Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehtap GÜNTUT, Pınar GÜNEŞ, Serpil ÇETİN tarafından 287 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Nevrez AKIN tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri yanda verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

  • Cevap:

İki veya daha fazla maddenin birbiri içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar hâlinde homojen dağılmasına çözünme denir. Çözünme gerçekleşirken kimyasal türler arasında farklı etkileşimler olur. Su ve
hidroklorik asit gibi polar iki molekül birbiri ile etkileştiğinde (a)………………………………….. etkileşimleri, iyonik bileşikler polar bir çözücü ile etkileştiğinde (b)……………………..etkileşimi gerçekleşir. (c)……………………….gibi
apolar moleküller birbiri ile etkileşirse indüklenmiş dipol-indüklenmiş di- pol etkileşimi gerçekleşir. Su ve amonyak birbiri içinde çözünürken aralarında (ç)………………………………..oluşur.Çözelti içinde çözünen madde miktarları belirtilirken farklı derişim birimleri kullanılır. 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına (d)…. ………………………………, 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısına(e)………………………….denir. Çözelti hazırlarken derişim birimi olarak(f)………………………….veya hacimce yüzde birimi de kullanılabilir. Çok seyreltik çözeltilerde milyonda bir kısım anlamına gelen (g)……………………..kullanılır. Çözeltilerin buhar basıncı, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, ozmoz gibi derişime bağlı özelliklerine (h)…………………………………………….denir. Saf çözücüye tuz attığımızda kaynama durur. Bu olayın nedeni kaynama noktası yükselmesidir. Çözeltinin donma noktası
saf çözücünün donma noktasından (ı)………………………… Soğuk günlerde yolların tuzlanmasının nedeni de (i)…………………………………düşürmektir.
Su moleküllerinin saf çözücüden çözeltiye doğru yarı geçirgen bir zardan geçme eğilimine (j)……………………….denir. Enerji kullanarak derişik çözeltiden seyreltik çözeltiye madde geçişine ise (k)………………………………denir.
Bu yöntemden su arıtılmasında yararlanılır.

1. Dipol-dipol etkileşimine bir örnek veriniz.

  • Cevap:

2. İyon-dipol etkileşimine bir örnek veriniz.

  • Cevap:

3. Kaynama noktası yükselmesine günlük yaşamdan örnek veriniz.

  • Cevap:

4. Donma noktası alçalmasına günlük yaşamdan örnek veriniz.

  • Cevap:

5. Derişim birimleri nelerdir?

  • Cevap:

6. Ozmoz ve ters ozmoz yönteminin kullanıldığı alanlara örnek veriniz.

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir