Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Aysun KOLUAÇIK, Haydar Sinan KOLUAÇIK, Rukiye GÜNDOĞDU AVCI, Sarper Serkan AVCI tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Volkan NUR tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

14. Varlığın yalnızca maddesel veya yalnızca ruhsal unsurlarla açıklanmasının yetersiz olacağını vurgulayarak varlığı açıklamada yeni bir epistemolojik yöntem sunan N. Hartmann’ın yeni ontoloji görüşü aşağıdaki hangi akımlar üzerinden geliştirilmiştir?
A) İdealizm-Mantıkçı Pozitivizm
B) Mantıkçı Pozitivizm-Varoluşçuluk
C) Fenomenoloji-Varoluşçuluk
D) Fenomenoloji-Materyalizm
E) İdealizm-Materyalizm

  • Cevap:

15. I. İnsan, oluş içinde kendini sürekli
yeniden sentezler.
II. İnsan ve tarih üzerine anlama ve yorumlamaya yönelik bir yöntem anlayışıdır.
III. İnsanın ufku, ön bilmenin sağladığı ve anlamaya yöneldiği şeyin ufkuyla kaynaşır.
IV. Tüm bilgileri bütün olarak bir bilim altında toplamak gerektiğini
Numaralandırılmış ifadelerden Hermeneutik akımına ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III
D) II-III-IV
E) I-II-III-IV

  • Cevap:

16. Bergson, “Bilincin Dolaysız Verileri Üzerine Deneme” adlı eserinde sezgiyi yöntem olarak belirlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi sezginin tanımına uygundur?
A) Sezgi, dolaylı kavranılandır.
B) Sezgi, bölünmez bir bütünsellik içerir.
C) Bilgi elde etmede görünüşün derinine inme yöntemidir.
D) Gerçeğin deney ve akıl olmadan doğrudan kavranmasıdır.
E) Düzenli bir düşünce olmaksızın edinilen bir düşünüştür.

17. J. P Sartre’ın “Varoluşçuluk” adlı eserinde geçen “Ne olursa olsun, insanın yapacağı bir gelecek vardır; el değmemiş bir yarın onu bekler.” sözüyle varoluşçuluk görüşleri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsan, özgür bir varlıktır.
B) İnsan, dünyaya bırakılmıştır. bir varlıktır.
C) İnsan, kendini ve yaşamını seçer.
D) İnsanın yaşamı önceden belirlenmiştir.
E) Varoluş, özden önce gelir.

  • Cevap:

18. Marx, Hegel’in öz bilincin insanı yabancılaştırdığı görüşünün izini sürer. İnsan, dış dünyayı gözlemlediği sırada kendisini maddi bir parça ya da araç olarak görebilir. Bu nedenle insan kendine yabancılaşır.
Marx’ın bahsedilen felsefi görüşü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Mekanik materyalizm
B) Diyalektik materyalizm
C) Transandantal idealizm
D) Diyalektik idealizm
E) Nesnel idealizm

  • Cevap:

19. Macit Gökberk’e göre özgün felsefe ortaya koyabilmek için belli bir birikime sahip olmanın yanında bu bilgi birikimini kullanacak zekâ ve bir aklı işletme alışkanlığı da olmalıdır. Bu aşamadan sonra felsefeyi ortaya koymuş büyük düşünürlerin eserlerine dayanarak felsefeyi ortaya çıkarmış büyük ustalarla birlikte düşünülmelidir. Birlikte düşünebilmek için de onların nasıl düşündüğünü kavramak gerekir. Bu, felsefenin yapıcı ve yaratıcı olmasını sağlayan biricik yöntemdir.
Felsefe yapmak ve öğrenmek için önerilen düşünce aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Büyük filozofların bilgi dağarcığı üzerine düşünülmelidir.
B) Yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip olunmalıdır.
C) Felsefe, yaratıcı yollardan üretilmelidir.
D) Büyük filozofların eserleri seçilerek okunmalıdır.
E) Düşünce, akıl ve sezgi aracılığıyla ortaya çıkarılmalıdır.

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir