Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehtap GÜNTUT, Pınar GÜNEŞ, Serpil ÇETİN tarafından 287 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Nevrez AKIN tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

23. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde çözünme olmaz?
A) Çaya şeker katılması
B) Suya kolonya damlatılması
C) Yağ lekelerinin benzinle temizlenmesi
D) Suya buz katılması
E) Gazoz yapımında basınçlı gaz kullanılması
24. I. kap : 50 g su + 10 g şeker
II. kap : 100 g su + 14 g şeker
III. kap : 200 g su + 45 g şeker
Yukarıdaki kaplarda bulunan su içine belirtilen miktarlarda şeker atılıp şekerin çözünmesi sağlanıyor. Buna göre oluşan çözeltilerin derişiklikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) I > II > III B) III > I > II C) III > II > I D) I > III > II E) II >I > III
25. KNO3 tuzunun sudaki çözünürlüğü 25 g/100 g sudur.
Buna göre kütlece %15’lik 400 gram KNO3 çözeltisini doyurmak için aynı sıcaklıkta kaç gram KNO3 tuzu gerekir?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 45

  • Cevap:

26. A ve B katılarının sudaki çözünürlükleri grafikte veriliyor.

İçinde bir miktar A ve B katısı çözünerek hazırlanan A ve B’nin doymuş çözeltileri ısıtılıyor. Çözeltideki A ve B derişimleri için aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? (Çözelti hacminin değişmediğini varsayın.)

  • Cevap:

27.Yukarıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak dolduran bir öğrenci, tüm soruları uygun olarak cevapladığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşır?

  • Cevap:

28. Kuru temizlemede kullanılan CCl4 ile ilgili
I. Yağ molekülleri ile aralarında London kuvvetleri oluştuğu için yağı çözer.
II. NaCl ile aralarında iyon dipol etkileşimi vardır.
III. Apolar bir bileşik olan benzen (C6H6) ile emülsiyon oluşturur.
IV H2O ile aralarında dipol-dipol etkileşimi vardır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I, II ve III D) I ve IV E) I, II, III ve IV

  • Cevap:

29.Kaplardaki çözeltiler için
I. Kaynama noktaları
II. Aynı sıcaklıktaki buhar basınçları
III. Çözünen maddenin mol sayıları niceliklerinden hangisi veya hangileri aynı olur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve ll D) I ve III E) I, II ve III

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir