Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 268 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehtap GÜNTUT, Pınar GÜNEŞ, Serpil ÇETİN tarafından 287 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Nevrez AKIN tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

5. Mekanizmalı tepkimelerde denge sabiti hangi tepkimeye göre yazılır? Ara basamaklara bağlı mıdır? Yazınız.

 • Cevap:

6. a) Bir kimyasal tepkime ters çevrildiğinde ve
tepkime denklemi herhangi bir katsayıyla çarpıldığında denge sabitinin (Kc) değeri nasıl değişir?

 • Cevap:

b) Kimyasal tepkime iki veya daha fazla kimyasal tepkimenin toplamı şeklinde yazıla- biliyorsa toplam tepkimenin denge sabiti, toplanan tepkimelerin denge sabitlerine hangi işlem uygulanarak bulunur?

 • Cevap:

7. Ekzotermik tepkimede sıcaklık artışı sonucunda tepkime hangi yöne ilerler? Sıcaklık artışının denge sabitinin değerini nasıl etkileyeceğini açıklayınız.

 • Cevap:

8. a) Sabit sıcaklıkta gaz bileşeni olan bir denge
tepkimesinin hacmi azaltıldığında (basıncı arttığında) tepkime hangi yönde ilerler? Sebebini açıklayınız.

 • Cevap:

b) Hacmin azaltılması denge sabitinin sayısal değerini değiştirir mi? Belirtiniz.

 • Cevap:

9. Katalizör dengeyi nasıl etkiler? Açıklayınız.

 • Cevap:

10. Suyun oto-iyonizasyonunu gösteren denge tepkimesini ve denge bağıntısını yazınız.

 • Cevap:

11. Kuvvetli asit/bazlar ile zayıf asit/bazların iyonlaşma yüzdelerini, asitlik ve bazlık sabitlerini ve elektrik iletkenliklerini karşılaştırınız.

 • Cevap:

12. 25 °C’ta [H+] = 10-4 M olan çözelti için
a) pH değerini,
b) pOH değerini,
c) Çözeltideki OH- iyonu derişiminin kaç mo- lar olduğunu,
ç) Ortamın asit/bazlığını yazınız.

 • Cevap:

13. Aşağıdaki tuzların iyonlaşma tepkimelerini ve çözünürlük denge bağıntılarını (çözünürlük çarpımı) yazınız.
a) PbBr2
b) Fe2S3
c) Mg3(PO4)2

 • Cevap:

14. HS- + H2O < * H2S + OH- tepkimesinde eşlenik (konjuge) asit-baz çiftlerini belirleyiniz.

 • Cevap:

15. Katısı ile dengede bulunan Ca(OH)2 çözeltisindeki Ca2+ iyonları molar derişimi 4×10-5 mol/L’dir. Ca(OH)2’in çözünürlük çarpımı kaçtır?

 • Cevap:

16. Belli sıcaklıkta çözünürlük çarpımı 2×10-10 olan AgCl tuzunun aynı sıcaklıkta 0,01 M NaCl çözeltisindeki çözünürlüğünü hesaplayınız.

 • Cevap:

17. Aşağıda az çözünen bir tuzun doygun çözeltisine ait derişim-zaman grafiği verilmiştir.

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir