Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı XVIII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Kuzeyden Gelen Tehlike: Rusya Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Osmanlı Devleti’nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Osmanlı Devleti’nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Osmanlı Devleti’nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ( 1774-1914)  Sayfa 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114  Osmanlı Devleti’nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler Etkinlik Soruları ve Cevapları

MİRAS

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Şark Meselesi’nin günümüze kadar uzanan etkileri nelerdir?

 • Cevap: Şark meselesinin günümüze kadar uzanan etkileri Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinin Osmanlı Devletinden almış oldukları imtiyazların devam etmesi.

Avrupa’nın Şark Meselesi’nden beklentileri nelerdir?

 • Cevap: Hristiyan halkları Osmanlı hâkimiyetinden çıkarmak. Osmanlı egemenliğinde yaşayan diğer gayrimüslim halklar isyana
  teşvik etmek.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Sırpların ve Rumların isyanlara yönelmesinde Avrupalı güçlerin ne gibi kazanımları olabilir?

 • Cevap: Düşman devletler Sırpları ve Rumları piyon olarak kullanmıştır. Osmanlı Devleti’ni yıkmak ve toprak kazanabilmek için azınlıklıkları kışkırtarak bu kazanımları elde etmiş olacaktı.

Kudüs’te Hristiyanlık inancına göre kutsal sayılan merkezleri araştırıp ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Hristiyanlar için Kudüs’ün kutsallığı, İncil’e göre İsa’nın bu şehirde çarmıha gerilmesinden ve 300 yıl sonra Azize Helena’nın İsa’nın hayatındaki hac noktalarını belirlemesinden gelmektedir.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

Paris Barış Antlaşması öncesinde, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinin yanında yer almasını hangi koşullar sağlamıştır?

 • Cevap: Sinop baskını sonucunda Osmanlı donanmasının Sinop’ta yakılması ve Rusya’nın Karadeniz’deki askerî varlığını arttırmasıyla birlikte İstanbul ve Boğazlar tehlike altına girmiş ve bu sebepten dolayı Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin yanında yer almıştır.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Osmanlı Devleti I. Meşrutiyet’i niçin Tersane Konferansı devam ettiği sırada ilan etmiş olabilir?

 • Cevap: Osmanlı Devleti azınlıklarla ilgili olumsuz bir kararın çıkmasına engel olmak için Tersane Konferansı devam ettiği sırada I. Meşrutiyet’i ilan etmiştir.

Gazi Osman Paşa ve Nene Hatun’un hayatlarını araştırarak elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

Gazi Osman Paşa (1833 – 1900) Hayatı Kısaca

Gazi Osman Paşa, Tokat’ta doğdu. Asıl adı Osman Nuri’dir. Babası, İstanbul kereste gümrüğünde katip olan Mehmed Efendi, annesi Şakire Hatun’dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken ailesiyle birlikte İstanbul’a babasının yanına gitti. Sırasıyla Askeri Rüştiye, Askeri İdadi ve Mekteb-i Harbiyye okullarını bitirdi. Çeşitli görevlerde bulunan Gazi Osman Paşa, 1859 yılında Osmanlı Devleti’nin nüfus sayımı ile kadastro usulünde haritasının çizilmesinin kararlaştırılması ve bu arada Bursa ilinden başlanması üzerine bu göreve askeri temsilci olarak tayin edildi. 1866’da Girit’te baş gösteren Rum isyanı dolayısıyla buraya yollandı.

Birçok askeri başarı elde etmiş olan Gazi Osman Paşa, asıl şöhretini Sırp prensi Milan’ın 2 Temmuz 1876’da Osmanlı Devletine savaş ilan etmesi esnasında, Rus generallerinin kumanda ettiği Sırp ordusunu bozguna uğratması ile elde etti. 1877-78 Osmanlı Rus savaşları sırasında Plevne’yi başarı ile savundu ve bu savaş sonunda kendisine “gazilik” ünvanı verildi. Askeri şahsiyeti yanında siyasi faaliyetlerde de bulundu. İstanbul’daki dini grupların birleşmesini sağladı. Sarayda bulunduğu süre içinde dış politika konularında Sultan İkinci Abdülhamid’i etkilemeye çalıştı. Gazi Osman Paşa, 4-5 Nisan 1900 yılında, Cuma günü vefat etti ve Fatih Sultan Mehmed türbesi yanına gömüldü.

Gazi Osman Paşa, iyi dercede Arapça, biraz da Farsça ve Fransızca biliyordu. Ferik Neşet Paşa’nın kız kardeşi Zatıgül Hanımla evlendi. Sultan İkinci Abdülhamid kendisini çok takdir ettiği için iki kızını, Gazi Osman Paşa’nın iki oğlu ile evlendirmiştir.

Nene Hatun Hayatı Kısaca

Nene Hatun 1857 yılında Erzurum Pasinler ilçesine bağlı çeperler köyünde doğmuştur. Kurtuluş savaşı sırasında Erzurum’da bulunan Nene hatun buradaki Aziziye tabyasının savunulması için küçük yaşlarındaki oğlunu ayrıca 3 aylık kızını evde bırakarak vatan mücadelesi için çalışmıştır. Hem de bunu yaptığında 20 yaşlarındaydı.
98 yaşındayken zatürre hastalığından vefat etmiş ve mücadelesini yaptığı aziziye tabyasına defnedilmiştr.

1955 yılında hayata gözlerini yuman nene Hatun ölümünden bir kaç ay önce yılın kahraman Türk annesi seçilmiştî. Bu kahraman Türk kadınının heykeli Erzurum’daki aziziye tabyasında bulunuyor.

Kahraman Türk kadını Nene Hatun Kurtuluş savaşının en önemli sembollerinden biri olan, kadın olmasına rağmen savaştaki cesur yürekliliğiyle erkekleri bile kıskandıran yürekli bir Türk kadınıdır.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Antlaşması arasındaki farkları bir tablo hâlinde özetleyerek ulaştığınız bilgileri sınıf panosuna asınız.

 • Cevap:

93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinin sonunda Ayastefanos Anlaşması imzalanmış fakat imzalanan anlaşma ağır şartlar içerdiği gerekçesiyle Almanya’nın Berlin şehrinde “Berlin Anlaşması” olarak yeniden düzenlendi. Bu iki anlaşmanın farklılıkları ise şöyle;

Bosna-Hersek Osmanlı’ya bağlı özerk olacak. (Ayastefanos)
Bosna-Hersek’in yönetimi geçici olası Avusturya’ya bırakılacak. (Berlin)

Doğu Beyazıt Rusya’ya verilecek. (Ayastefanos)
Doğubeyazıt Osmanlı’da kalacak. (Berlin)

Büyük Bulgaristan Krallığı Kurulacak (Ayastefanos)
Bulgaristan üçe bölünecek (Berlin)

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren azınlık haklarının korunması için neler yapılmıştır?

 • Cevap: Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren azınlıklar için din, ırk, hukuk ve kültür eşitliği her devirde mümkün olmuş ve ehl-i kitap dinler yüzyıllar boyu İmparatorlukta yaşayabilme imkanı bulmuşlardır. Bu hoşgörü çerçevesinde Osmanlı tebaasında yaşayan Gayrimüslimler kısa zamanda refaha kavuşmuşlardır.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Tehcir Kanunu’nun günümüzdeki siyasi yansımaları nelerdir?

 • Cevap: Tehcir Kanunu’nun günümüzdeki siyasi yansıması ve etkileri: Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni Meselesidir.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Sizce Makedonya’yı önemli kılan jeostratejik sebepler neler olabilir?

 • Cevap: Yunanistan “Megali İdea” düşüncesi ile sınırları genişletme, Sırplar, Büyük Sırbistan’ı kurma, Bulgaristan ve Romanya da topraklarını genişletme arzusundaydı. Bu hedeflerin kesiştiği noktada ise Makedonya toprakları vardı. Bu saydıklarımız ise Makedonya’yı önemli kılan jeostratejik sebeplerdir.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir