Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

13. Farabi’ye göre insan tek başına kendini sürdüremez ve mükemmelleştiremez. Yaratılışın gayesi olan mükemmelliğe “ancak birbiri ile yardımlaşan bir çok insanın bir araya gelmesiyle” ulaşılabilir. Gerçek mutluluk vasıtası olan hususlarda yardımlaşmayı amaçlayan bir şehir, erdemli mükemmel bir şehirdir. Mutluluğu yakalamak için üyeleri birbirlerine yardım eden toplum, erdemli mükemmel bir toplumdur. Ülkenin mutluluğu gayesiyle şehirleri birbirine yardım eden bir millet, erdemli, mükemmel bir devlettir. Aynı şekilde erdemli, mükemmel, evrensel devlet de, ancak içinde bulunduğu bütün milletleri mutluluğa eriştirmek için birbirlerine yardım ettikleri o zaman ortaya çıkar.
İslam toplumunun oluşmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İnsanın tek başına yaşamını sürdürmesi ve mükemmelleştirmesi
B) Yardımlaşmanın insan yaşamını mükemmelleştirmesi
C) Yardımlaşmanın mutluluk getirmesi
D) Mükemmel milletin ancak yardımlaşma ile oluşabileceği
E) Mükemmel devletin içinde barındırdığı farklılıklara değer vermesi

  • Cevap: A

14. “Türk, ailesine Türkçe, Allah’ına Arapça, sevgilisine ise Farsça sesleniyordu.”
Yukarıdaki tespitin en iyi açıklaması aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
A) Türkler çoğunlukla Farslılar ile evlenmekteydiler.
B) Türkler farklı alanlarda farklı dil kullanmayı severlerdi.
C) İlk Müslüman Türk devletlerinde, saray dili Türkçe, ibadet ve bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça- dır.
D) İlk Müslüman Türk devletlerinde nüfusun çoğunluğunu Araplar ve Farslılar oluşturuyordu.
E) İlk Müslüman Türkler, Arapça ve Farsçaya ilgi duymaktaydılar.

  • Cevap: C

15. Fransız gezgin Gerard de NERVAL, “İstanbul ne kadar da garip bir şehir! Dört ayrı millet (Türkler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler.) büyük ihtilaflara düşmeden bir arada geçinip gidiyor. Hepsi aynı toprağın çocukları. Birbirlerine karşı, bizimkilerden daha müsamahakârlar.” demiştir.
Buna göre, Osmanlı toplum yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çok uluslu yapıya sahip olduğu
B) Toplumsal hoş görünün var olduğu
C) Farklı din ve inanışların görüldüğü
D) Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı
E) Avrupa kadar özgürlükçü yapıya sahip olduğu

  • Cevap: E

16. Kolayca anlaşılacağı üzere burada hoşgörü/toleransın keyfiliği değil, şeriatin/ hukukun bağlayıcılığı söz konusudur. Osmanlı toplumunda birlikte yaşama mutabakatının beslendiği temel kaynak bu hukuk sisteminin bizatihi kendisidir. Öte yandan Türklerin İslâmiyet öncesi benzeri bir anlayışa ve geleneğe sahip bulundukları, ulaştıkları coğrafyada çeşitli millet ve dinî gruplarla imtizaç/uyum içerisinde yaşayabildikleri de unutulmamalıdır.
Yukarıdaki parçadan aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkartılamaz?
A) Hoşgörü, Türklerde eskiden buyana varolan bir haslettir.
B) Türkler farklı coğrafyalarda farklı milletlerle birlikte yaşamışlardır.
C) Hoşgörü İslâm hukukunda bir zorunluluktur.
D) Osmanlı Devletinde toplumsal sorunlar hoşgörü ile çözümlenmiştir.
E) İslâm Hukuku Osmanlı Devletinde toplumsal yaşantının belirleyicisidir.

  • Cevap: D
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir