Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 267 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 268 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 268 Cevabı11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 268 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehtap GÜNTUT, Pınar GÜNEŞ, Serpil ÇETİN tarafından 287 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Nevrez AKIN tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 268 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. Verilen soruları yanıtlayınız.

  • Cevap: (a) kimyasal denge, (b) denge sabiti, (c) Kc, (ç) Kp, (d) Le Chatalier, (e) sıcaklık, (f) basınç, (g) derişim, (h) azaltacak, (ı) oto-iyonizasyon, (i) hidrojen, (j) hidroksit, (k) pH, (l) pOH, (m) Brönsted-Lowry, (n) eşlenik, (o) kuvvetli, (ö) zayıf, (p) asitlik, (r) bazlık, (s) tampon, (ş) nötralleşme, (t) titrasyon, (u) indikatör, (ü) çözünürlük çarpımı,

Belirli koşullardaki kimyasal tepkimede, tepkimeye girenlerin ve ürünlerin derişimlerinin zamanla değişim göstermediği duruma (a)…………………. ………………denir. Tersinir bir tepkimede denge anında ürünlerin derişimlerinin tepkimeye girenlerin derişim oranına (b)………………………………..denir. Derişimler cinsinden denge sabiti (c)……. ile, kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti ise(ç)…………şeklinde gösterilir. (d)……………………….İlkesi’ne göre dengedeki sisteme dışarıdan (e)…………….., (f)…………….., (g)……………..değişikliği yapıldığında sistem tekrar dengeye ulaşıncaya kadar bu etkiyi (h)…………………. yönde eğilim gösterir. Su molekülü de kendi iyonlarıyla denge hâlindedir. Suyun iyonlarına ayrışmasına (ı)……………………….denir. Saf su ayrıştığında oluşan (i)……………..iyonu ve (j)…………….iyonu tüm sulu çözeltilerde bulunur. [H+]’nin negatif logaritmasına (k) ve [OH-]’in negatif logaritmasına (l)…….denir ve bu iyonların derişimi çözeltinin asidik, bazik veya nötr olarak değerlendirilmesini sağlar. (m) …………………………… tanımına göre proton (H+) veren maddeler asit, proton (H+) alan maddeler bazdır ve asit-baz tepkimelerinde proton, asitten baza transfer edilir. Aralarında bir proton farkı olan asit-baz çiftine (n) …………………………..asit-baz çifti denir. Suda çözündüğünde %100 iyonlaştığı varsayılan asit-baza (o)……………., suda kısmen iyonlaştığı varsayılan asit-baza (o)…………….asit-baz denir. Zayıf asit ve bazların iyonlarına ayrışma denge sabitlerine sırasıyla (p)……………. sabiti ve (r)…………….sabiti denir. Bu denge sabitleri sırasıyla Ka ve K^ şeklinde gösterilir. Az miktarda asit veya baz eklenmesi ile pH değişimine direnç gösteren ve zayıf konjuge asit veya baz çiftlerini içeren çözeltilere (s)………………çözelti denir. Bir asit ile baz çözeltisi karıştırıldığında asitten gelen H+ iyonunun mol sayısı ile bazdan gelen OH- iyonu mol sayısı eşit olduğunda (ş)…………………… gerçekleşir. Derişimi bilinen asit veya bazı kullanarak derişimi bilinmeyen asit veya bazın derişimini bulmak için yavaş yapılan nötralleşme işlemine (t)………………… denir ve çözeltinin nötralleşme anını tespit etmek için (u)………………………kullanılır. Bir tuzun suda çözünmesi sırasında da denge oluşur. 25 oC’ta suda az çözünen tuzların doygun çözeltilerindeki denge sabitine (u)……………………………….. denir ve Kçç sembolü ile gösterilir. Bu değer çözünen maddeye ve sıcaklığa bağlıdır.

1. Tepkimedeki girenlerin ve ürünlerin miktarının sabit kalabilmesi ve tepkimenin denge hâlinden söz edebilmek için hangi şartlar olmalıdır?

  • Cevap: kapalı kap, sabit sıcaklık

2. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimi nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: maksimum düzensizlik: aralarındaki etkileşimin en az olması, minimum enerji: düşük enerjili durum

3. Sistem dengeye gelmeden önce ve denge anında ileri ve geri tepkime hızları nasıl değişir?

  • Cevap: Dengeye gelmeden ileri tepkime hızı fazladır, zamanla azalır. Geri tepkime hızı
    düşüktür, zamanla artar. Dengede eşitlenir

4. 2N2O(g) + 3O2(g) ^=5: 4NO2(g) denge tepkimesi için

a) Derişimler cinsinden denge sabitini yazınız.

b) Kısmi basınçlar cinsinden denge sabitini yazınız.

c) İki denge sabiti arasındaki ilişkiyi yazınız.

  • Cevap
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!