Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 181, 182, 183 1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı

1. Yazının bulunmasıyla tarihî çağlara ilk olarak……………………..medeniyetleri geçmiştir.
2. İspanyolca ve Portekizce, günümüzde………………………..Kültür Bölgesi’nde yaygın olarak konuşulmaktadır.
3. Türk kültürü ilk olarak…………………………………ortaya çıkmıştır.
4. Türklerin göçebe bir yaşam sürmelerinde ve dünyanın başka bölgelerine kolaylıkla göç etmelerinde maddi
kültür unsurlarından…………………büyük rol oynamıştır.
5. Türk kültürüne ait ilk mimari eserler……………………Dönemi’nde yerleşik hayata geçilmesiyle ortaya çıkmıştır.
6. Dünyanın en güçlü imparatorluklarının Anadolu’da kurulmasında sahip olunan………………………….özellikler
oldukça etkili olmuştur.

8. Anadolu medeniyetlerinden İyonların en önemli liman kenti olan Efes’in gelişmesinde hangi coğrafi faktörler etkili olmuştur?

9. Efes kenti hangi nedenlerden ötürü sahip olduğu ihtişamı yitirmiştir?

  • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

10. 4 numara ile gösterilen alanda ortaya çıkan kültürü belirtiniz.

  • Cevap:

11. 5 numara ile gösterilen alanın içinde bulunduğu kültür bölgesini genel özellikleri ile birlikte açıklayınız.

  • Cevap:

12. 1 numara ile gösterilen alanda ortaya çıkan kültürü genel özellikleri ile birlikte açıklayınız.

  • Cevap:

13. 2, 3 ve 6 numara ile gösterilen alanlarda benzer kültürel özelliklerin görülmesi nasıl açıklanabilir?

  • Cevap:

14. Türk kültürü geniş bir coğrafyada yaşanan önemli bir etkiye sahiptir.
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde Türk kültürüne ait izlere daha az rastlanır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

15. Kültür ocağı Orta Asya olan Türk kültürü bu bölgenin şartlarına göre şekillenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültürüne ait özelliklerden biri değildir?
A) Göçebe yaşam
B) Kilim
C) At ve cirit oyunu
D) Kervansaray
E) Çadır

16. Anadolu, farklı medeniyetlerin kurulup geliştiği bir bölge olmasından dolayı medeniyetler beşiği olarak adlandırılmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen medeniyetlerden hangisinin Anadolu’daki etkisi diğerlerine göre daha az olmuştur?
A) İyonlar B) Lidyalılar C) Babilliler D) Hititler E) Frigler

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

17. Anadolu’da kurulan uygarlıklar, bulundukları bölgenin coğrafi şartlarına bağlı olarak farklı ekonomik faaliyetlere uğramıştır.
Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış şekilde verilen medeniyetlerden hangisi diğerlerine göre tarım ve madencilikte daha çok gelişmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

18. İlk Çağ uygarlıkları genel olarak orta kuşağın ılıman iklim bölgelerinde kurulmuştur.
Buna göre aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bu genellemeye uymamaktadır?
A) Mısır B) Çin C) Fenike D) Yunan E) İnka

19. Orta Amerika’nın Yukatan Yarımadası üzerinde kurulan ve şehir devletlerinden oluşan ilk kültür medeniyetidir. Matematik ve astronomide ilerleme kaydeden bu medeniyet ayrıca kendi takvimini oluşturmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağı- dakilerden hangisidir?
A) Mezopotamya
B) Maya
C) Çin
D) Mısır
E) Fenike

20. Kültür, maddi ve manevi unsurlardan meydana gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir?
A) Dil
B) Şehirler
C) Kaleler
D) Giyim
E) El sanatları

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir