Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

11. Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılışında;
I. Ülkeyi yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiği inancı
II. Devletin hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılması
III. Boylar birliği şeklinde örgütlenmesi
durumlarından hangisi veya hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III E) I ve II

  • Cevap: E

12. İlk Türk devletlerinde hükümdara Gök Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisi verildiği inancına “kut” denirdi. Kutun kan yolu ile babadan oğula geçtiğine inanılırdı.
Bu anlayışın siyasi alanda yol açtığı başlıca olumsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hükümdarın ölümünden sonra hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması
B) Töreye bağlılığın temel alınması
C) Yabguların yetkilerinin daha sınırlanması
D) Aygucı’nın kurultaya başkanlık yapması
E) Bitikçilerin görevinin sona ermesi

  • Cevap: A

13. Abbasi Halifesi’nin Tuğrul Bey’e “Doğunun ve Batının sultanı” unvanını vermesiyle İslam dünyasında dinî ve siyasi yetkiler ayrı kişilerde toplanmış oldu.
Bu durumun,
I. Siyasi liderlik,
II. Dini liderlik,
III. Laiklik
anlayışlarından hangileri ile bağdaştığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  • Cevap: D

14. Anadolu Selçuklu Devleti’nde meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lala B) Kadı C) Muhtesip D) Müderris E) Atabey

  • Cevap: E

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taht kavgalarını önlemek için almış olduğu tedbirler arasında gösterilebilir ?
A) Şehzadelerin eğitimine ağırlık verilmesi
B) Şehzadelerin lalalarıyla birlikte sancağa çıkmasının sağlanması
C) Şehzadelere sancağa çıkma yerine kafes sisteminin getirilmesi
D) Şehzadelerin saraydan uzaklaştırılmasının sağlanması
E) Şehzadelerin tecrübe kazanması için orduda görevlendirilmesi

  • Cevap: C

16. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sancağa çıkma
B) Devşirme kanunu
C) Pençik sistemi
D) Kadı tayini
E) Dirlik sistemi

  • Cevap: A
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir