Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Sayfa 103, 104, 105, 106 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 3. Ünite Şiir Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

1. Şiirin temasını belirleyiniz.

 • Cevap Şiirin teması baharın gelişinin sevgili olmadan bir anlamının olmamasıdır. 

2. Şiirin uyak düzenini ve ölçüsünü belirleyiniz.

 • Cevap:  çapraz kafiye vardır. 

– a
– b
– a
– b

1. dörtlükte  -in’ler tam kafiye, -oş’lar tam kafiyedir.
2.dörtlükte -ün’ler tam kafiye, “çiçekler” rediftir.

3. Şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

 • Cevap: 

Açık ileti: Baharın gelmemesinin istenmesi
Örtük İleti: Sevgilinin yokluğunun üzüntüsü

4. Şiirde söyleyici ile hitap edilen varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

 • Cevap: Söyleyici kendi durumunu ve hislerini kendi ağzından bahara seslenmiş gibi yapsa da aslında okurla dertleşir gibi yazmaktadır. Bu da okurla şair arasında duygusal bağın oluşmasını sağlamıştır.

5. “Ömrünün her günü bir başka düğün!” cümlesinin ögelerini bulunuz.

Cevap:

Ömrünün her günü bir başka düğün!
Özne/Yüklem

6. “Git bahar, git bahar… Uzaklarda gül, / Denize renginden bırak hediye.” dizelerindeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

 • Cevap:

Virgül, birbirine benzer cümleleri ayırmak için
Üç nokta eksik bırakılan ifadeler için
Nokta ise biten cümlelerin sonuna konulduğu için kullanılmıştır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

7. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirin konusu genişletilmiştir.
B) Serbest müstezat sıkça kullanılmıştır.
C) Şiirlerde ağır bir dil kullanılmıştır.
D) Şiirde biçim mükemmelliğine önem verilmiştir.
E) Siyasi ve sosyal konular ele alınmıştır.

 • Cevap: E

8. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir?
A) Mesaj verme kaygısı güdülmüştür.
B) Belirli bir ideolojiye dayandırılmıştır.
C) Öğreticilik ağır basmaktadır.
D) Bireysellik ön plandadır.
E) Kelimelerin duygu değeri önemsenmemiştir.

 • Cevap: D

9. I. Abdülhak Hamit Tarhan
II. Tevfik Fikret
III. Cenap Şahabettin
IV. Mehmet Emin Yurdakul
Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Hacle
B) Şermin
C) Piyale
D) Tamat
E) Tan Sesleri

 • Cevap: C

10. Bizim mahalle de İstanbul’un kenârı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!
Bu dizelerdeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mübalağa
B) Tevriye
C) Hüsnütalil
D) Kinaye
E) Teşbih

 • Cevap: D

11. Tevfik Fikret, edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle Batılı sanat anlayışını benimsemiştir.
Bu cümlenin ögeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla, doğru olarak verilmiştir?
A) Özne-zarf tümleci-nesne-yüklem
B) Özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
C) Nesne-özne-dolaylı tümleç-yüklem
D) Özne-nesne-zarf tümleci-yüklem
E) Nesne-özne-zarf tümleci-yüklem

 • Cevap: A

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

12. Onun şiirinin üçüncü dönemi olarak kabul edilen ve nazım şeklindeki değişiklik denemeleriyle bir öncekinden ayrılan şiirler kümesi bu dönemde kaleme alınmıştır. “Gazelden vatanî şiire” geçiş manzarası arzeden ve onun şiirde ikinci dönemini karakterize eden şiirleri Hamaset Kasidesi, Lâzımsa, Rağmına gibi gazelleri, iki Murabbası, Vatan Yahut Silitre’deki Vatan Türküsü, aynı eserdeki Kavga Türküsü (Savaş Türküsü) ise; üçüncü dönemin özelliklerini de Vâveylâ, Hilâl-i Osmanî, Gece adlı kıta, Rüzgâr, Selim-i Evvel kasidesi gibi şiirleri aksettirir. Son dönem şiirlerinde Abdülhak Hâ- mid’in tesiri varlığını kuvvetle hissettirir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Namık Kemal
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Tevfik Fikret

 • Cevap: B

13. Mukaddes yersiniz billâh hazindir hâliniz ammâ,
Ey istihbâr-ı firkatle perîşân olduğum yerler.
Nasîb olsa ne var bir gûşenizde cismimin hâki
Hayâtımda size yârimle mihmân olduğum yerler.

Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Lirik bir söyleyiş hâkimdir.
B) Söz sanatlarına başvurulmuştur.
C) Tanzimat Dönemi şiiridir.
D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) “ba / ca” şeklinde uyaklanmıştır.

 • Cevap: D

14. Virgülle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi yay ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. (Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur.)
B) Şiirde ağır bir dil kullanmış, kimi zaman Türkçe sözcüklerle Fransızca sözcükleri uyaklamıştır. (Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.)
C) Bir oğlunu, bir goncanı kurban ettin çok mudur? (Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasına konur.)
D) O, anlamın beyitte tamamlanması geleneğine karşı diğer dizelere yayılması çığırını açmıştır. (Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur.)
E) Halk için, halkın konuştuğu dille, hece ölçüsüyle yazılan bu şiirler millî duyguları dile getirir. (Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur.)

 • Cevap: E

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

15. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 • Cevap: 8. Çıkış

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 103, 104, 105, 106 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
97
24
6
9
52
6
3

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!