Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

17. Osmanlı Devleti’nde;
I. Fatih Kanunnamesi
II. Meşrutiyet yönetiminin ilanı
III. Osmanlıcılık düşüncesinin benimsenmesi
gelişmelerinden hangisi veya hangilerinin halk arasında birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

  • Cevap: C

18. TBMM’nin gerçekleştirdiği;
I. Saltanatın kaldırılması
II. Cumhuriyet’in ilan edilmesi
III. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
IV. Aşar vergisinin kaldırılması
inkılaplarından hangileri 1921 Anayasasındaki “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.” maddesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve II
D) Yalnız III
E) Yalnız IV

  • Cevap: C

C- Aşağıdaki 9 soruyu okuyunuz. Doğru cevaba karşılık gelen seçeneği işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

1. Türklerde hukuk kuralları kut adı verilen yasada toplanmıştır. (Y)
2. Kurultay, ilk Türk devletlerinde demokratik işleyişin olduğuna kanıt olarak gösterilebilir. (Y)
3. Türklerin güçlü devletler kurmalarında disiplinli ordulara sahip olmamaları önemli bir etkendir. (Y)
4. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları için eyaletlere yönetici olarak gönderilme usulüne son verilmesi yetenekli hükümdarların yetişmemesine neden olmuştur. (D)
5. Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nde dağılmayı önleme çabalarının sonucunda ilan edilmiştir. (D)
6. II. Meşrutiyet’le beraber ilk kez çok partili siyasi hayat başlamıştır. (D)
7. 1921 Anayasası’nda “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi ilk kez yer aldı. (D)
8. “Devletin dini İslam’dır.” maddesi 1937 yılında Anayasa’dan çıkarılmıştır. (Y)
9. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın milletvekili Satı Çırpan’dır. (D)

Not: Zemini renkli olan Doğru/Yanlış soruları 2 saatlik program uyarınca cevaplanmayacaktır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir