Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehtap GÜNTUT, Pınar GÜNEŞ, Serpil ÇETİN tarafından 287 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Nevrez AKIN tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

18. Kimyasal denge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dengenin kurulabilmesi için tepkime kapalı bir kapta gerçekleşmelidir.
B) Dengeden söz etmek için sıcaklık sabit olmalıdır.
C) Denge anında ileri tepkime hızı, geri tepkimeden daima yüksektir.
D) Denge dinamik bir olaydır.
E) Denge anında gözlenebilen özellikler sabit kalır.

  • Cevap:

19. H2(g) + Cl2Cg) 2HCl(g) + ısı tepkimesi ile ilgili
I. Maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönündedir.
II. Sıcaklık artırılırsa denge girenler yönüne ilerler.
III. Minimum enerjiye eğilim girenler yönündedir. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  • Cevap:

20. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
I. Kuvvetli asitler sulu çözeltilerinde %100 iyon- laşır.
II. Bir asitteki hidrojen atomu sayısı arttıkça asit- lik kuvveti artar.
III. Zayıf asit ve bazların sulu çözeltileri elektriği iyi iletir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

  • Cevap:

21. 25 oC’taki hidroksit iyonları derişimi 0,05 molar olan bir çözeltinin pH’ı kaçtır? (log 5= 0,7)
A) 1,3 B) 3,8 C) 8,2
D) 12,7 E) 13,3

  • Cevap:

22. PbF2 bileşiği için 25 oC’ta çözünürlük çarpımı 4×10-9 dur.
Aynı sıcaklıkta hazırlanan doymuş çözelti için
I. Kurşun iyonları derişimi 1x 10-3 Molardır.
II. Florür iyonları derişimi 1×10-3 Molardır.
III. Saf sudaki çözünürlüğü 1×10-3 Molardır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  • Cevap:

23. Şule, tabloda verilen doğru/yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir.

Buna göre Şule hangisini yanlış işaretlemiştir?

A) I ve V B) II ve III C) I ve III
D) I, II ve IV E) I, II, IV ve V

  • Cevap:

24. AgI’ün suda çözünmesi endotermiktir.Aşağıdaki maddelerin hangisinde Agl’ün çözünürlüğü en azdır?
A) 25 oC’ta saf su
B) 20 oC’ta 0,1 M AgCl çözeltisi
C) 20 oC’ta 0,1 M KI çözeltisi
D) 15 oC’ta 0,2 M CaI2 çözeltisi
E) 25 oC’ta 0,5 M AgF çözeltisi

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir