Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Eleştiri Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Eleştiri Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 8. Ünite Eleştiri Sayfa 247, 248 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı

1. Metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Eleştiri yazısıdır. Yazarı ve yazarların kurgu hakkındaki planlarının öne alındığı bir eleştiri yazısıdır. 

2. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Cevap:  Berna Moran’ın Bilge Karasu’nun Kılavuz adlı eseri hakkında yapmış olduğu eleştiri yazısıdır. Moran, yazar temelli eleştiri yapmış ve yazısını bunun üstüne kurgulamıştır.

3. Metindeki öznel ifadeleri belirleyerek bu ifadelerin metne etkisini açıklayınız.

 • Cevap: “Kılavuz, anlamı okura hazırlop sunulmuş metinlerden değil.”
 • “Gerçekçi yazarlar okura, anlatılanların aslında bir kurmaca yani uydurma olduğunu unutturmak isterler.”

4. “Kılavuz’un ilk bölümü de böyle yazılmıştır; okurun da Uğur gibi şaşırması, hayret etmesi ve Uğur’un kaygusunu paylaşması beklenmektedir.” cümlesindeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

 • Cevap:
 • Kesme işareti: Özel isimlere getirilen eklerden sonra kullanılır.
 • Nokta: Biten ifadelerin sonuna konulur.

5. “Sınavda sadece sen ve senin arkadaşın iyi not almış.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedenini belirleyerek cümleyi doğru olacak şekilde yeniden düzenleyiniz.

 • Cevap: Burada gereksiz bir nesne vardır. Senin kelimesi cümleden atılırsa anlam bozukluğu da ortadan kalkar.

6. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştiri türlerinden biri değildir?
A) Okura dönük eleştiri B) Topluma dönük eleştiri C) Sanatçıya dönük eleştiri D) Esere dönük eleştiri E) Nesnel eleştiri

 • Cevap: E

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir türde yazılmıştır?
A) Tahrib-i Harabat B) Yüz Yılın 100 Türk Romanı C) Destursuz Bağa Girenler D) Şiir Tahlilleri E) Bize Göre

 • Cevap: E

8. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki sanatçıya ait değildir?
A) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-Berna Moran
B) Eleştiri Günlüğü-Nurullah Ataç
C) Hayat ve Kitaplar-Ahmet Şuayp
D) Hikâye Tahlilleri-Mehmet Kaplan
E) Çağdaş Türk Romanı Üzerine Incelemeler-Gürsel Aytaç

 • Cevap: B

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Eserde sanatçının yaşamından, kişiliğinden, düşüncelerinden izler aranır.
B) Türk edebiyatında eleştiri türünün ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
C) Nitelikli eleştiriler, okura ve sanatçıya kılavuzluk ederek sanatın ve sanatçının gelişiminde rol üstlenir.
D) İzlenilecek filmlerin seçiminde sinema eleştirmenlerinin değerlendirilmeleri etkindir.
E) Aynı eser veya sanatçı hakkında birbirine karşıt yargılar içeren eleştiriler bulunabilir.

 • Cevap: D

10. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

 • Cevap: 8. Çıkış
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close