Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 181, 182, 183 1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm Kültür Bölgeleri Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı

1. Yazının bulunmasıyla tarihî çağlara ilk olarak….Mezopotamya. …medeniyetleri geçmiştir.
2. İspanyolca ve Portekizce, günümüzde…..Latin Amerika ..Kültür Bölgesi’nde yaygın olarak konuşulmaktadır.
3. Türk kültürü ilk olarak……..Orta Asya’da... …..ortaya çıkmıştır.
4. Türklerin göçebe bir yaşam sürmelerinde ve dünyanın başka bölgelerine kolaylıkla göç etmelerinde maddi kültür unsurlarından. ..at….. ….büyük rol oynamıştır.
5. Türk kültürüne ait ilk mimari eserler….Uygurlar. ……..Dönemi’nde yerleşik hayata geçilmesiyle ortaya çıkmıştır.
6. Dünyanın en güçlü imparatorluklarının Anadolu’da kurulmasında sahip olunan. …Coğrafi konum… …özellikler oldukça etkili olmuştur.

a-Gediz ve Küçük Menderes-Para, b-Nil Nehri ve Nil Deltası-Güneş takvimi, c-Fırat ve Dicle nehirleri-Yazı, ç-Orta Asya-Demirin ergitilmesi, d-Doğu Akdeniz-Alfabe, e-And
Dağları-Güneş saati, f-Sarı Irmak ve Gök Irmak-Pusula ve Kâğıt,

8. Anadolu medeniyetlerinden İyonların en önemli liman kenti olan Efes’in gelişmesinde hangi coğrafi faktörler etkili olmuştur?

Efes kentinin deniz kıyısında kurulması ve coğrafi konumun sunduğu avantajlardan dolayı önemli liman ve ticaret kenti olması gelişmesinde etkili olmuştur

9. Efes kenti hangi nedenlerden ötürü sahip olduğu ihtişamı yitirmiştir?

 • Cevap: Küçük Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonların deniz ile bağlantısını kesmesi, kentin gerilemesinin en önemli nedenidir.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

10. 4 numara ile gösterilen alanda ortaya çıkan kültürü belirtiniz.

 • Cevapİslam kültürü ortaya çıkmıştır

11. 5 numara ile gösterilen alanın içinde bulunduğu kültür bölgesini genel özellikleri ile birlikte açıklayınız.

 • CevapBölge Latin Amerika kültür bölgesidir. Bölgenin İspanya ve Portekiz’in sömürgesi olması nedeniyle, İspanyolca ve Portekizce konuşulmakta olup, Katolik Hristiyanlık yaygın bir dindir.  

12. 1 numara ile gösterilen alanda ortaya çıkan kültürü genel özellikleri ile birlikte açıklayınız. 

 • Cevap: Türk kültürünün doğduğu kültür bölgesidir. İklim şartlarından dolayı göçebe yaşam ve hayvancılık yaygındır.

13. 2, 3 ve 6 numara ile gösterilen alanlarda benzer kültürel özelliklerin görülmesi nasıl açıklanabilir?

 • Cevapnumaralı bölgede oluşan batı kültür bölgesi, coğrafi keşiflerle birlikte yapılan göçlerle 3 ve 6 numaralı alanlarda benzer bir kültürün oluşmasına neden olmuştur

14. Türk kültürü geniş bir coğrafyada yaşanan önemli bir etkiye sahiptir.
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde Türk kültürüne ait izlere daha az rastlanır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: B

15. Kültür ocağı Orta Asya olan Türk kültürü bu bölgenin şartlarına göre şekillenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültürüne ait özelliklerden biri değildir?
A) Göçebe yaşam
B) Kilim
C) At ve cirit oyunu
D) Kervansaray
E) Çadır

 • Cevap: D

16. Anadolu, farklı medeniyetlerin kurulup geliştiği bir bölge olmasından dolayı medeniyetler beşiği olarak adlandırılmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen medeniyetlerden hangisinin Anadolu’daki etkisi diğerlerine göre daha az olmuştur?
A) İyonlar B) Lidyalılar C) Babilliler D) Hititler E) Frigler

 • Cevap: C

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

17. Anadolu’da kurulan uygarlıklar, bulundukları bölgenin coğrafi şartlarına bağlı olarak farklı ekonomik faaliyetlere uğramıştır.
Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış şekilde verilen medeniyetlerden hangisi diğerlerine göre tarım ve madencilikte daha çok gelişmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: E

18. İlk Çağ uygarlıkları genel olarak orta kuşağın ılıman iklim bölgelerinde kurulmuştur.
Buna göre aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bu genellemeye uymamaktadır?
A) Mısır B) Çin C) Fenike D) Yunan E) İnka

 • Cevap: E

19. Orta Amerika’nın Yukatan Yarımadası üzerinde kurulan ve şehir devletlerinden oluşan ilk kültür medeniyetidir. Matematik ve astronomide ilerleme kaydeden bu medeniyet ayrıca kendi takvimini oluşturmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağı- dakilerden hangisidir?
A) Mezopotamya
B) Maya
C) Çin
D) Mısır
E) Fenike

 • Cevap: B

20. Kültür, maddi ve manevi unsurlardan meydana gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir?
A) Dil
B) Şehirler
C) Kaleler
D) Giyim
E) El sanatları

 • Cevap: A
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!