Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Aysun KOLUAÇIK, Haydar Sinan KOLUAÇIK, Rukiye GÜNDOĞDU AVCI, Sarper Serkan AVCI tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Volkan NUR tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

14. İnsanın irade özgürlüğü probleminin tek başına insanın ya da tamamen Tanrı’nın iradesine bağlanarak açıklanamayacağını savunan İslam felsefesine ait görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebriye
B) Mu’tezile
C) Eş’ariyye
D) Maturidi
E) İşrakilik

  • Cevap: C

15.
I. İhtira ve inayet
II. Sudûr
III. Hudûs
IV Ontolojik
V Kozmolojik
Yukarıda Yaradan’ın varlığına ilişkin olarak verilen delillerden hangisi ya da hangileri İslam felsefesine aittir?
A) Yalnız I
B) I-II
C) I-II-III
D) I-II-III-IV
E) I-H-m-IV-V

  • Cevap: C

16 ve 17. soruları aşağıda verilen metinden hareketle cevaplayınız.
I. Fârâbî’nin “El -Medinetü’l Fâzıla” adlı eserine göre insan; akılsal tabiatı gereği dikkatli ve analiz ederek düşünür. II. Düşündüklerini birbirine bağlayarak sonuca gider. Sonuçlar, insanda kaçınma ya da yönelim oluşturur. III. İnsanda duyuların ve hayal etmenin sonucu oluşan iradi eylemler; derin düşünmeyi, arzu ve bilgiyi bir arada taşımalıdır. IV. Böylece insan eylemleri, mutluluk getiren ve iyi eylemler hâlini alır. Erdemli insan, kendini mutsuz eden eylemden kaçınıp akli seçimlere yönelmelidir. V. İnsanın varlığından güç toplayacağı bir maddeye gereksiniminin olmadığı mertebenin adı mutluluktur.

16. Metinden hareketle Fârâbî’nin insanın mutluluk ve erdemini bağladığı eylem aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Düşünme
B) Akli seçim
C) İradi eylem
D) İdrak etme
E) Duyum veya hayal etme

  • Cevap: B

17. Epikürosçuluğun mutluluk için dünyevi hazlardan uzak durulması gerektiği düşüncesi, inanç unsurlarını içine alan bir hayatın temeli olarak düşünülmüştür. Metinde verilen numaralandırılmış ifadelerin hangisi bu düşünceyle benzerlik göstermektedir?
A)I B)II C)III D)IV E)V

  • Cevap: E

18 ve 19. soruları aşağıda verilen metinden hareketle cevaplayınız.
Kuzey: İnanca dayanan ve temeli olan düşüncelerin insanda farklı bir cazibesi vardır. İnancın belli düzeyde aklın imkânlarını ve deneyimin gözlem gücünü kullanması, bunların şüphe süzgecinden geçirilmesi onu vazgeçilmez hâle getirir. Beyza: İnancı oluşturmak ve Tanrı’yı anlamak için varlıkları gözlemleme ve düşünme yoluna girildiğinde insanın sanat, fizik ve doğaya yönelmesi gerekir. Bu yolla Tanrı ve âlem arasındaki uyumu, doğadaki nedenselliği anlamak için gösterdiği çabanın insana dönüşü olacak mıdır? Zeynep: Tanrı yalnızca kendisini ve yarattıklarının bilinmesini istemez. İnsanın ruhsal ve dünyevi bakımdan doyuma ulaşmasını da ister. İnanç ve Tanrı ile ilgili düşünceler, açık zihin ve mistik bir kavrayış yoluyla oluşur. Bu düşüncelerin bilgisi, doğru kaynaklardan elde edilmelidir. Bu bilgiler, dinî tecrübe sırasında bireysel seçimlere dönüşür.

18. Aşağıda verilen konuşmacılardan hangisinin fikri, inancın akılla anlaşılacağı konusunda kaygı taşımaktadır?
A) Kuzey
B) Beyza
C) Zeynep
D) Kuzey ile Beyza
E) Zeynep ile Kuzey

  • Cevap: B

19. Metinden hareketle Fârâbî’nin insanın mutluluk ve erdemini bağladığı eylem aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Akıl-inanç
B) Tanrı-âlem
C) Yaratıcının varlığı
D) İrade özgürlüğü
E) Ruhun ölümsüzlüğü

  • Cevap: E
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir