Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Devrimler ve Değişimler Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Devrimler ve Değişimler Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Devrimler Çağında  Değişen  Devlet- Toplum İlişkileri  Sayfa 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139  Devrimler ve Değişimler Etkinlik Soruları ve Cevapları

Devrimler ve Değişimler

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

1. Devletlerin ekonomik düzeyleri toplumların sosyal ve kültürel yapısını nasıl etkiler?

Cevap:

 • Ekonomik düzey sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlar.
 • Ekonomik yönden güçlü bir ülke halkın barınma, güvenlik, beslenme, eğitim, sağlık, kültürel ve diğer ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlar.
 • Başka olan ülkelere olan bağımlılığını azaltır.
 • Ülke güçlü bir ordu kurar.
 • Bilimsel alanda araştırmalara daha çok gelir ve zaman ayırabilir.
 • Gelişmiş ülke seviyesine yükselir.
 • Devletlerin ekonomik düzeyleri toplumların sosyal ve kültürel yapısını olumlu yönde etkiler.

2. Saltanat sistemi ile yönetilen bir toplumun demokratik cumhuriyet rejimine geçişi ile elde edeceği temel hak ve kazanımlar neler olabilir?

Cevap:

 • Yönetimde söz sahibi olmak Yöneticileri seçebilmek Demokratik kurallarla yönetilmek Sınıf veya zümre farkının olmaması Hakkını arayabilmek
 • Tüm vatandaşlarla eşit haklara sahip olmak
 • Vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı altına alınması
 • Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı sağlaması, cumhuriyet rejiminin kazandıracağı temel hak ve kazanımlara örnek olarak verilebilir.

3. Devlet otoritesini ele geçirmek için harekete geçen güç odakları devlet ve toplum düzeni üzerinde nasıl bir etki bırakır?

Cevap:

 • Devlet ve topluma zarar verir.
 • Birlik ve beraberliği yok eder.
 • Bölünme ve parçalanmalar olur.
 • Düşmanların ülkemiz üzerindeki kötü amaçlarını kolaylaştırırlar Yüzyıllardır süren kazanımlar yok olur
 • Ülke bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü tehlikeye girer Millet olma bilinci zarar görür.
 • Devlet ve toplum büyük zararlar görür Demokratik ortam yok olur Kişi veya sınıflar ülke yönetiminde söz sahibi olur Hukuk olmaz
 • Toplum bireylerinin temel hak ve özgürlükleri yok olur Çağdaş ülke olma yolunda ülkemiz büyük zararlar görür

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Fransız İhtilali’ne Osmanlı Devleti’nin olumlu bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap:

 • Osmanlı Devleti’nin siyasî ve sosyal durumu Avrupa’ya benzememesi
 • Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gibi ayrıcalıklı bir sınıfın olmaması
 • İslam ülkesi olması ve Avrupa Devletler Hukukuna tabii olmamasından dolayı Osmanlı Devleti, Fransa’da ilan edilen İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi’nin kendisi için tehlike oluşturacağını düşünmüyordu
 • Fransa’daki rejim meselesinin Avrupa’nın bir iç sorunu olduğunu düşündü ve Osmanlı Devleti2ne zarar vermeyeceklerini düşünmeleri
 • Uzun yıllar Osmanlı Devlet politikaları ile huzur içinde yaşayan toplumların milliyetçilik düşüncesi hareket etmeyeceklerini düşünmeleri
 • Osmanlı Devlet yöneticilerin durumu tam olarak değerlendirememeleri, Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilaline olumlu bakmasına neden olduğu şeklinde değerlendirebiliriz.

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırarak sınıf ortamında paylaşınız.

 • Cevap: Fransız İhtilali ,Osmanlı Devleti’ni hem olumlu hem de olumsuz yönden etkilemiştir. İhtilalin olumsuz etkisi,milliyetçilik hareketinin başlamasıyla Osmanlı ülkesinde birçok isyanın çıkmış olmasıdır.Sırplar,Yunanlılar,Bulgarlar,Romenler,Karadağlılar…milliyetçilik duygusunun yayılmasıyla ayaklandılar.Bu ayaklanmaların çıkmasında, başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin etkisi oldu. İhtilalin olumlu etkileri ise şunlardır: Osmanlı aydınlarının Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ilkelerden etkilenmeleri sonucu devlet yönetimi çıktı.Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II.Meşrutiyet ve Jön Türklerin ortaya çıkışı bu ihtilalin etkisiyle olmuştur.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

1848 İhtilallerinin genel olarak Avrupa’da başarıya ulaşmaması demokrasinin gelişmesini nasıl etkilemiştir?

 • Cevap:  Avrupa’da yeni bir barış dönemine girilerek Avrupa uygarlığını geliştirecek yeni adımlar atıldı. Hükümetler, ideoloji veya inançlar üzerinden değil güç ve gerçeklik üzerinden siyaset yapmaya başladılar. Devletler doğal düşman veya müttefik gibi davranışları sergilemek yerine kendi çıkarlarını gözettiler. Fransa’da cumhuriyet ilan edildi. Avrupa’nın bir çok ülkesinde krallar ayaklanmaları bastırabilmek için anayasal düzenlemeler yaptılar, monarşiden meşru monarşiye geçtiler Liberal demokrasiler daha da güçlendi İşçi hakları güvence altına alındı

Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu liberal fikirler mutlak monarşileri nasıl etkilemiştir?

 • Cevap: Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu liberal fikirler Fransa’da mutlak monarşinin yıkılmasına sebep oldu. Millet egemenliği fikri yaygınlaştı mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Sanayi Devrimi ile kapitalizm arasında nasıl bir bağ olabilir?

 • Cevap: Kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim ekonomisi olarak bilinir. Üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanır. Sanayi devrimi, kapitalizm sürecini hızlanmıştır. Sanayi Devrimi, yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurmuştur. Sanayi üretimi ile üretim araçları gelişmiş bunun sonucu kapitalizm yaygınlaşmıştır

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Adam Smith’in toplum refahının devletin zenginleşmesiyle değil burjuvazinin zenginleşmesiyle gerçekleşeceği fikrine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Hayır katılmıyorum.

 • Çünkü, burjuvazi zenginlik toplum için değil kendi çıkarları için çalışır. Toplum ancak bu zenginlerin istediği kadar refah içinde olabilir.
 • Bu zengin kişiler şahsi çıkarlarını devletin bütünlüğü ve toplumun refahının önünde tutabilirler. Devlet yöneticilerini maddi ve manevi etki altında tutabilirler.
 • Devleti kendi çıkarları yönünde hareket ettirebilirler.
 • Kanun üstü davranabilirler.
 • Zengin kişiler arasındaki haksız rekabetler topluma zarar verebilir.
 • Bu yüzden toplum refahının devletin zenginleşmesiyle değil burjuvazinin zenginleşmesiyle düşüncesi yanlıştır.

Bugün Afrika başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde insanlar açlığa ve sefalet içerisinde yaşamaktadır. Kapitalizm ideolojisinin bu olay üzerindeki etkilerini araştırarak sınıf ortamında paylaşınız.

 • Cevap: Kapitalizmde serbest piyasa ekonomisi vardır. Bu ekonomik sistemde insanlar çok zengin de olabilir çok fakir de olabilir. Kapitalizm vahşi ve acımasız bir sistem olduğu için dünyanın pek çok yerinde çok zengin insanlar varken aynı zamanda bir o kadar da açlık ve sefalet içerisinde yaşayan insan vardır.
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!