Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Sohbet ve Fıkra Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Sohbet ve Fıkra Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 5. Ünite Sohbet ve Fıkra Sayfa 152, 153, 154 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

1. Metnin türünü belirleyiniz.

 • Cevap: Eleştiri yazısıdır. 

2. Metinde yazarın konuya ve okuyucuya yönelik tavrını değerlendiriniz.

 • Cevap: Okura bazı hayat gerçeklerini eleştirel bir dille sunmaktadır. Okurla sohbet edercesine yazılmış bu metinde yazar okura bazı yerlerde kızmakta bazı yerlerde ise öğütlerle seslenmektedir.

3. “Ey insan muhatabın da, kendi kendine hasbıhal edecek halin de kalmadı” cümlesinin ögelerini
bulunuz.

 • Cevap: Teknolojinin esiri olan insan artık ne başkalarıyla sohbet edip buluşmakta ne de kendi kendine sorgulamalar yapabilmektedir. 

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

4. İlk fetihlerini at üstünde yapmıştın. Bu sana kâfi gelmedi. Makineyi yaptın. Amma şimdi, bak makine seni fethediyor. Sen atı ehlileştirmiştin amma makine seni vahşileştirdi. Acaba kendi yaptığın makineyi ehlileştirebilecek misin?
Yukarıdaki cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

 • Cevap
 • Nokta: Biten cümlelerin sonuna konulmuştur.
 • Soru işareti: Soru anlamı olan cümlelerin sonuna getirilmiştir. 

5. Sohbet türünde metin oluşturmak isteyen biri aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?
A) Anlattıklarını kanıtlama yoluna gider.
B) Yazısını gazete ve dergilerde yayımlar.
C) Yazısında mizahi fıkralardan yararlanabilir.
D) Yazılarında, senli benli konuşma üslubu kullanabilir.
E) Sanat dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eder.

 • Cevap: A

6. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma… Kolay gibi gözükür, ama kolay değildir bu. Birçok kimselerin “Ahlak… ahlak…” diye yasalar, kurallar uydurmağa çalışmaları da zaten bunun kolay olmaması yüzündendir. Size yapılmasını istemediğiniz işi siz de başkasına yapmıyacaksınız, yani kendinizi onun yerine koyacaksınız, bencilliğinizden silkineceksiniz, sizin bir etiniz, kemiğiniz olduğu gibi onun da bir eti, kemiği olduğunu, onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. O kadar da değil: Size yapılmasını istemediğiniz birtakım şeyler var, siz de onları kimseye yapmıyorsunuz, yetmez ki bu. Belki o adam kendisine başka şeylerin de yapılmasını istemiyor, sizin aldırmayacağınız bazı şeylerden sinirleniyor, kendinizi onun yerine koyacaksınız, o sinirlenmeyi anlıyacaksınız, acısını hayal edeceksiniz, artık o adama o işleri de yapmayacaksınız.

Yukarıdaki metinden hareketle fıkra türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kişisel görüşler dile getirilmiştir.
B) Okuyucuları yönlendirme amaçlanmıştır.
C) Rahat ve samimi bir dil kullanılmıştır.
D) Düşünceleri kanıtlama amacı güdülmüştür.
E) Güncel bir konu ele alınmıştır.

 • Cevap: D

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Mizah / her aklın, her zekânın dokuyacağı bir kumaş değildir.
B) Akıllı insan / şüphesiz / atasözünün dediği gibi / yapmalıdır.
C) Birden / etrafımızda / dünyanın bütün manzaraları / değişti.
D) Dünyanın güzelliğinden / korkmaya / başlamıştık.
E) Dünyada, insanlar arasında en iyi, en isabetli dağıtılmış olan şey / akıldır.

 • Cevap: D

8. Gazete, aşağıdaki türlerden hangisinin gelişiminde etkili olmuştur?
A) Hikâye B) Anı C) Fıkra D) Roman E) Günlük

 • Cevap: C

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

9. Herkesin gözü ve kulağı haberlerden, dizilerden, reklamlardan çok, hava raporlarında (I) Yarınki yazgımız kara kış mı (II) yoksa ılık hava mı olacak (III) Dersaadet’e ilk defa gelen bir yabancı, Sefiri Kebir Cevdet Paşaya (IV) “İstanbul’un iklimi nasıldır paşam?” diye sormuş (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konulması uygun olur?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: C

10. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 • Cevap7. ÇIKIŞ
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close