Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehtap GÜNTUT, Pınar GÜNEŞ, Serpil ÇETİN tarafından 287 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Nevrez AKIN tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Verilen soruları yanıtlayınız.

 • Cevap:

Mide asidi olarak da bilinen hidroklorik asit endüstriyel öneme sahip kimyasal maddelerden biridir. Hidroklorik asit üretimi
H2(g) + Cl2(g) ——-► 2HCl(g) tepkimesine göre gerçekleştirilir. Elde edilen asit suda çözünerek, farklı derişimde asit çözeltileri elde edilir ve elde edilen asit çözeltileri çeşitli alanlarda kullanılır.Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için H2 ve Cl2 gazlarının uygun geometride çarpışması gerekir. Çarpışan taneciklerin sahip olmaları gereken minimum toplam kinetik enerjiye (a)………………………………………… denir (Ea ile gösterilir.). Birim zamanda oluşan hidroklorik asit derişiminin geçen süreye bölünmesi ile (b)…………………………………………………..bulunur. Bu tepkimenin (c)………………………………k. [H2].[Cl2 ] şeklindedir. k(ç)……………………………..dirve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Hidrojen ve klor gazı (d)………………………….tepkime hızını eşit oranda etkiler.
Tepkimeyi hızlandırmak için alternatif bir yol oluşturan maddeye (e)………………….., yavaşlatan maddeye (f)…………………….. denir. Tepkimenin eşik enerjisini değiştirmeden etkin çarpışma sayısını artırmak için (g) …………………..artırılabilir. Tepkimeye girenlerden biri katı hâlde olsaydı (h) ……………………………..ni artırmak da tepkime hızını artırırdı. Tepkime tek basamakta değil de birkaç basamakta meydana gelseydi (ı)…………………………. bir tepkime olurdu. Bu durumda tepkime hızını (i)………………………………..belirlerdi. Tepkimedeki basamaklar toplamı net tepkimeyi verir ve net tepkimede (j)……………………yer almaz.

1. Ortalama tepkime hızı nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:

2. Hidroklorik asit eldesi tepkimesinde giren ve ürünlerin harcanma ve oluşma hızlarını karşılaştırınız.

 • Cevap:

3. Tepkimeye ait hız denkleminden yararlanarak tepkimenin derecesini bulunuz.

 • Cevap:

4. Aktivasyon enerjisi nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:

5. Bir tepkimenin aktivasyon enerjisi nasıl düşürülebilir? Açıklayınız.

 • Cevap:

6. Tek basamaklı ve çok basamaklı tepkimelerde hız denklemi nasıl yazılır? Açıklayınız.

 • Cevap:

7. Katalizör ve inhibitörün tepkime hızına etkisini açıklayınız.

 • Cevap:

8. Bir tepkimenin hız sabiti nelere bağlıdır?

 • Cevap:

9. Hidroklorik asit eldesi tepkimesinde H2 gazı derişimi 2 katına çıkarılırsa hız nasıl etkilenir? Açıklayınız.

 • Cevap:

10. Bir tepkimede ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimenin aktifleşme enerjisinden büyüktür. Bu tepkimenin potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiğini çiziniz. Tepkimenin endotermik mi, ekzotermik mi olduğunu belirleyiniz.

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir