Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

11. Vakfetme, herhangi bir kurumu işletip faaliyetini sağlayacak kişiler adına bir mülkü tahsis etme ve başkalarının eline geçmesini önlemeye yöneliktir. Selçuklularda vakıf arazilerin gelirleri, kamuya yararlı yapıların inşası ve kullanımına ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik gelişmeyi canlandırmaya yönelik vakıf yapısıdır?
A) Kervansaray B) İmaret C) Darüşşifa D) Medrese E) Mescit

  • Cevap: A

12. Osmanlı Devleti’nin Klasik Döneminde maliyenin en önemli gelir kaynaklarından birisini tarıma dayalı ürünlerden alınan vergiler oluşturmaktadır.
Aşağıdaki vergilerden hangisi bu kapsama girmektedir?
A) Ağnam B) Ağıl C) Avarız D) Haraç E) Cizye

  • Cevap: D

13. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı ekonomisini olumlu etkilemiştir?
A) Coğrafi Keşifler
B) Sanayi İnkılabı
C) Balta Limanı Antlaşması
D) Düyun-u Umumiye
E) Süveyş Kanalı’nın açılması

  • Cevap: E

14. Bu yeni uygulamayla, köyler dâhil geniş topraklar üstünde mültezimlere mülkiyet haklarına benzer haklar tanınırdı. Bu nedenle bu sistemin büyük miri araziler üzerinde mülk sahibi olarak çeşitli hakları olan yeni bir toprak sahibi sınıfın ortaya çıkmasında çok önemli bir katkısı oldu. Köy ağalarının yükselişini ve büyük mukataa çiftliklere sahip meşhur 18.yüzyıl hanedanlarının kökenleri de bu uygulamada aranmalıdır.
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tımar sistemi B) Malikâne sistemi C) Çifthane sistemi D) Vakıf arazi E) Mülk arazi

  • Cevap: B

15. Bir malın piyasa fiyatı genelde rekabet şartları içinde arz ve talep sonucunda oluşur. Üretimin maliyeti arzı etkiler. Kıtlık, mal darlığı, savaşlar, ekonomik darboğazlar arz ve talep dengesini bozar. Böyle dönemlerde karaborsacılık meyli başlar. Tüketiciler devletin fiyatlara müdahalesini ister. Böylece devlet fiyatları maliyetin üstünde belirli bir kâr haddi bırakarak tespit eder.
Osmanlı Devleti’nin bu doğrultuda uyguladığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mukataa sistemi B) Dirlik sistemi C)Narh sistemi D)Tahvil sistemi E)Muhtesiplik

  • Cevap: C

16. Osmanlı Devleti’nde yerli ve yabancı tüccarlar mallarını ülke içinde bir bölgeden diğerine taşırlarken % 8 oranında iç gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. Balta Limanı Antlaşması ile İngiliz tüccarlardan bu verginin alınmaması kararlaştırılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin, Balta Limanı Antlaşmasıyla ortaya çıkan bir durum olduğu söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti diğer devletlerle ticari rekabet yapabilecek konuma gelmiştir.
B) Osmanlı Devleti’nin gümrük gelirleri azalmıştır.
C) İngiltere diğer Avrupa devletleriyle ekonomik yönden eşit hâle gelmiştir.
D) Osmanlı Devleti Sanayi Devrimi’nden etkilenmemiştir.
E) Osmanlı Devleti’nde Türk tüccarların etkinliği artmıştır.

  • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir