Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

B- Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

16. İlk Türk devletlerinde,
• Töreye uygun davranmayan kağanlar halkın desteğini kaybetmiştir.
• Kağanın en önemli görevi halkını adaletli bir şekilde yönetmesi olmuştur.
Buna göre ilk Türk devletlerinde;
I. Merkezi otoritenin güçlü olduğu
II. Sosyal devlet anlayışının var olduğu
III. hukuk devleti anlayışının benimsendiği yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  • Cevap: D

17. İslam ve Türk-İslam devletlerinde idari ve adli alanda yapılan yargılamalar, itiraz hâlinde ikinci kez Divan-ı Mezalimde görüşülürdü. Ayrıca siyasi suçlular, devlet düzenini bozanlar ve şikâyetçi olunan devlet memurları da burada yargılanırdı.
Buna göre Divan-ı Mezalimin;
I. önemli davalara baktığı,
II. yasama yetkisine sahip olduğu,
III. Temyiz Mahkemesi özelliğinde olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve IIIV

  • Cevap: D

18. Osmanlı Devleti’nde İslam hukukuna ters düşmemek şartıyla eski Türk geleneğinden ve fethedilen yerlerdeki uygulamalardan faydalanılarak kanunlar yapılmıştır. Böylece örfi hukuk ortaya çıkmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin, fethedilen yerlerin;
I. toplumsal,
II. ekonomik,
III. kültürel
farklılıklarından hangilerini dikkate aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

  • Cevap: E

19. I. Şeri
II. Ticaret
III. Cemaat
IV. Konsolos
V. Nizamiye
Yukarıdaki mahkemelerden hangileri Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkmıştır?
A) I ve II B) II ve III C) II ve V D) II, III ve IV E) II, IV ve V

  • Cevap: C
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir