Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Küreselleşen Dünya Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Küreselleşen Dünya Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207  Küreselleşen Dünya Etkinlik Soruları ve Cevapları

Küreselleşen Dünya

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

1. Günlük hayatta kullandığınız ürünler ve bu ürünlerin elde edildiği ham maddelere örnekler veriniz.

 • Cevap:   Bir ürün elde edilmesinde kullanılan madde = HAM MADDE’DİR.Kullandığımız tüm ürünlerin bir ham maddesi vardır. Kullandığımız ve tükettiğimiz ürünler, ham maddenin işlenmesi sonucu üretilir.

  İşlenmemiş ürünlere yani ham maddelere örnek verelim;

  Demir, süt, petrol, kereste, altın, buğday, bakır, kömür.

  İşlenmiş ürünler; ham maddeler kullanılarak meydana gelir. İşlenen ürünlerdir.

  Yoğurt, peynir, altın takılar, bakırdan üretilmiş malzemeler, benzin, ağaç mobilyalar, un ve un ürünleri.

  Tüm bunlar işlenmiş ve işlenmemiş, yani ham maddelere örnektir.

  Kullandığımız her ürünün bir ham maddesi bulunur. Ham maddeler kullanılarak ürün meydana getirilir ve biz tüketicilerin hizmetine sunulur.

2. Çevrenizde bulunan önemli turistik değerlere örnek vererek bu değerlerin ülkemiz adına ne gibi avantajlar sağladığını açıklayınız.

 • Cevap:   Erzurum Tarihi eserleri
 • Aziziye Tabyası , Çift minareli medreseler , Erzurum kalesi , Erzurum evleri , Uç kümbetler , Caferiye Camii, İbrahim Paşa Camii , Lalapaşa Camii, Ulu CamiiDoğal güzellikleri
 •  Palandöken Dağı , Tortum Şelalesi  Pasinler Kaplıcaları

3. Küreselleşme kavramından ne anlıyorsunuz?

 • Cevap:  Dünya insanlarının ekonomik, siyasi, iletişim ve sosyal açılardan birbirine yakınlaşması ve bir bütün olma yolunda ilerlemesidir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, değişen ve gelişen dünya düzeninde birçok yenilikler meydana gelmiştir. Özellikle 21.yüzyılın internet çağı olmasıyla dünya artık küresel bir köy haline gelmiştir. Yani size kilometrelerce uzak olan kişilerden dakikası dakikasına haber alabilir ve hiç gitmediğiniz dünya ülkelerinin insanları ile kolay bir şekilde iletişime geçebilirsiniz.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

• Ticaretin yoğunlaştığı yerleri nedenleriyle birlikte açıklayınız.

 • Cevap:
 • Ham madde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahiptir. Üretimin ve ekonominin temel kaynağını oluşturur. Dünya geneline baktığımızda hammadde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulunduğu yerler farklılık göstermektedir.  Ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarının temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen ya da çok büyük maliyetler gerektiren malları daha ucuza almaktır. Dünyada hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarını kendisi üretecek kaynak ve kapasiteye sahip değildir. Ülkeler, sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satarlar. Bu olay sonucunda uluslararası (küresel) ticaret ortaya çıkmıştır. Uluslararası ilişkilerde ticaret ve yatırım ağlarının etkisi gittikçe önem kazanmaktadır.

• Yukarıda verilen haritayı ham madde, üretim ve pazar bölgeleri yönünden değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Teknoloji, ulaşım ve iletişim sistemlerinin gelişip yaygınlaşması, ticaretin hızlı bir şekilde ve daha uzak yerlere yapılmasını sağlamıştır. Böylece dünya üzerindeki ticaretin hem hız hem de etki alanı bakımından önemli bir aşama kaydettiği söylenebilir. Haritayı incelediğimiz zaman çıkaracağımız şey Dünya’nın artık çok daha yakın ilişkiler kurabildiği ve ticaretin hemen her yere ulaşabilme potansiyeline sahip olduğudur. Biz buna küreselleşme diyoruz.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

• Görsellerin altında bulunan noktalı yerlere insanları turizme yönelten faktörleri yazınız.

 • Cevap

• Görsellerde verilenlerin dışında başka hangi faktörler, turizm faaliyetlerinde etkili olmaktadır?

 • Cevap: Ticaret turizmi, kış turizmi(kayak vs), kampçılık turizmi, gökyüzü olaylarını araştırma turizmi ( yıldız turizmi) aklımıza gelenlerdir.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

• Tablodaki veriler göz önüne alındığında en fazla turist ağırlayan ülkeyi nedenleriyle birlikte açıklayınız

 • Cevap

• Tabloda verilen ülkelere gelen turist sayılarıyla elde ettikleri turizm gelirleri karşılaştırıldığında neler söyleyebilirsiniz? Turist başına bırakılan dövizin en fazla olduğu ülkeyi nedeniyle birlikte açıklayınız.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı

• Görsellerden hareketle sanayinin gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:  Sanayi ile teknoloji arasında doğrudan bir ilişki bulunur.Sanayisi gelişmiş ülkelerin teknolojileri de gelişmiştir.Buna en iyi örnek günümüzde Çin verilebilir.Çin sanayi gelişmiş olan ülkelerden birisidir.Sanayide yaptıkları üretim de oldukça fazladır.Bu sayede hem teknolojileri gelişmiştir hemde ekonomileri gelişmiştir.Teknoloji ilerledikçe de sanayi gelişir.Sanayide elde edilebilecek malzeme miktarı,hızı,kalitesi,süresi gibi birçok özelliği teknolojiye bağlı değişebilir.Örneğin 10 sene önce kullanılan bilgisayarlar ile günümüzdeki bilgisayarlar arasında birçok fark vardır.Bunun gibi örnekler artırılabilir.

• Sanayi faaliyetlerinde yaşanan gelişmelerde hangi faktörler etkili olmuştur?

 • Cevap:Ham madde, sanayi, enerji, İş gücü, ulaşım ve pazarlamadır, coğrafi koşullardır.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

Sanayi bölgelerinin dağılışında hangi unsurlar etkili olmuştur?

 • Cevap:
 • 1 -Çeşitli ve bol ham madde varlığı.
  2-Gerekli enerji için ülkemizde zengin taş kömürü ve yakınında demir yatakları bulunması. Güçlü ve bol Su kaynakları.
  3-Son yıllarda termik santrallerin doğal gaza dönüştürülme çalışmalarına önem verilmektedir.
  4-Hidro-elektrik santrallerine gelince ;akarsuların Suyun düşüş gücünden Elektrik enerjisi sağlamak için son yıllarda büyük barajlar yapılmış ve bir kısmada yapılmaktadır.

Almanya’da hangi enerji kaynakları yer almakta dır? Bu enerji kaynaklarının Almanya sanayisi için nasıl bir öneme sahip olduğunu açıklayınız.

 • Cevap Almanya’da 2017 yılında fosil, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen toplam 654 Milyar kWh’lıkelektriğin, 105 Milyar kWh’lık bölümü (%16,1) rüzgar, 40 Milyar kWh’lık bölümü (%6,1) ise güneş kaynaklıdır Almanya‘da, rüzgar ve güneş enerjilerinden elektrik üretimiyle ilgili bu büyük atılıma rağmen, ileride nükleer enerjinin tümüyle yokluğundan doğacak elektrik açığı kapatılamayacağı için, kömürlü ve doğal gazlı yeni santralların yapımı da sürüyor.
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!