Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehtap GÜNTUT, Pınar GÜNEŞ, Serpil ÇETİN tarafından 287 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Nevrez AKIN tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

25. N2O4(g) + ısı < * 2NO2(g) tepkimesine ait
derişim-zaman grafiğinin aşağıdaki gibi olması için

I. Sıcaklığı artırmak
II. Hacmi artırmak
III. Kaptan N2Ü4 gazı çekmek işlemlerinden hangisi ya da hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap:

26. 2 L ’lik bir kapta 2 mol PCl5 gazı ile başlatılan
PC^(g) PCl3(g) + Cl2 (g) tepkimesi
PCl5’ün %50’si harcanınca dengeye ulaşıyor.
Buna göre tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti nedir?
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3
D) 0,4 E) 0,5

  • Cevap:

27. X2(g) + 2Y2(g) X2Y4 (g) tepkimesine göre belirli bir sıcaklıkta denge sabiti 2’dir. Aynı sıcaklıkta 2 litrelik kapta 6 mol Y2 gazı ve bir miktar X2 gazı ile başlatılan tepkime dengeye ulaştığında kapta 2 mol X2Y4 gazı vardır.
Başlangıçtaki X2 gazı kaç moldür?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

  • Cevap:

28. KBr tuzunun sulu çözeltisi ile ilgili
I. K+ iyonları hidroliz olur.
II. Br- iyonları hidroliz olur.
III. Sulu çözeltisinin pH değeri 7’dir. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) II ve III

  • Cevap:

29. N2Ü4(g) + ısı < * 2NO2(g) tepkimesi dengedeyken
bir etki sonucunda derişimleri grafikteki gibi oluyor.

I. Tepkime endotermiktir.
II. Sıcaklık artırılmıştır.
III. II. dengenin denge sabiti, I. dengenin denge sabitinden büyüktür.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

  • Cevap:

30. PbCl2(k) * > Pb2+(suda) + 2Cl-(suda) tepkime dengede iken aynı sıcaklıkta çözeltiye bir miktar CaCl2 ilave edilirse
I. Kçç değeri büyür.
II. Pb2+ iyonları derişimi azalır.
III. PbCl2 katısı artar.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

  • Cevap:

31. XCI tuzunun 0,01 M MgCI2 çözeltisindeki çözünürlüğü 2×10-6 molar olduğuna göre XCI tuzunun çözünürlük çarpımı (Kçç) aşağıdakilerden hangisidir?

  • Cevap:

32…..kimesinin denge sabiti K3 nedir?

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir