Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Türk İslam Devletlerinde Ekonomi Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Türklerde Ekonomi Sayfa 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 Türk İslam Devletlerinde Ekonomi Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Türk İslam Devletlerinde Ekonomi Cevapları

Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

1. Ekonominin insanlar üzerindeki etkisi hakkında neler söylenebilir?

  • Cevap:

➜ Yaşam tarzını belirler.
➜ Geçim kaynaklarını ve meslek çeşitlerini belirler.
➜ Sosyal ilişkileri belirler.
➜ Mimari yapı tarzlarına etkili olur. Kervansarayların, hanların yapılması.
➜ Şehirleşme ve nüfusu yoğunlukları belirler. Belli şehirlerin nüfusunun yoğun olması.
➜ Toplumlar arası ilişkilerde etkili olur. Ticaret ve ticaret yolları.
➜ Devlet politikalarında etkili olur. Vergi toplanması, yatırımların yapılması vb.

2. Ülke ekonomisinin güçlü ve canlı olmasını sağlayan en önemli faktörler nelerdir?

  • Cevap:

➜ Doğal kaynakların zenginliği
➜ Bilim ve teknikte ileri olmak,
➜ Ticaret
➜ İş gücü, ülke ekonomisinin güçlü ve canlı olmasını sağlar.
➜ Üreten bir ülke başka ülkelerden mal almaz ekonomisini zayıflatmaz.
➜ Doğal kaynakları zengin olan ülke dışarıdan mal almaz, aksine satar ve gelir elde eder. Petrol yönünden zengin ve fakir ülkelerin durumu örnek verilebilir.
➜ Bilim ve teknikte ileri olan ülke katma değeri çok olan ürünler üretip satar, başka ülkelere bağımlı olmaz. ABD ve Çin örnek verilebilir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

Beylikler Dönemi’nde iyi bir koyun on iki dirhem, bir ritl (1kg.) bal, 1/3 dirhem, Germiyan’da bir mud (100-120 kg.) buğday on beş dirhem fiyatla satılıyordu. Sivas’ta Rahat oğlu Kemaleddin, 14. asır başlarında oğlu Ömer Bey’e; yıllık yemek masrafı için 540, kışlık ve yazlık elbiseleri için de 500 dirhem, Ömer’in kızı Dilşad’ın beş yaşına kadar yemek ve elbisesine yılda 400 ve on beş yaşına kadar da yılda 1.200 dirhem maaş tayin etmiştir.

Yukarıdaki metinden hareketle, Türk İslam devletlerindeki alışveriş ve aile dayanışması hakkında neler söylenebilir? Düşüncelerinizi yazınız.

  • Cevap:

➜ Alışverişte para kullanıldığı, dirhem adlı paranın yaygın olduğu.
➜ Aile dayanışması hakkında ailelerin çocuklara maddi olarak yardım ettikleri söylenebilir.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

“.. .Ellerinde ikta bulunan ikta sahipleri, reayaya karşı nasıl davranacaklarını, kendilerine havale edilen vergileri nasıl alacaklarını bilmelidirler.
Reayanın şahsını, malını, oğlunu, emlak ve eşyasını emniyet altında tutacak kadar vergi alınmalıdır. Bu insanların durumu, alınan vergi yüzünden kötü olursa, ikta sahiplerine bunun için müsaade yoktur. Reaya, padişahın dergahına gitmek ve kendi hâlini açıklamak isterse, ikta sahipleri onları bundan alıkoymasınlar. İkta sahipleri bu kurallara uymazlarsa, kendilerine tahsis edilen ikta ellerinden alınsın.”

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. İkta sahiplerinin görevleri nelerdir?

  • Cevap:

➜ Reayayı zor durumda bırakmayacak şekilde vergi almak.
➜ Reayanın durumunu padişaha açıklamasına engel olmamak.
➜ Reayanın şahsını, malını, oğlunu, emlak ve eşyasını tehlikeye atmamak.

2. Devlet reayanın haklarının korunmasına neden önem vermiştir?

  • Cevap:

➜ Reaya ikta sisteminin temelini oluşturur. Reaya korunmazsa ikta sistemi bozulur.
➜ İkta sistemi bozulursa topraklar işletilemez, vergiler toplanmaz, ikta sistemi ile kurulan ordu oluşturulamaz.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Yukarıdaki metni okuduktan sonra, Görsel 4.13’ü inceleyip etiğe aykırı hareket edenlere karşı yapılan uygulamaları, Ahilik anlayışındaki uygulamalarla karşılaştırınız.

  • Cevap: Etiğe aykırı hareket edenler tespit edilip teşhir edilmekte, mesleklerini yapmalarına engel olunmaktadır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Ebu Hanife’nin Ticaretteki Dürüstlüğü

Büyük bir ilim adamı olan Ebu Hanife aynı zamanda kumaş ticaretiyle uğraşan esnaftır. Bir akşamüstü dükkânına iki müşteri gelir. Kumaş toplarından birini beğendiklerini fakat kumaşları ancak sabah alabileceklerini, parasını da sabah ödeyeceklerini söyleyerek oradan ayrılırlar. Sabah olunca dükkâna erkenden gelen başka bir müşteri tezgâhın üzerindeki kumaşı beğenir ve almak ister. Ebu Hanife: “Bu kumaş satıldı. Siz başka bir kumaşa bakın.” diyerek adamın isteğini geri çevirir. Ancak adam o kumaşa iki kat para vererek almak istediğini söyler. Ebu Hanife, tekrar: “Bu kumaş satıldı.” diyerek teklifi reddeder. Müşteri ısrarcıdır ve bu defa kumaş için değerinin üç katı para teklif eder. Bunun üzerine Ebu Hanife: “İsterseniz değerinin yüz katını verin yine de bu kumaşı size veremem. Çünkü ben bu kumaşı başka müşteriye sattım, sözümden dönemem.” diyerek adamın isteğini geri çevirir.

Ebu Hanife’nin davranışını dikkate alarak Ahilerin ticaretteki ahlak anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  • Cevap:

➜ Ahilik, İslam inancı ile Türk örf ve âdetlerinin sentezi sonucu oluşmuştur.
➜ Ahilerin ticaretteki ahlak anlayışı, İslamiyet’in ahlaki özelliklerini temel almaktadır.
➜ Ebu Hanife bu davranışı ile ticaret yaparken verilen sözde durmuş. Hırs ve nefsine yenik düşmeyerek yani fazla paraya kanmayarak sözünde durmuştur.
➜ Ahilikte de dürüst olmayı, nefse uymamayı ve dürüstlük Dini İslami temel ahlaki özellikleri emreder.
➜ Çünkü İslamiyet’in ahlak anlayışı, doğru olmayı, dürüstlüğü, nefse uymamayı, hırsı gemlemeyi, haksızlık yapmamayı, yalan söylememeyi emreder. Bu ahlak anlayışları Ahiliğin ahlak anlayışlarındandır.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
2
clap
1
love
0
happy
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!