Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

1. Toplumsal yaşamı oluşturan temel unsurlar nelerdir? Bunlardan hangilerinin daha fazla etkili olduğunu düşünüyorsunuz.

 • CevapToplumsal yaşamı oluşturan temel unsurlar şunlardır: Toplumsal kurum: Nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik kazanan, ortak kabul görmüş uygulama ve davranış kalıplarını ifade eder. Örneğin; din, aile, eğitim, ekonomi kurumları gibi.

  Toplumsal kuruluş: Kurumların toplumsal hayattaki somut akisleridirler. Örneğin: ekonomi bir kurum, ekonomik hayatta faaliyet gösteren şirketler kuruluşlardır.

  Toplumsal grup: Belli ortak özelliklere sahip, ortak amaçlar için toplumsal etkileşim ve ilişki içinde bulunan belli bir sürekliliği olan en az iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır.

Toplumsal kurumun toplumsal yaşamın oluşmasında daha etkili olduğunu düşünüyorum.

2. Orta Asya bozkır yaşamı Türklerin toplumsal yaşamını hangi yönlerden etkilemiş olabilir?

 • Cevap: Orta Asya’da Türklerin yaşantısı bozkırlarda obalar şeklinde çadırlarda yaşamaktadırlar. Geniş otlaklarda hayvanlarını otlatmaktadırlar. Tek geçim kaynakları hayvanlarıdır. Boylar arasında mücadele ve savaşlar görülmektedir. Şehirler ve kentsel yaşantı görülmemektedir. Çadırlarda zor şartlarda yaşam, hızlı hareket edebilme onları göçlerde başarılı kılmıştır.Orta Asya iklimi, Orta Asya’da sıcaklık farklılıkları çok fazladır. Wladimir Köppen’e göre Orta Asya çöl iklimi etkisi altındadır. Bitki örtüsü otlaklar ve savanlardır.

  Türk kültürü yaşantısına etkisi, bölgenin kurak olması sonucu tarım gelişemedi, denizlere uzak olması sebebiyle de ticareti gelişemedi. Bu nedenle geniş stepler bin yıl boyunca göçebe atlılar tarafından kontrol edildi. Göçebe yaşam şekli Orta Asya’da yaşayan Türklerin yaşam şeklidir. Uygurlarda yerleşik hayat izleri görülmekle beraber. Genel karakteristik olarak, Çadırlarda, obalarda hayvan otlatarak yaşamlarını sürdürürler. Bu hayat tarzı artan nüfusu doyuramamış, Türkler göç etmiş Avrupa’ya kadar gelmişlerdir.

3. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde hangi faktörler etkili olmuş olabilir?

Cevap:

 • Türkler diğer dinlere karşı engin bir hoşgörüye sahipti. İslamiyet de bir hoşgörü diniydi.
 • Eski Türk dini ile İslamiyet arasındaki benzerlik:
  a-Tek tanrı inancı b-Ahiret inancı c-Hac ve kurban ibadetlerine benzer ibadetlerin varlığı
 • Sosyolojik faktörler,aile kavramına verilen önem,namus,temizliğe verilen önem İslamiyet’teki cihat ve gaza anlayışı ile Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesinin benzerlik göstermesi.
 • Ekonomik ve sebepler,eski Türk toplumunda sosyal sınıflar yoktu.İslam dininde de böyle bir ayrımın yapılmaması,dolayısıyla her iki düşüncede de halkın refah ve mutluluğunun gözetilmesi vardır.
 • Siyasi ve askeri tercih;8yy’da Türk-Çin rekabeti hızla devam etmekte,hatta hakimiyet yavaş yavaş Çinlilerin Türklerin elindeki Maverünnehir’i de alarak egemenliği ele geçirmek istiyordu.Güneyde Arap yarımadasında ortaya çıkan İslam dinide büyük bir hızla yayılarak Çinlilerle rakip olabilecek konuma gelmiştir.751’de Çinlilerle Araplar arasında meydana gelen Talas savaşında Türkler İslam ordusu yanında Çinlilere karşı savaşmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir.Bu olaydan sonra Türklerle Araplar arasındaki yakınlaşma hızlanıştır.

4. Türk-İslam kültüründen geçmişten günümüze gelen örf ve adetlerden hangilerini biliyorsunuz?

 • Cevap: Başkasının hakkına saygı göstermek, hoşgörülü olmak, misafirperver olmak, karşısındaki kişiyi dinlemek, teşekkür etmek, günaydın demek, hatır sormak, vicdan, kendinin ve çevrenin temizliğine dikkat etmek, zarar vermemek, kendini sevmek ve kendine saygı göstermek, kurban kesmek, evlilik, akraba ziyareti.

5. Günümüzde toplumsal yardımlaşma kurumları hangileridir?

 • Cevap: Kızılay, Yeşilay, Milli Eğitim Vakfı, Türkiye Deprem Vakfı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Sokak Çocukları Vakfı,  İhtiyar Huzur Köşeleri Derneği ,Türkiye Sağır ve Dilsizler Cemiyeti ,İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukları Destekleme Derneği…
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir