Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehtap GÜNTUT, Pınar GÜNEŞ, Serpil ÇETİN tarafından 287 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Nevrez AKIN tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

Maddenin gaz hâlinin katı ve sıvılardan farklı davranışlarını inceleyen teoriye (a)…………………………… denir. Gazlar sürekli hareket eden taneciklerdir.
Bu tanecikler hem birbirlerine hem de kabın yüzeyine çarparak kuvvet uygular. Bu kuvvete gazın (b)……………………………….denir.
Gazların hacmi bulundukları kabın (c)…………………………….eşittir. Bütüngazların bir molleri 0 oC ve 1 atm basınçta yani(ç)………………….22,4 litre hacim kaplar. Gazlarda sıcaklık birimi olarak genellikle (d)……………………kullanılır. Gaz yasalarına uyan varsayımsal gazlara (e)………………………..denir. (f)……………………………… doğada bulunur. Ancak gerçek gazlar(g)…………………………………sıcaklık, (h)………………………………basınçta ideale yaklaşır.Gaz moleküllerinin aynı veya farklı gazlar içinde yayılmasına,(ı)……………………………, çok küçük bir delikten boşluğa yayılmasına (i)…………………….. denir. Gerçek gazlara basınç uygulandığında taneciklerinhareketleri yavaşlayarak kinetik enerjileri düşer ve gazlar,®……………………..hâle geçer. Maddelerin farklı sıcaklık ve basınç altındafiziksel durumlarını gösteren grafiklere (k)…………………………………denir.Kapalı bir kapta sıvısı ile dengede olan buhara sıvının®……………………..denir. Bir gaz karışımında her gazın karışıma uyguladığı basınca (m)…………………denir.

1. Gerçek gazlara örnek veriniz.

 • Cevap:

2. Kısmi basıncı etkileyen faktörler nelerdir?

 • Cevap:

3. Gaz moleküllerinin öz hacmi gazın idealliğe yaklaşmasını ya da uzaklaşmasını nasıl etkiler? Nedenleri ile birlikte açıklayınız.

 • Cevap:

4. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler ile verilen gaz yasalarını eşleştiriniz

 • Cevap:

5. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri ideal gaz denkleminin temelini oluşturur?

 • Cevap:

6. Bazı sıcaklık değerlerinden sonra maddeye ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın maddeyi sıvı hâle geçirmek mümkün değildir.
Bu sıcaklık noktasına ne ad verilir?

 • Cevap:

7. Bazı basınç değerlerinden sonra maddenin sıcaklığı ne kadar düşürülürse düşürülsün madde gaz hâle geçirilemez.

Bu basınç noktasının adı yukarıdakilerden hangisidir?

 • Cevap:

8. Bulunduğu sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabi- len maddelere ne ad verilir?

 • Cevap:

9. Gazların yayılması ile ilgili kavramlar yukarı- dakilerden hangileridir? Bu kavramların birbirinden farkını belirtiniz.

 • Cevap:

10. İdeal gaz denklemine göre PV/RT = 1 olmalıdır. Bu eşitlikten sapan gazlara ne ad verilir?

 • Cevap:

11. Bütün fiziksel hâllerin aynı anda bulunduğu sıcaklık ve basınç noktasına ne ad verilir?

 • Cevap:

12. Aynı şartlar altında bulunan aşağıda verilen gaz çiftlerinden hangisi idealliğe daha yakındır?
(1H, 6C, 8O, 7N)
a) H2-CH4
b) O2-N2
c) CO2-CH4

 • Cevap:

13. Basınç, sıcaklık, mol sayısı, hacim gibi özellikler kullanılarak gazlar betimlenir. İdeal gaz denklemi PV = nRT, ideal gaz denkleminin özkütle ile ilişkisi PMA = dRT şeklindedir.
Yukarıda verilen bilgiden yararlanarak aşağıdaki ifadenin doğru mu? Yanlış mı? olduğunu açıklayınız.
Belirli miktardaki gazın sabit sıcaklıkta özkütlesi 3 katına çıkıncaya kadar hacmi küçültülürse birim hacimdeki tanecik sayısı 9 katına, basıncı 2 katına çıkar.

 • Cevap:

14.0,4 mol HgO katısının tamamı ısıtılarak ayrıştırılıyor. Oluşan O2 gazı 27 oC’ta bir tüp içerisinde su üzerinde toplanıyor.
Tüpteki gaz hacmi 8,2 litre ve suyun 27 °C’ta buhar basıncı 25 mmHg olduğuna göre tüpteki toplam basınç kaç mmHg olur?

 • Cevap:

15. Sabit hacimli bir kapta 0,4 gram H2 gazı, normal şartlarda 6,72 L hacim kaplayan He gazı ve 8 gram CH4 gazı bulunmaktadır.Kaptaki toplam basınç 2 atm olduğuna göre CH4 gazının kısmi basıncı kaç atm’dir?
(H:1 g/mol, He:4 g/mol, C:12 g/mol)

 • Cevap:

16. Aşağıda hareketli piston içerisinde T sıcaklığında, P basıncında ve V hacminde n mol gaz bulunmaktadır.Pistonlu kaba bazı işlemler uygulanıyor. Bu işlemler sonucunda kabın önceki durumu ve sonraki durumunu gösteren aşağıdaki görsellere bakarak ne gibi işlemler uygulandığını bulunuz.

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir