ayrıca her toplumda kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.

Türk Kültürü (Özet)
1- Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür.
2- Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır.
3- Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmıştır.
4- Türk kültürü, yayılış alanının coğrafi konumu nedeniyle birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir.
5- Dedelerin adları genellikle torunlara verilir.

Sizce kültürleri birbirinden ayırmak için hangi ölçütler kullanılmalıdır?

  • Cevap: Kültürler, milletlere özgü duygu, düşünce ve davranışların zaman içinde alışkanlıklar haline gelerek nesiller boyu devam etmesi, örf, adet, gelenek ve görenek olarak yaşanması şeklinde meydana gelmektedir. Kültürler, milletlere özgü değerler taşıdığı için birbirinden ayırmak için ölçütler kullanılabilir. Kültürleri birbirinden ayırmak için kullanılan ölçütler, dil, din, ırk değerlerinin araştırılması ve ortaya konulmasıdır. Kültürler dil, din, ırk gibi değerlerden etkilenerek ortaya çıkar ve belli bir coğrafya genelinde yaşanırlar. Bu bakımdan coğrafi özellikler de kültürlerin birbirinden ayrılması adına bir ölçüt olabilir. Kültürün yaşanması, insanların nesiller boyunca bu değerleri yaşatmasıyla mümkün olmaktadır.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak bu konudaki görüşlerinizi içeren bir metin hazırlayınız. Hazırladığınız metni sınıfta okuyunuz.

  • Cevap: Sözlü kültür, sözlü gelenek veya geleneksel kültür kavramlarıyla da karşılanan sözlü anlatımlar, kuşaktan kuşağa veya aynı kuşak içinde aktarılan, edebî niteliği olan veya olmayan ve bütün halk tarafından davranış, tutum, norm ve inançların dayandığı referanslar olarak belirlenen ve bu bağlamda göndermeler içeren çeşitli anlatım biçimlerini içermektedir. Mitler, efsaneler, destanlar, halk hikâyeleri, fıkralar, deyimler, atasözleri, küfürler ve argo sözler, yeminler, selamlaşma şekillerine ilişkin ifadeler, ad ve lakaplar, sözlü tarih, halk şiiri bilinen sözlü anlatım biçimleridir. Sözlü anlatımlar, folklorun en önemli öğelerini içerir. Sözlü kültür ürünleri, antropoloji ve folklor gibi disiplinlerin katkısıyla büyük ölçüde kayda geçirilmiş ve giderek ulusal kültürün temeli olarak kabul edilmişlerdir.

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!