Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Kültür Bölgeleri Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Kültür Bölgeleri Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ,171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180  Kültür Bölgeleri  Etkinlik Soruları ve Cevapları

Kültür Bölgeleri

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

1. içinde yaşadığınız toplumun kültürünü temsil eden unsurlara örnekler veriniz.

 • CevapKültürün belli başlı öğeleri şunlardır:– Dil
  – Din
  – Eğitim
  – Ekonomi
  – Teknoloji
  – Sosyal Kurumlar
  – Örf ve Adetler
  – Değerler ve tutumlar
  – Estetik sanatlar (Grafik ve plastik sanatlar, folklor, müzik, dans, tiyatro)
  – Semboller, Tabular ve Törenler

2. Çevrenizde geçmiş dönemlerde yaşamış medeniyetlere ait kalıntılar var mı? Varsa bu medeniyetlerin kurulmasında etkili olan coğrafi özellikler nelerdir?

 • Cevap: Evet var.  Uygarlıklar belli bir yerde yaşamak için ,hayatını devam ettirebilmek için genel olarak verimli toprakları tercih etmişler,sulak bölgelere evlerini kurmuşlar,yer altı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde yaşamayı tercih etmişlerdir.yeni uygarlıklar iklim ve yeryüzü şekillerinin uygun olduğu alanlarda hakimiyet kurmak istemişlerdir. iklimin, yeryüzü şekillerinin,ulaşımın, yer altı ve yer üstü kaynaklarının,verimli toprakların olduğu yerde yaşamak için birbirleri ile kıyasıya mücadele etmiş. bunun için de uygarlıklar arasında birçok savaş yaşanmıştır. 

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

Haritadaki numaralandırılmış alanlarda ortaya çıkan ilk kültür merkezlerini yazınız

 • Cevap: 5-ÇİN, 4- HİNDİSTAN, 8-MAYA/İNKA, 6-KIZILDERİLİLER, 1-PERS, 2- MISIR, 3-YUNAN kültür merkezleridir.

Haritadaki ilk yerleşme alanları ile bu alanlarda görülen ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler nelerdir?

 • Cevap: Uygarlığın ortaya çıkmasında öncelikle coğrafi koşullar etkili olmuştur. İklimi insan yaşamına ve üretime uygun, verimli toprakların ve su kaynaklarının olduğu yerler insanların yerleştikleri, köyler ve şehir kurdukları ilk yerler olmuştur.

Numaralandırılmış şekilde gösterilen kültür merkezlerinden hangisi diğerlerine göre daha önce ortaya çıkmıştır? Burada kurulan medeniyet dünya kültür mirasına ne gibi katkılar sunmuştur?

 • Cevap: Mısırlılar en eski uygarlığa sahip kültür merkezlerini oluşturmuşlardır.  Matematiğin gelişimi, kütüphanecilik, tarım ve yönetim sisteminin ilk ortaya çıkışı Mısırlıların dünya kültür mirasına kazandırdıklarından sadece birkaçıdır.

Numaralandırılmış merkezlerde yer alan medeniyetlerden hangisi deniz ticaretine yönelmiştir? Bunda etkili olan coğrafi faktörler nelerdir?

 • Cevap: Özellikle Yunan kültürü deniz ticaretine açılmıştır. Bunda kuruldukları coğrafyaların deniz ticaretine uygunluğu ile ticaret hacimlerinin ve pazara yakın olmalarının rolü büyüktür.

Numaralandırılan kültür merkezlerinden hangilerinin diğerleriyle etkileşimi daha az olmuştur? Bunda etkili olan coğrafi faktörler nelerdir?

 • Cevap: Özellikle Kızılderililerin az olmuştur. Çünkü en yeni keşfedilen kıta Amerika kıtasıdır. Bu yüzden de burada yaşayan Kızılderililer çok fazla diğer medeniyetlerle iletişime girmemişlerdir.

Yerleşmelerin dağların yüksek kesimlerinde yer aldığı kültür merkezini ve bunda etkili olan nedenleri belirtiniz.

 • Cevap: Maya-İnka uygarlığı ile Çin uygarlığı yeryüzü şekillerinden ve dini inanıştan dolayı yükseğe kurulmuşlardır. Çünkü gökyüzüne yakın olma inancı ve güvenlikli olması dolayısı ile yüksek yerlere yerleşen toplumların tipik yapısı budur. Tıpkı İran yani Pers uygarlığında görüldüğü gibi .

4 ve 5 numara ile gösterilen kültür merkezlerinde ortaya çıkan medeniyet, dünya kültür mirasına ne gibi katkılar sunmuştur?

 • Cevap: Özellikle ticaret ve din anlamında bütün dünyayı etkileyen inanç sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Mesela Hindistan’daki Hinduizm ile Çin’deki Budizm Maniheizm Taoizm gibi inançlar bugün bütün dünyaya yayılmıştır. Ayrıca kağıt pusula ve barut gibi dünyayı değiştiren yenilikler de hep bu coğrafyadan üremiştir.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli kültürler oluşmuştur. Aşağıdaki haritadan ve görsellerden yararlanarak numaralarla belirtilen noktalı yerlere gelebilecek kültürlerin isimlerini yazınız.

 • Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

• Bu kültürel değerlerden hangileri Türk kültürünün ocağı olan Orta Asya Türk kültüründen miras kalmıştır?

 • Cevap çadır yaşamı, cirit oyunu, kilim dokuma, aba güreşi, demircilik

• Türklerin yerleşik hayata geçmesi ve İslamiyet’i kabulüyle birlikte hangi kültürel değerler ortaya çıkmıştır?

 • Cevap: medrese, mimari ( cami yapımı ), Türk kahvesi

• Hangi kültürel unsurlar Türk kültüründe ticari faaliyetlerin yapıldığını göstermektedir?

 • Cevap: kilim dokuma ve demircilik ustalığı gibi faaliyetler ticaret yapıldığının göstergesidir. 

• Orta Asya ve Anadolu dışında Türk kültürüne ait eserlerin görülebileceği ülkelere üç örnek veriniz.

 • Cevap: Makedonya, Bulgaristan ve Bosna-Hersek’te Türk kültürüne ait eserlere rastlamak mümkündür.

• Türk kültürünü yansıtan maddi ve manevi değerlere yaşadığınız çevreden örnekler veriniz.

 • Cevap:Milli kültürümüze uygun tarihi eserleri aramak için milli kültürümüzü oluşturan uygarlıklara bakmamız gerekir: Osmanlı, Selçuklu, Frigler, Göktürkler, Urartular gibi daha birçok uygarlığın ortak ürünü olan kültürümüze uygun tarihi eserler bizim milli kültürümüze uygun tarihi eserler olacaktır.- Sultan Ahmet Camii

  – El dokuması yerel halılar

  – Osmanlı minyatürleri

  – Osmanlı kaligrafileri

  – Safranbolu evleri

  – Selimiye Camii

  – Şehzade Camii

  – Ortaköy Camii

  – Enderun Kütüphanesi

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

• Anadolu’da kurulan Türk-İslam devletlerinden olan Anadolu Selçukluları kaç numaralı bölgeyi merkez olarak seçmiştir? Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde etkili olan özellikler nelerdir?

 • Cevap: 7 numaralı merkezi seçmişlerdir. Sebepleri ise:
 • 1) Başta Tuğrul ve Çağrı Beyler olmak üzere Büyük Selçuklu sultanlarının Oğuz topluluklarını Anadolu’ya yönlendirmesi,
 • 2) Bölgenin tarım ve hayvancılık yapmaya uygun bir yer olması Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde etkili oldu
 • 3) Rumların ve Ermenilerin bulunduğu bu toprakların fethedilmesi, İslâmiyet’teki gaza yapma ve ganimet elde etme anlayışına da uygundu
 • 4) Yaşadıkları Horasan bölgesinde diğer kavimler tarafından rahatsız edilmeleri
 • 5) Kalabalık bir nüfusa sahip olmaları
 • 6) Anadolu’nun yerleşmeye çok uygun bir yer olması, (Doğal kaynaklarının zengin olması, topraklarının verimli olması, ikliminin elverişli olması)

• 6 numaralı alanı merkez olarak seçen uygarlıkları belirtiniz. Bölgenin hangi özellikleri buradaki uygarlıkların gelişmesinde etkili olmuştur?

 • Cevap: Roma ve Türk-Osmanlı yani İslam uygarlıkları İstanbul’u seçmişlerdir. Özellikle Byzantium yani Bizans uygarlığı bu yerleşim yerini tercih ederken bu yerleşim bölgesi hem ulaşım açısından hem de savunma açısından çok uygun koşullara sahipti.

• Madencilik ve yeryüzü şekillerinden dolayı hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olarak yer aldığı medeniyetin merkezi kaç numarayla gösterilmiştir?

 • Cevap:  5 numaralı alandır.Hem zengin maden yatakları hem de iklimin bitki örtüsünün hayvancılık için elverişli olması nedenledir

• Kaç numaralı alan denizcilik alanında gelişmiş bir uygarlığa ait merkezdir? Bölgenin hangi özelliği bu uygarlığın denizcilik faaliyetine yönelmesinde etkili olmuştur?

 • Cevap: 1 Numaralı alan yani Ege uygarlığıdır. Özellikle Yunan kültürü deniz ticaretine açılmıştır. Bu faaliyetlerle uğraşmanın en büyük sebepleri, kuruldukları coğrafyaların deniz ticaretine uygunluğu ile ticaret hacimlerinin ve pazara yakın olmalarının rolü büyüktür.

• Akarsu boylarında kurularak tarımın en önemli ekonomik faaliyet olduğu uygarlığa ait yerleşmeler hangi numaralar ile gösterilmiştir?

 • Cevap: 1 ve 5. uygarlık alanlarıdır.
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!