Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’de Ekonomi Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’de Ekonomi Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 Türkiye’de EkonomiEtkinlik Soruları ve Cevapları

Türkiye’de Ekonomi

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

1. Tarım alanlarından daha fazla verim alabilmek için neler yapılabilir?

 • Cevap:

– Kıraç ve yağışlı olmayan yerlerde ekim nöbetleri uygulaması yapılmalıdır. Böylece nadas uygulaması sayesinde toprak bir sene dinlenecek v everim artacaktır.

– Tarlalarda bitki atıkları yakılmamalıdır. Hasat edilen ürünlerin artıkları belirli zamanlarda toprağa gömülerek çürütülmelidir.

– Toprağın organik maddeleri arttırılmalıdır. Bu işlem hayvan gübresi ile yapılabilir.

-Erozyona karşı önlemler alınmalıdır. Bu noktada buğday sap ve artıkları bırakarak oluşabilmesi muhtemel tehlikelerinde korunulabilir. Toprağın meyilli olduğu takdirde eğim doğrultusunda ekim yapılmamalıdır.

– Ekim- dikim zamanlaması doğru yapılmalıdır. Zamansız yapılan ekim işlemleri toprağa fayda sağlamaz aksine zarar verir. Ayrıca toprağı devirerek işlem yapan makineler tarlalarda kullanılmamalıdır.

– Toprak alkalileşmesinin yani toprak ph değerinin yüksek olması durumlarda ve toprak ph değerinin düşlük olması durumlarda kireç ve kükürt uygulamaları yapılarak ph değeri dengelenmelidir.

– Toprak tahlilleri yapılmalı ve sonuçlara göre gübreleme programları oluşturulmalıdır. Yapılması gereken gübreleme işlemi zamanında ve doğru doz ile yapılmalıdır.

– Ayrıca toprak verimliliğini arttırmak konusunda alanında uzman olan ziraat mühendislerine danışılmalıdır.

2. Madenlerin günlük hayattaki kullanımını örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap: Madenler insanların hayatlarını şekillendiren aletlerin ortaya çıkmasında etkin bir rol oynamaktadır. İlk çağlardan bu yana maden kullanımı ile beraber insanlar günümüzdeki uygarlığı yaratmışlardır. Demir ve gibi madenler en eski kullanıma sahip olan materyaller olarak dikkat çekmiştir. Hemen hemen her alet içerisinde bulunan bu 2 madde; işlendikten sonra işlevine göre kimliğe bürünebilecek bir yapıdadır. O zamanlarda sadece avlanmak ve toplamak amacıyla kullanılan bu tip materyaller; artık her cihazın içerisinde de var olması ile bilinmektedir. Gündelik hayatımızın önemli bir kısmında da yer sahibi olması ile de adından söz ettiren materyallerdir.Demir ya da bakır gibi metallerin aksine altın ve gümüş madenleri de insanların hayatlarında önemli bir ölçüde yer almaktadır. Bu metaller işlevlerinin yanı sıra aynı zamanda da insanların mali girişimlerine de yer verecek düzeyde etkin kalan seçenekleri ile son derecede uygun şartları sağlaması bakımından ideal olarak değerlendirilmektedir. Bu sayede de genel olarak rağbet çekecek pozisyonda var olan söz konusu metal seçenekleri insanların alım gücü için kullanılmaktadır. Aynı zamanda da değerleri sürekli olarak artıp azalan kurlara da sahip oldukları için bir borsada da şekillenmektedirler. Buna bağlı olarak insanların alım gücünü belirleyen madenler olmasından ötürü de genel olarak talep edilen elementler olarak da tanımlanmayı sürdürmeleri ile bilinmektedirler.

3. Yakın çevrenizde hangi sanayi faaliyetine ait bir tesis kurulmasını isterdiniz?

 • Cevap: Sanayi bölgeleri coğrafi konumlara göre şekillenmektedir. Bu yüzden şekillenen sanayi faaliyetleri farklı farklı koşullardan kaynaklı olarak bulundukları konumlarda üretime başlamışlardır. Bu koşullar gerek demografik gerek hammadde kaynaklı gerekse de ulaşım sebeplerinden dolayı da tercih edilmektedir. Konumundan dolayı Marmara Bölgesi içerisinde yoğunluk olan sanayi bölgeleri genelde Çatalca-Kocaeli alanında yoğun olarak görülebilmektedir. Bu bölge içerisinde var olan sanayi girişimleri de nüfus ve ulaşım kolaylığından dolayı da hayata geçirilmektedir. Zonguldak bölgesinde ise var olan taş kömürü yataklarından kaynaklı olarak demir çelik fabrikası bu bölge dahilinde kurulumunu gerçekleştirmiş ve uzun yıllardır hizmetlerini de devam ettirmiştir.Türkiye’nin her alanında var olan sanayi bölgeleri ülkenin üretim halinde olarak ekonomik konuda yükselmesi konusunda da ideal olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda da var olan sanayi bölgeleri bu konumda yaşayan insanların da ekonomik refah düzeylerini de arttıran etkenler olarak görülebilecektir. Bölgenin insanlarının işsizlik oranlarını da azaltacak türde de faaliyetlerini gösterecektir.Sanayi bölgeleri ulaşım konusunda da gerek deniz gerekse de karayolu konusunda kusursuz konumda yer alan bölgeler içerisinde de kurulumunu tamamlamaktadır. Böylelikle üretilmiş olan unsurların kolay bir biçimde satın alınan bölgeye aktarılması durumu da söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda da işçilerin de her bölgeden gelebilmeleri adına da yeterli bir evreye ulaşmış olacaktır.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

• Belirtilen yıllarda tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine ait değişim oranları nasıl bir seyir izlemiştir?

 • Cevap: 1924 – 2015 yılları arasında düzenli olarak Tarım alanları azalmış, Hizmetler ve sanayi alanı ise büyümüştür. En büyük gelişme ise hizmetler bölümünde olmuştur.

• Bu değişim Türkiye ekonomisi açısından nasıl bir anlam ifade etmektedir?

 • Cevap: Bu değişim Türkiye’nin artık bir tarım ülkesi değil aksine hizmetler ve sanayi alanlarında geliştiğini gösteriyor.

• Sektörlerin gayrisafi millî hasıla içindeki paylarının oluşumunda uygulanan ekonomik politikaların ne gibi bir etkisi olmuştur?

 • Cevap: Uygulanan ekonomik politikalar tarım sektörünün küçülmesine, hizmetler ve sanayi sektörünün büyümesine sebep olmuştur.

• Sektörlerdeki değişimleri göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin geleceğe yönelik sektörel dağılımı hakkında senaryolar oluşturunuz.

 • Cevap: Türkiye ekonomisinin geleceği hizmetler sektörünün çok daha fazla büyüyeceğini gösteriyor.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Verilen her tarım tarım ürünü için bir renk veya sembol belirleyerek haritanın lejandını tamamlayınız. Bu ürünlerin en çok yetiştirildiği üç ili harita üzerinde belirlediğiniz sembollerle gösteriniz.

 • Cevap:

Fındık, Antep fıstığı ve inciri yetişme koşulları bakımından karşılaştırınız.

 • Cevap:  Fındık üreticiliğine girişmek isteyen kişilerin toprak yapısı ve iklime dayalı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İklim açısından genelde nemli ve yağışlı bir bölge içerisinde yetiştirildiği andan itibaren de maksimum verimliliği ortaya koyabilmektedir. Fındık yetiştirmek adına girişimde bulunacak olan kişilerin bunun için Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yönelmeleri de gereken bir hareket olarak görülmek zorundadır. Rize ve Giresun illeri en kaliteli fındıkların yetiştiği alanlar olarak da bilinmektedir.Antep Fıstığı ise Güneydoğu Bölgesi içerisinde üretiminin gerçekleştirildiği mahsuller olarak bilinmektedir. Güneydoğu Bölgesi içerisinde görülen karasal iklim içerisinde yetişen Antep fıstığı; daha çok kurak ve verimli olmayan topraklarda da üretilebilecek bir bitki ürünü olarak görülebilmektedir. Antep fıstığı yaz aylarında hasat edilen bir ürün olduğundan dolayı fazla suya gereksinim duymamaktadır. Bu sebepten dolayı da kurak araziler içerisinde de üretiminin sağlanabileceği türde olan unsurlar olarak görülmektedir.İncir ise daha çok sulak bölgelerde yetişen ve bakımının oldukça zor olduğu bir bitki olarak bilinmektedir. Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın ve Muğla illeri içerisinde yetiştirilen incir; hem sıcağı hem de suyu seven bölgeler içerisinde yetiştirilmek durumundadır. Buna bağlı olarak da bu tip şartların sağlandığı her bölgede yetiştirilmektedir. Ancak incir sürekli olarak bakım gereken ağaç biçimlerinden olduğundan dolayı da son derecede zahmetli olduğu da bilinmektedir.

Verilen tarım ürünlerinden hangilerinin Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu açıklayınız.

 • Cevap: Çay, fındık, incir, antep fıstığı.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

• Hangi yıllarda tarım ürünlerine yönelik ihracat ithalatı geçmiştir?

 • Cevap: 2006, 2009, 2013, 2014.

• Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatında öne çıkan ürünleri hangileridir?

 • Cevap: Fındık, üzüm, tütün, kayısı, domates, limon.

• Türkiye’nin tarımdaki ihracatının gelişmesi için hangi çalışmalar yapılabilir?

 • Cevap: Daha büyük ve verimli ekim alanları için çalışmalar yapılmalıdır. Modern tarım teknikleri kullanılarak tarımdaki ihracatımız arttırılabilir.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

Madenciliğin GSYH içindeki payı yıllara göre nasıl bir değişim göstermiştir?

 • Cevap: Türkiye’de madenciliğin gayrisafi yurt içi hasıla oranı dalgalı bir şekilde gelişmiştir. 2007 – 2009 arası düzenli olarak artarken, 2010 – 2013 yılları arasında dalgalanma olmuştur. 2013’ten sonra ise düşüşe geçmiştir.

Madenciliğin GSYH içindeki miktarı artarken oranının düşmesi nasıl açıklanabilir?

 • Cevap: Teknolojinin faydalarından yararlanılmış ve daha iyi tekniklerle madencilik yapılmıştır.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

• Hangi enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır?

 • Cevap: Taş kömürü, Doğal gaz, Yenilenebilir Atık, Hidrolik, Jeotermal, Rüzgar, Güneş.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarındaki değişimi açıklayınız.

 • Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları 8 yılda çok büyük bir artış göstermiştir. Yenilenebilen enerji kısaca özetlemek gerekirse; enerji üretimi için doğal süreçlerden yararlanılan, kullanılan kaynakların tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji kaynakları karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranları artmıştır.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Aşağıda sanayi tesislerinin kuruluş koşullarıyla ilgili verilen kelimeleri, noktalı yerlere örnekteki gibi doğru olacak şekilde yazınız.
Ham madde, Enerji kaynakları, Sermaye, İş gücü, Ulaşım, Pazar
Pazar Türkiye’de sanayi tesisleri İstanbul, Bursa, İzmir gibi nüfusu fazla olan şehirlerde daha çoktur.
Ham madde Türkiye’de genellikle tarım ürünlerini işleyen sanayi tesisleri bu ürünlerin yetiştirildiği alanlarda kurulmaktadır. Şeker fabrikalarının şeker tarımı yapılan bölgelerde kurulması bu duruma örnektir.
Enerji kaynakları Batı Karadeniz’de demir çıkarılmamasına rağmen Karabük’te demir-çelik sanayi tesisi vardır.
İş gücü Türkiye’de modern sanayi gereği çeşitli makineler kullanılmakta olup bu makinelerin programlanması, kullanılması, bakım ve onarımı için uzman kişilere ihtiyaç vardır.
Ulaşım İzmit ve İzmir’de bulunan limanlara bağlı olarak petrol rafinerileri kurulmuştur.
Sermaye Sanayi tesislerinin kurulması ve işletilmesinde devletin sağladığı kredi olanaklarından yararlanılmaktadır.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Yer altından çıkarılan madenlerin fabrikalarda işlenerek demir, bakır gibi saf hâle getirilerek işlenmesine maden işleme sanayisi (metalürji) denir. Maden işleme tesisleri genellikle büyük sanayi tesislerinden oluşmaktadır. Türkiye’nin başlıca maden işleme tesisleri; demir, bakır, krom, boksit, kuşun-çinko ve bor mineralleri madenlerine bağlı olarak kurulmuştur. Buna göre haritada numaralandırılmış yerlerle aşağıda verilen maden işleme tesislerini eşleştiriniz.

 • Cevap:

Ergani Bakır İşletmeleri (Maden / Elazığ) (3)
Samsun Bakır İzabe Tesisleri (Samsun) (1)
Murgul Bakır İzabe Tesisleri (Artvin) (4)
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları (Balıkesir) (8)
Kırka Bor İşletmesi (Seyitgazi / Eskişehir) (5)
Elazığ Kurşun-Çinko İşletmeleri (Elazığ) (9)
Karabük Demir-Çelik Fabrikası (Karabük) (12)
Ereğli Demir Çelik Fabrikası (Ereğli / Zonguldak) (2)
İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İskenderun) (7)
Antalya Ferro-Krom Tesisleri (Antalya) (6)
Elazığ Ferro-Krom Tesisleri (Elazığ) (11)
Seydişehir Alüminyum Tesisleri (Konya) (10)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
3
love
1
angry
0
happy
0
clap
0
confused
0
sad
0
unlike

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!