Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 5. Ünite Sermaye ve Emek Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 5. Ünite Sermaye ve Emek Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 5. Ünite Sermaye ve Emek Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Sermaye ve Emek  Sayfa 194, 195,  5. Ünite Sermaye ve Emek Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Ünite Sermaye ve Emek Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

 • Cevap:

1……………….., üretim artışı sonucunda ürünlerin takasının güç hâle gelmesiyle bir değişim
aracı olarak ortaya çıktı.
2. Sanayi İnkılabı’nın başlamasına öncülük eden ………………… diğer yandan fabrikalaşma
sayesinde dünya ekonomisinde söz sahibi oldu.
3. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Sanayi İnkılabı beraberinde ortaya çıkan ham
madde ihtiyacını karşılamak amacıyla…………………faaliyetleri hız kazandı.
4. Seri üretime geçen ülkeler ihtiyaç fazlası ürünlerini satmak için kendi aralarında …………………bulma rekabetine girdiler.
5. Rusya tehlikesi karşısında İngiltere’nin desteğini almak için 1838’de imzalanan………………
…………………Antlaşması, Osmanlı ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki ortaya çıkardı.
6. Osmanlı Devleti’nden borçlarını tahsil etmek amacıyla Avrupalı devletler 1881’de ………………………………..İdaresi’ni kurdurdu.
7. XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti ………………………………….
politikaları çerçevesinde ekonomiyi güçlendirmek için birtakım düzenlemeler yaptı.
Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
8. “Milletlerin Zenginliği” adlı kitabıyla loncaların kapatılmasını savunan düşünür kimdir?

 • Cevap:

9. Endüstriyel üretim öncesindeki üretim tarzları hangileridir?

 • Cevap:

10. Makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır?

 • Cevap:

11. Osmanlı Devleti’nde açılan ve günümüz ticaret ve sanayi odalarının temeli olan kurumun adı nedir?

 • Cevap:

12. Doğu Hindistan Kumpanyasını Avrupa devletlerinden hangisi kurmuştur?

 • Cevap:

13. Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin kurulması hangi kararnameyle olmuştur?

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

Aşağıda yer alan görseller ve metinden yararlanarak verilen soruları cevaplayınız.

İnsanlığın yerleşik hayata geçişinde büyük bir rol oynayan tarım, Sanayi İnkılabı’na kadar insanlığın büyük bir çoğunluğunun temel geçim kaynağı olmuştur. 1750’li yıllarda İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı ile birlikte tarımsal faaliyetler farklı bir boyut kazanmıştır. Bilimsel gelişmelere paralel olarak tarımsal üretim aletlerinde de gelişmeler yaşanmıştır. Üretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesiyle birlikte zirai üretim miktarı artmıştır. Bu gelişmeler tarımın bir geçim kaynağı olmasının yanı sıra ticari bir boyut kazanmasını da sağlamıştır.

14. Teknolojik gelişmelerin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerini açıklayınız.

 • Cevap:

15. Makineleşme ile birlikte insan gücüne duyulan ihtiyaç nasıl bir değişim göstermiştir?

 • Cevap:

16. Sanayi İnkılabı sadece zirai üretim üzerinde mi etkili olmuştur?

 • Cevap:

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı endüstrisini güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biri değildir?
A) Sergi-i Umûm-i Osmanînin açılması
B) İstanbul Sanayi Mektebinin kurulması
C) Islah-ı Sanayi Komisyonunun kurulması
D) Demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi
E) Lonca sisteminin kurulması

 • Cevap:

18. 1854 senesinde Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisinden ilk dış borcu almıştır?
A) Fransa B) Rusya
C) Avusturya D) İngiltere
E) İspanya

 • Cevap:

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dev’ leti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek üzere 1864’ten itibaren kurulan sanayi mekteplerinde mesleki eğitimin verildiği alanlardan biri değildir?
A) Terzilik
B) Dokumacılık
C) Dericilik
D) Nakkaşlık
E) Demircilik

 • Cevap:

20. XIX. yüzyılda devlet sermaye ve teşebbüsüyle aşağıdaki alanların hangisinde imalathane, atölye ve fab rika gibi işletmeler kurulmamıştır?
A) Çuha B) Çimento C) Kâğıt D) İpekli Dokuma E) Boya

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir